Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Timoteo 5:1-25

5  Huwag mong punahin nang may katindihan ang isang matandang lalaki.+ Sa halip, mamanhik ka sa kaniya gaya ng sa isang ama, sa mga nakababatang lalaki gaya ng sa mga kapatid na lalaki,  sa matatandang babae+ gaya ng sa mga ina, sa mga nakababatang babae gaya ng sa mga kapatid na babae+ nang may buong kalinisan.  Parangalan mo ang mga babaing balo na talagang mga balo.+  Ngunit kung ang sinumang babaing balo ay may mga anak o mga apo, matuto muna ang mga ito na magsagawa ng makadiyos na debosyon sa kanilang sariling sambahayan+ at patuloy na magbayad ng kaukulang kagantihan sa kanilang mga magulang+ at mga lolo’t lola, sapagkat ito ay kaayaaya sa paningin ng Diyos.+  Ngayon ang babae na talagang balo at naiwang naghihikahos+ ay naglalagak ng kaniyang pag-asa sa Diyos+ at nagpapatuloy sa mga pagsusumamo at mga panalangin gabi at araw.+  Ngunit ang isa na nagpapakasasa sa pagpapalugod sa laman+ ay patay+ bagaman siya ay buháy.  Kaya patuloy mong ibigay ang mga utos na ito,+ upang sila ay hindi mapulaan.+  Kung ang sinuman nga ay hindi naglalaan para roon sa mga sariling kaniya,+ at lalo na para roon sa mga miyembro ng kaniyang sambahayan,+ itinatwa+ na niya ang pananampalataya+ at lalong masama kaysa sa taong walang pananampalataya.  Ilagay sa talaan ang babaing balo na hindi bababà sa animnapung taóng gulang, asawa ng isang lalaki,+ 10  na pinatototohanan dahil sa maiinam na gawa,+ kung nagpalaki siya ng mga anak,+ kung nag-asikaso siya ng ibang tao,+ kung naghugas siya ng mga paa ng mga banal,+ kung pinaginhawa niya yaong mga nasa kapighatian,+ kung masikap siyang sumunod sa bawat mabuting gawa.+ 11  Sa kabilang dako, tanggihan mo ang mga nakababatang babaing balo, sapagkat kapag ang kanilang seksuwal na mga simbuyo ay lumagay sa pagitan nila at ng Kristo,+ nais nilang mag-asawa, 12  na nagkakaroon ng hatol sapagkat winalang-halaga nila ang kanilang unang kapahayagan ng pananampalataya.+ 13  Kasabay nito ay natututo rin sila na maging walang pinagkakaabalahan, nagpapalipat-lipat sa mga bahay; oo, hindi lamang walang pinagkakaabalahan, kundi mga tsismosa rin naman at mga mapanghimasok sa buhay-buhay ng ibang tao,+ na nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat. 14  Kaya nga nais kong ang mga nakababatang babaing balo ay mag-asawa,+ magsipag-anak,+ mamahala ng isang sambahayan, huwag magbigay ng pangganyak sa sumasalansang upang manlait.+ 15  Sa katunayan, ang ilan ay bumaling na sa pagsunod kay Satanas. 16  Kung ang sinumang nananampalatayang babae ay may mga babaing balo, paginhawahin niya sila,+ at huwag pabigatan ang kongregasyon. Sa gayon ay mapagiginhawa nito yaong talagang mga balo.+ 17  Ang matatandang lalaki na namumuno+ sa mahusay na paraan ay kilalaning karapat-dapat sa dobleng karangalan,+ lalo na yaong mga nagpapagal sa pagsasalita at pagtuturo.+ 18  Sapagkat ang kasulatan ay nagsasabi: “Huwag mong bubusalan ang toro kapag ito ay gumigiik ng butil”;+ gayundin: “Ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran.”+ 19  Huwag kang tatanggap ng akusasyon laban sa isang matandang lalaki, maliban lamang sa katibayan ng dalawa o tatlong saksi.+ 20  Sawayin+ mo sa harap ng lahat ng mga nagmamasid ang mga taong namimihasa sa kasalanan,+ upang ang iba ay magkaroon din ng takot.+ 21  May-kataimtiman kitang inuutusan sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus+ at ng piniling mga anghel na tuparin ang mga bagay na ito nang hindi patiunang humahatol, na walang anumang ginagawang pagkiling.+ 22  Huwag mong ipatong nang madalian ang iyong mga kamay+ sa sinumang tao;+ ni maging kabahagi man sa mga kasalanan ng iba;+ ingatan mong malinis ang iyong sarili.+ 23  Huwag ka nang uminom ng tubig, kundi gumamit ka ng kaunting alak+ dahil sa iyong sikmura at sa iyong malimit na pagkakasakit. 24  Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag+ sa madla, na tuwirang umaakay sa paghatol, ngunit kung tungkol naman sa ibang mga tao ang kanilang mga kasalanan ay nagiging hayag din sa kalaunan.+ 25  Gayundin naman ang maiinam na gawa ay hayag sa madla+ at yaong mga di-gayon ay hindi maiingatang nakatago.+

Talababa