Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Tesalonica 2:1-20

2  Ang totoo nga, kayo mismo ang nakaaalam, mga kapatid, kung paanong ang aming pagdalaw+ sa inyo ay hindi naman naging walang resulta,+  kundi kung paanong, pagkatapos na maghirap muna kami+ at mapakitunguhan nang walang pakundangan+ (gaya ng alam ninyo) sa Filipos,+ nag-ipon kami ng katapangan sa pamamagitan ng ating Diyos upang salitain+ sa inyo ang mabuting balita ng Diyos nang may labis na pakikipagpunyagi.  Sapagkat ang payo na ibinibigay namin ay hindi nagmumula sa kamalian o sa karumihan+ o sa panlilinlang,  kundi, kung paanong kami ay napatunayan na ng Diyos bilang karapat-dapat na pagkatiwalaan+ ng mabuting balita, gayon kami nagsasalita, na pinalulugdan,+ hindi ang mga tao, kundi ang Diyos, na siyang sumusubok sa aming mga puso.+  Sa katunayan, kailanman ay hindi kami dumating na may pananalitang labis na mapamuri,+ (gaya ng alam ninyo) ni may balatkayo+ man para sa kaimbutan,+ saksi ang Diyos!  Ni naghahanap man kami ng kaluwalhatian mula sa mga tao,+ hindi, mula sa inyo man o mula sa iba, bagaman maaari sana kaming maging magastos na pasanin+ bilang mga apostol ni Kristo.  Sa halip, kami ay naging banayad sa gitna ninyo, gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga+ ng kaniyang sariling mga anak.  Kaya, taglay ang magiliw na pagmamahal sa inyo,+ lubos kaming nalugod na ibahagi sa inyo, hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos, kundi gayundin ang aming sariling mga kaluluwa,+ sapagkat napamahal+ kayo sa amin.  Tiyak na isinasaisip ninyo, mga kapatid, ang aming pagtatrabaho at pagpapagal. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos na may kasamang paggawa+ sa gabi at araw, upang hindi maglagay ng magastos na pasanin sa sinuman sa inyo.+ 10  Kayo ay mga saksi, gayundin ang Diyos, kung paanong kami ay naging matapat at matuwid at di-mapipintasan+ sa inyo na mga mananampalataya. 11  Kasuwato niyan ay alam ninyong lubos kung paanong, gaya ng ginagawa ng isang ama+ sa kaniyang mga anak, patuloy kaming nagpapayo+ sa bawat isa sa inyo, at nang-aaliw at nagpapatotoo sa inyo, 12  upang kayo ay patuloy na lumakad+ nang karapat-dapat sa Diyos na tumatawag+ sa inyo sa kaniyang kaharian+ at kaluwalhatian. 13  Sa katunayan nga, iyan ang dahilan kung bakit din namin pinasasalamatan ang Diyos nang walang lubay,+ sapagkat nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos,+ na inyong narinig mula sa amin, tinanggap ninyo ito, hindi bilang salita ng mga tao,+ kundi, gaya ng kung ano nga ito sa totoo, bilang ang salita ng Diyos, na siyang gumagana rin sa inyo na mga mananampalataya.+ 14  Sapagkat kayo ay naging mga tagatulad, mga kapatid, sa mga kongregasyon ng Diyos na nasa Judea na kaisa ni Kristo Jesus, sapagkat kayo rin ay nagsimulang magdusa+ sa mga kamay ng inyong sariling mga kababayan ng gayunding mga bagay na ipinagdurusa rin nila sa mga kamay ng mga Judio, 15  na siyang pumatay maging sa Panginoong Jesus+ at sa mga propeta+ at umusig sa amin.+ Karagdagan pa, hindi sila nagpapalugod sa Diyos, kundi laban sila sa mga kapakanan ng lahat ng tao, 16  yamang sinisikap nilang hadlangan+ kami sa pagsasalita sa mga tao ng mga bansa upang ang mga ito ay mailigtas,+ na ang resulta ay lagi nilang nilulubos+ ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang maglaon ay dumating sa kanila ang kaniyang poot.+ 17  Sa ganang amin, mga kapatid, nang kami ay maulila sa inyo nang maikling panahon lamang, sa personal, hindi sa puso, nagsikap kami nang lalong higit kaysa sa karaniwan na makita ang inyong mga mukha taglay ang malaking pagnanasa.+ 18  Sa dahilang ito ay ninais naming pumariyan sa inyo, oo, akong si Pablo, kapuwa minsan at sa ikalawang pagkakataon, ngunit humarang si Satanas sa aming landas. 19  Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o koronang+ ipinagbubunyi—aba, hindi ba sa katunayan ay kayo?—sa harap ng ating Panginoong Jesus sa kaniyang pagkanaririto?+ 20  Totoo ngang kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan.

Talababa