Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Pedro 5:1-14

5  Kaya nga, sa matatandang lalaki sa inyo ay nagbibigay ako ng ganitong payo, sapagkat ako rin ay isang matandang lalaki+ na kasama nila at isang saksi+ sa mga pagdurusa ng Kristo, isang kabahagi maging ng kaluwalhatian na isisiwalat:+  Pastulan ninyo+ ang kawan ng Diyos+ na nasa inyong pangangalaga, hindi napipilitan, kundi maluwag sa kalooban;+ ni hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang,+ kundi may pananabik;  ni hindi namamanginoon+ sa mga mana ng Diyos,+ kundi maging mga halimbawa sa kawan.+  At kapag nahayag na ang punong pastol,+ tatanggapin ninyo ang di-kumukupas+ na korona ng kaluwalhatian.+  Sa katulad na paraan, kayong mga nakababatang lalaki, magpasakop kayo+ sa matatandang lalaki. Ngunit kayong lahat ay magbigkis ng kababaan ng pag-iisip sa pakikitungo sa isa’t isa,+ sapagkat sinasalansang ng Diyos ang mga palalo, ngunit binibigyan niya ng di-sana-nararapat na kabaitan ang mga mapagpakumbaba.+  Samakatuwid, magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang maitaas niya kayo sa takdang panahon;+  habang inihahagis ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan,+ sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.+  Panatilihin ang inyong katinuan, maging mapagbantay.+ Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng masisila.+  Ngunit manindigan kayo laban sa kaniya,+ matatag sa pananampalataya, yamang nalalaman ninyo na ang gayunding mga bagay sa pamamagitan ng mga pagdurusa ay nagaganap sa buong samahan ng inyong mga kapatid sa sanlibutan.+ 10  Ngunit, pagkatapos ninyong magdusa nang kaunting panahon,+ ang Diyos ng buong di-sana-nararapat na kabaitan, na tumawag sa inyo sa kaniyang walang-hanggang kaluwalhatian+ na kaisa+ ni Kristo, ang mismong tatapos ng inyong pagsasanay, patatatagin niya kayo,+ palalakasin niya kayo.+ 11  Sumakaniya nawa ang kalakasan+ magpakailanman. Amen. 12  Sa pamamagitan ni Silvano,+ isang tapat na kapatid, ayon sa turing ko sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng kakaunting salita,+ upang magbigay ng pampatibay-loob at ng isang marubdob na patotoo na ito ang tunay na di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos; na dito ay tumayo kayong matatag.+ 13  Siya na nasa Babilonya,+ isang pinili na tulad ninyo, ay nagpapadala ng kaniyang mga pagbati sa inyo, at gayundin si Marcos+ na aking anak. 14  Batiin ninyo ang isa’t isa ng halik ng pag-ibig.+ Kayong lahat na kaisa ni Kristo ay magkaroon nawa ng kapayapaan.+

Talababa