Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Tesalonica 5:1-28

5  Kung tungkol nga sa mga panahon at mga kapanahunan,+ mga kapatid, hindi na ninyo kailangang sulatan pa kayo ng anuman.  Sapagkat kayo mismo ang lubusang nakaaalam na ang araw ni Jehova+ ay dumarating na kagayang-kagaya ng isang magnanakaw sa gabi.+  Kailanma’t kanilang+ sinasabi: “Kapayapaan+ at katiwasayan!” kung magkagayon ay kagyat na mapapasakanila ang biglang pagkapuksa+ gaya ng hapdi ng kabagabagan sa isang babaing nagdadalang-tao;+ at sa anumang paraan ay hindi sila makatatakas.+  Ngunit kayo, mga kapatid, kayo ay wala sa kadiliman,+ upang ang araw na iyon ay umabot sa inyo gaya ng sa mga magnanakaw,+  sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag+ at mga anak ng araw.+ Hindi tayo nauukol sa gabi ni sa kadiliman man.+  Sa gayon nga, huwag na tayong matulog+ pa gaya ng ginagawa ng iba,+ kundi manatili tayong gising+ at panatilihin ang ating katinuan.+  Sapagkat yaong mga natutulog+ ay nasanay nang matulog sa gabi,+ at yaong mga nagpapakalasing ay madalas na lasing sa gabi.  Ngunit kung para sa atin na nauukol sa araw, panatilihin natin ang ating katinuan at isuot ang baluti+ ng pananampalataya+ at pag-ibig at bilang helmet+ ay ang pag-asa ng kaligtasan;+  sapagkat itinakda tayo ng Diyos, hindi sa poot,+ kundi sa pagtatamo ng kaligtasan+ sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 10  Namatay siya para sa atin,+ upang, manatili man tayong gising o natutulog, tayo ay mabuhay na kasama niya.+ 11  Kaya nga patuloy ninyong aliwin ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa,+ gaya nga ng ginagawa ninyo.+ 12  Ngayon ay hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno+ sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo; 13  at bigyan sila ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig dahil sa kanilang gawain.+ Makipagpayapaan kayo sa isa’t isa.+ 14  Sa kabilang dako naman, pinapayuhan namin kayo, mga kapatid, na paalalahanan ang magugulo,+ magsalita nang may pang-aliw sa mga kaluluwang nanlulumo,+ alalayan ang mahihina, magkaroon ng mahabang pagtitiis+ sa lahat. 15  Tiyakin ninyo na walang sinumang gaganti ng pinsala para sa pinsala sa kaninuman,+ kundi laging itaguyod kung ano ang mabuti sa isa’t isa at sa lahat ng iba pa.+ 16  Lagi kayong magsaya.+ 17  Manalangin kayo nang walang lubay.+ 18  May kaugnayan sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.+ Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kaisa ni Kristo Jesus may kinalaman sa inyo. 19  Huwag ninyong patayin ang apoy ng espiritu.+ 20  Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula.+ 21  Tiyakin ninyo ang lahat ng bagay;+ manghawakan kayong mahigpit sa kung ano ang mainam.+ 22  Umiwas kayo mula sa bawat anyo ng kabalakyutan.+ 23  Pabanalin nawa kayo nang lubusan+ ng mismong Diyos ng kapayapaan.+ At maingatan nawang malusog sa bawat bagay ang espiritu at kaluluwa at katawan ninyo sa paraang walang kapintasan sa pagkanaririto ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 24  Siya na tumatawag sa inyo ay tapat, at gagawin din niya iyon. 25  Mga kapatid, magpatuloy kayo sa pananalangin para sa amin.+ 26  Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik.+ 27  Binibigyan ko kayo ng taimtim na pananagutan sa pamamagitan ng Panginoon na ang liham na ito ay basahin sa lahat ng mga kapatid.+ 28  Sumainyo nawa ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.

Talababa