Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Samuel 15:1-35

15  Nang magkagayon ay sinabi ni Samuel kay Saul: “Ako ang isinugo ni Jehova upang magpahid+ sa iyo bilang hari sa kaniyang bayang Israel, at ngayon ay makinig ka sa tinig ng mga salita ni Jehova.+  Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo,+ ‘Hihingan ko ng sulit+ ang ginawa ng Amalek sa Israel nang ituon niya ang kaniyang sarili laban dito noong nasa daan samantalang umaahon ito mula sa Ehipto.+  Ngayon ay yumaon ka, at pabagsakin mo ang Amalek+ at italaga mo siya sa pagkapuksa+ kasama ang lahat ng nasa kaniya, at huwag kang mahabag sa kaniya, at patayin+ mo sila, ang lalaki at gayundin ang babae, ang bata at gayundin ang pasusuhin,+ ang toro at gayundin ang tupa, ang kamelyo at gayundin ang asno.’ ”+  Sa gayon ay tinawag ni Saul ang bayan at binilang niya sila sa Telaim,+ dalawang daang libong lalaking naglalakad at sampung libong lalaki ng Juda.+  At pumaroon si Saul hanggang sa lunsod ng Amalek at nanambang sa may agusang libis.  Samantala ay sinabi ni Saul sa mga Kenita:+ “Yumaon kayo, lumisan kayo,+ lumusong kayo mula sa gitna ng mga Amalekita, upang hindi ko kayo lipuling kasama nila. Kung tungkol sa iyo, nagpakita ka ng maibiging-kabaitan sa lahat ng mga anak ni Israel+ noong panahong umaahon sila mula sa Ehipto.”+ Sa gayon ay lumisan ang mga Kenita mula sa gitna ng Amalek.  Pagkatapos ay pinabagsak ni Saul ang Amalek+ mula sa Havila+ hanggang sa Sur,+ na nasa tapat ng Ehipto.  At nahuli niyang buháy si Agag+ na hari ng Amalek, at ang buong bayan ay itinalaga niya sa pagkapuksa sa pamamagitan ng talim ng tabak.+  Ngunit si Saul at ang bayan ay nahabag kay Agag at sa pinakamainam ng kawan at ng bakahan+ at ng mga pinataba at sa mga barakong tupa at sa lahat niyaong mabuti, at hindi nila ninais na italaga ang mga iyon sa pagkapuksa.+ Kung tungkol sa lahat ng mga pag-aari na kasuklam-suklam at itinakwil, ang mga ito ang itinalaga nila sa pagkapuksa. 10  Ang salita ni Jehova ay dumating ngayon kay Samuel, na nagsasabi: 11  “Ikinalulungkot+ ko na pinaghari ko si Saul bilang hari, sapagkat tumalikod+ siya mula sa pagsunod sa akin, at ang aking mga salita ay hindi niya tinupad.”+ At ito ay nakapipighati kay Samuel,+ at patuloy siyang dumaing kay Jehova nang buong gabi.+ 12  At bumangon nang maaga si Samuel upang salubungin si Saul sa kinaumagahan. Ngunit may ulat na isinaysay kay Samuel, na nagsasabi: “Si Saul ay pumaroon sa Carmel,+ at, narito! nagtitindig siya ng isang bantayog+ para sa kaniyang sarili, at siya ay pumihit at tumawid at lumusong sa Gilgal.” 13  Sa kalaunan ay pumaroon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya: “Pinagpala+ ka ni Jehova. Tinupad ko ang salita ni Jehova.”+ 14  Ngunit sinabi ni Samuel: “Kung gayon ay ano ang ibig sabihin ng ingay na ito ng kawan sa aking pandinig, at ng ingay ng bakahan na aking naririnig?”+ 15  Dito ay sinabi ni Saul: “Dinala nila ang mga iyon mula sa mga Amalekita, sapagkat ang bayan+ ay nahabag sa pinakamainam ng kawan at ng bakahan, sa layuning maghain kay Jehova na iyong Diyos;+ ngunit yaong natira ay itinalaga namin sa pagkapuksa.” 16  Dahil dito ay sinabi ni Samuel kay Saul: “Tumigil ka! At sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinalita sa akin ni Jehova kagabi.”+ Sa gayon ay sinabi niya sa kaniya: “Magsalita ka!” 17  At sinabi ni Samuel: “Hindi ba noong maliit ka pa sa iyong sariling paningin+ ay naging ulo ka sa mga tribo ng Israel, at pinahiran+ ka ni Jehova bilang hari sa Israel? 