Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Pedro 3:1-22

3  Sa katulad na paraan,+ kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, upang, kung ang sinuman ay hindi masunurin+ sa salita, mawagi+ sila nang walang salita sa pamamagitan ng paggawi ng kani-kanilang asawang babae,+  dahil sa pagiging mga saksi sa inyong malinis na paggawi+ na may kalakip na matinding paggalang.  At ang inyong kagayakan ay huwag yaong panlabas na pagtitirintas ng buhok+ at ang pagsusuot ng mga gintong palamuti+ o ang pagbibihis ng mga panlabas na kasuutan,  kundi ang lihim na pagkatao+ ng puso sa walang-kasiraang kasuutan+ ng tahimik at mahinahong espiritu,+ na malaki ang halaga sa paningin ng Diyos.  Sapagkat noong una, gayundin naggagayak ng kanilang sarili ang mga babaing banal na umaasa sa Diyos, na nagpapasakop sa kani-kanilang asawang lalaki,  gaya ng pagsunod noon ni Sara kay Abraham, na tinatawag itong “panginoon.”+ At kayo ay naging mga anak niya, kung patuloy kayong gumagawa ng mabuti at hindi natatakot sa anumang sanhi ng kakilabutan.+  Kayong mga asawang lalaki, patuloy na manahanang kasama nila sa katulad na paraan+ ayon sa kaalaman,+ na pinag-uukulan sila ng karangalang+ gaya ng sa isang mas mahinang sisidlan, yaong may katangiang pambabae, yamang kayo ay mga tagapagmana+ ring kasama nila ng di-sana-nararapat na biyaya ng buhay, upang hindi mahadlangan ang inyong mga panalangin.+  Sa katapus-tapusan, kayong lahat ay magkaroon ng magkakatulad na pag-iisip,+ na nagpapakita ng pakikipagkapuwa-tao, na may pagmamahal na pangkapatid, mahabagin na may paggiliw,+ mapagpakumbaba sa pag-iisip,+  na hindi gumaganti ng pinsala sa pinsala+ o ng panlalait sa panlalait,+ kundi, sa kabaligtaran, naggagawad ng pagpapala,+ sapagkat tinawag kayo sa landasing ito, upang magmana kayo ng pagpapala. 10  Sapagkat, “siya na nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw,+ magpigil siya ng kaniyang dila+ mula sa kasamaan at ng kaniyang mga labi mula sa pagsasalita ng panlilinlang,+ 11  at talikuran niya ang kasamaan+ at gawin ang mabuti; hanapin niya ang kapayapaan at itaguyod iyon.+ 12  Sapagkat ang mga mata+ ni Jehova ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga tainga ay nakatuon sa kanilang pagsusumamo;+ ngunit ang mukha ni Jehova ay laban sa mga gumagawa ng masasamang bagay.”+ 13  Sino ngang tao ang pipinsala sa inyo kung magiging masigasig kayo sa mabuti?+ 14  Ngunit kung magdusa man kayo alang-alang sa katuwiran, kayo ay maligaya.+ Gayunman, ang kanilang kinatatakutan ay huwag ninyong katakutan,+ ni maligalig man kayo.+ 15  Kundi pabanalin ang Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso,+ na laging handang gumawa ng pagtatanggol+ sa harap ng bawat isa na humihingi sa inyo ng katuwiran para sa pag-asa na nasa inyo, ngunit ginagawa iyon taglay ang mahinahong kalooban+ at matinding paggalang. 16  Magtaglay kayo ng isang mabuting budhi,+ upang sa bagay na doon kayo pinagsasalitaan ng masama ay mapahiya+ sila na nagsasalita nang may paghamak tungkol sa inyong mabuting paggawi may kaugnayan kay Kristo.+ 17  Sapagkat mas mabuti ang magdusa dahil sa gumagawa kayo ng mabuti,+ kung ito ang ninanais ng kalooban ng Diyos, kaysa dahil sa gumagawa kayo ng masama.+ 18  Aba, si Kristo man ay namatay nang minsanan may kinalaman sa mga kasalanan,+ isang taong matuwid ukol sa mga di-matuwid,+ upang maakay niya kayo sa Diyos,+ siya na pinatay sa laman,+ ngunit binuhay sa espiritu.+ 19  Sa kalagayan ding ito ay humayo siya at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan,+ 20  na naging masuwayin+ noon nang ang pagtitiis ng Diyos+ ay naghihintay noong mga araw ni Noe, habang itinatayo ang arka,+ na doon ay iilang tao, samakatuwid nga, walong kaluluwa, ang dinalang ligtas sa tubig.+ 21  Yaong katumbas nito ay nagliligtas din ngayon sa inyo,+ samakatuwid nga, ang bautismo, (hindi ang pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi ang paghiling sa Diyos ng isang mabuting budhi,)+ sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo.+ 22  Siya ay nasa kanan ng Diyos,+ sapagkat pumaroon siya sa langit; at ang mga anghel+ at ang mga awtoridad at ang mga kapangyarihan ay ipinasakop sa kaniya.+

Talababa