Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Tesalonica 5:1-28

5  Kung tungkol nga sa mga panahon at mga kapanahunan,+ mga kapatid, hindi na ninyo kailangang sulatan pa kayo ng anuman.  Sapagkat kayo mismo ang lubusang nakaaalam na ang araw ni Jehova+ ay dumarating na kagayang-kagaya ng isang magnanakaw sa gabi.+  Kailanma’t kanilang+ sinasabi: “Kapayapaan+ at katiwasayan!” kung magkagayon ay kagyat na mapapasakanila ang biglang pagkapuksa+ gaya ng hapdi ng kabagabagan sa isang babaing nagdadalang-tao;+ at sa anumang paraan ay hindi sila makatatakas.+  Ngunit kayo, mga kapatid, kayo ay wala sa kadiliman,+ upang ang araw na iyon ay umabot sa inyo gaya ng sa mga magnanakaw,+  sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag+ at mga anak ng araw.+ Hindi tayo nauukol sa gabi ni sa kadiliman man.+  Sa gayon nga, huwag na tayong matulog+ pa gaya ng ginagawa ng iba,+ kundi manatili tayong gising+ at panatilihin ang ating katinuan.+  Sapagkat yaong mga natutulog+ ay nasanay nang matulog sa gabi,+ at yaong mga nagpapakalasing ay madalas na lasing sa gabi.  Ngunit kung para sa atin na nauukol sa araw, panatilihin natin ang ating katinuan at isuot ang baluti+ ng pananampalataya+ at pag-ibig at bilang helmet+ ay ang pag-asa ng kaligtasan;+  sapagkat itinakda tayo ng Diyos, hindi sa poot,+ kundi sa pagtatamo ng kaligtasan+ sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 10  Namatay siya para sa atin,+ upang, manatili man tayong gising o natutulog, tayo ay mabuhay na kasama niya.+ 11  Kaya nga patuloy ninyong aliwin ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa,+ gaya nga ng ginagawa ninyo.+ 12  Ngayon ay hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno+ sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo; 13  at bigyan sila ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig dahil sa kanilang gawain.+ Makipagpayapaan kayo sa isa’t isa.+ 14  Sa kabilang dako naman, pinapayuhan namin kayo, mga kapatid, na paalalahanan ang magugulo,+ magsalita nang may pang-aliw sa mga kaluluwang nanlulumo,+ alalayan ang mahihina, magkaroon ng mahabang pagtitiis+ sa lahat. 15  Tiyakin ninyo na walang sinumang gaganti ng pinsala para sa pinsala sa kaninuman,+ kundi laging itaguyod kung ano ang mabuti sa isa’t isa at sa lahat ng iba pa.+ 16  Lagi kayong magsaya.+ 17  Manalangin kayo nang walang lubay.+ 18  May kaugnayan sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.+ Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kaisa ni Kristo Jesus may kinalaman sa inyo. 19  Huwag ninyong patayin ang apoy ng espiritu.+ 20  Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula.+ 21  Tiyakin ninyo ang lahat ng bagay;+ manghawakan kayong mahigpit sa kung ano ang mainam.+ 22  Umiwas kayo mula sa bawat anyo ng kabalakyutan.+ 23  Pabanalin nawa kayo nang lubusan+ ng mismong Diyos ng kapayapaan.+ At maingatan nawang malusog sa bawat bagay ang espiritu at kaluluwa at katawan ninyo sa paraang walang kapintasan sa pagkanaririto ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 24  Siya na tumatawag sa inyo ay tapat, at gagawin din niya iyon. 25  Mga kapatid, magpatuloy kayo sa pananalangin para sa amin.+ 26  Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik.+ 27  Binibigyan ko kayo ng taimtim na pananagutan sa pamamagitan ng Panginoon na ang liham na ito ay basahin sa lahat ng mga kapatid.+ 28  Sumainyo nawa ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.

Talababa