18  Sa kalaunan ay isinugo ka ni Jehova sa isang atas at sinabi, ‘Yumaon ka, at italaga mo sa pagkapuksa ang mga makasalanan,+ ang mga Amalekita, at labanan mo sila hanggang sa malipol mo sila.’+ 19  Kaya bakit hindi mo sinunod ang tinig ni Jehova kundi may-kasakiman mong dinaluhong ang samsam+ at ginawa mo ang masama sa paningin ni Jehova?”+ 20  Gayunman, sinabi ni Saul kay Samuel: “Ngunit sinunod+ ko ang tinig ni Jehova nang yumaon ako sa atas na pinagsuguan sa akin ni Jehova at dinala ko si Agag+ na hari ng Amalek, ngunit ang Amalek ay itinalaga ko sa pagkapuksa.+ 21  At ang bayan+ ay kumuha ng mga tupa at mga baka mula sa samsam, ang pinakapili sa mga iyon bilang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa, upang ihain+ kay Jehova na iyong Diyos sa Gilgal.”+ 22  Sinabi naman ni Samuel: “Mayroon bang gayon kalaking kaluguran si Jehova sa mga handog na sinusunog+ at mga hain na gaya ng sa pagsunod sa tinig ni Jehova? Narito! Ang pagsunod+ ay mas mabuti kaysa sa hain,+ ang pagbibigay-pansin kaysa sa taba+ ng mga barakong tupa; 23  sapagkat ang paghihimagsik+ ay katulad ng kasalanang panghuhula,+ at ang pagkilos nang may kapangahasan ay katulad ng paggamit ng mahiwagang kapangyarihan at terapim.+ Yamang itinakwil mo ang salita ni Jehova,+ itinatakwil ka rin niya mula sa pagiging hari.”+ 24  Nang magkagayon ay sinabi ni Saul kay Samuel: “Ako ay nagkasala;+ sapagkat nilabag ko ang utos ni Jehova at ang iyong mga salita, sa dahilang natakot ako sa bayan+ kung kaya sinunod ko ang kanilang tinig. 25  At ngayon, pakisuyo, pagpaumanhinan+ mo ang aking kasalanan at bumalik kang kasama ko upang makapagpatirapa+ ako kay Jehova.” 26  Ngunit sinabi ni Samuel kay Saul: “Hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Jehova, at itinatakwil ka ni Jehova mula sa pananatiling hari sa Israel.”+ 27  Habang pumipihit si Samuel upang yumaon, kaagad niyang sinunggaban ang laylayan ng damit nito na walang manggas, anupat ito ay napunit.+ 28  Dahil dito ay sinabi ni Samuel sa kaniya: “Pinunit ni Jehova+ mula sa iyo ngayon ang maharlikang pamamahala sa Israel, at ibibigay nga niya iyon sa iyong kapuwa na mas mabuti kaysa sa iyo.+ 29  At, isa pa, ang Kamahalan ng Israel+ ay hindi magbubulaan,+ at hindi Siya magsisisi, sapagkat Siya ay hindi makalupang tao upang magsisi.”+ 30  Dahil dito ay sinabi niya: “Ako ay nagkasala. Pakisuyo, parangalan mo ako+ ngayon sa harap ng matatandang lalaki ng aking bayan at sa harap ng Israel at bumalik kang kasama ko, at magpapatirapa nga ako kay Jehova na iyong Diyos.”+ 31  Kaya bumalik si Samuel na kasunod ni Saul, at si Saul ay nagpatirapa kay Jehova. 32  Pagkatapos ay sinabi ni Samuel: “Ilapit ninyo sa akin si Agag na hari ng Amalek.” Sa gayon ay bantulot na pumaroon sa kaniya si Agag, at sinabi ni Agag sa kaniyang sarili: “Tunay na ang mapait na karanasan ng kamatayan ay lumisan na.” 33  Gayunman, sinabi ni Samuel: “Kung paanong dahil sa iyong tabak+ ay naulila sa anak ang mga babae, gayon magiging pinakaulila sa anak ang iyong ina+ sa gitna ng mga babae.”+ At pinagtataga ni Samuel si Agag sa harap ni Jehova sa Gilgal.+ 34  Si Samuel ngayon ay pumaroon sa Rama, at si Saul naman ay umahon sa kaniyang bahay sa Gibeah+ ni Saul. 35  At hindi na muling nakita ni Samuel si Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan, sapagkat si Samuel ay nagdalamhati+ para kay Saul. Kung tungkol kay Jehova, ikinalungkot niya na ginawa niyang hari sa Israel si Saul.+

Talababa