Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Pedro 3:1-22

3  Sa katulad na paraan,+ kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, upang, kung ang sinuman ay hindi masunurin+ sa salita, mawagi+ sila nang walang salita sa pamamagitan ng paggawi ng kani-kanilang asawang babae,+  dahil sa pagiging mga saksi sa inyong malinis na paggawi+ na may kalakip na matinding paggalang.  At ang inyong kagayakan ay huwag yaong panlabas na pagtitirintas ng buhok+ at ang pagsusuot ng mga gintong palamuti+ o ang pagbibihis ng mga panlabas na kasuutan,  kundi ang lihim na pagkatao+ ng puso sa walang-kasiraang kasuutan+ ng tahimik at mahinahong espiritu,+ na malaki ang halaga sa paningin ng Diyos.  Sapagkat noong una, gayundin naggagayak ng kanilang sarili ang mga babaing banal na umaasa sa Diyos, na nagpapasakop sa kani-kanilang asawang lalaki,  gaya ng pagsunod noon ni Sara kay Abraham, na tinatawag itong “panginoon.”+ At kayo ay naging mga anak niya, kung patuloy kayong gumagawa ng mabuti at hindi natatakot sa anumang sanhi ng kakilabutan.+  Kayong mga asawang lalaki, patuloy na manahanang kasama nila sa katulad na paraan+ ayon sa kaalaman,+ na pinag-uukulan sila ng karangalang+ gaya ng sa isang mas mahinang sisidlan, yaong may katangiang pambabae, yamang kayo ay mga tagapagmana+ ring kasama nila ng di-sana-nararapat na biyaya ng buhay, upang hindi mahadlangan ang inyong mga panalangin.+  Sa katapus-tapusan, kayong lahat ay magkaroon ng magkakatulad na pag-iisip,+ na nagpapakita ng pakikipagkapuwa-tao, na may pagmamahal na pangkapatid, mahabagin na may paggiliw,+ mapagpakumbaba sa pag-iisip,+  na hindi gumaganti ng pinsala sa pinsala+ o ng panlalait sa panlalait,+ kundi, sa kabaligtaran, naggagawad ng pagpapala,+ sapagkat tinawag kayo sa landasing ito, upang magmana kayo ng pagpapala. 10  Sapagkat, “siya na nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw,+ magpigil siya ng kaniyang dila+ mula sa kasamaan at ng kaniyang mga labi mula sa pagsasalita ng panlilinlang,+ 11  at talikuran niya ang kasamaan+ at gawin ang mabuti; hanapin niya ang kapayapaan at itaguyod iyon.+ 12  Sapagkat ang mga mata+ ni Jehova ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga tainga ay nakatuon sa kanilang pagsusumamo;+ ngunit ang mukha ni Jehova ay laban sa mga gumagawa ng masasamang bagay.”+ 13  Sino ngang tao ang pipinsala sa inyo kung magiging masigasig kayo sa mabuti?+ 14  Ngunit kung magdusa man kayo alang-alang sa katuwiran, kayo ay maligaya.+ Gayunman, ang kanilang kinatatakutan ay huwag ninyong katakutan,+ ni maligalig man kayo.+ 15  Kundi pabanalin ang Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso,+ na laging handang gumawa ng pagtatanggol+ sa harap ng bawat isa na humihingi sa inyo ng katuwiran para sa pag-asa na nasa inyo, ngunit ginagawa iyon taglay ang mahinahong kalooban+ at matinding paggalang. 16  Magtaglay kayo ng isang mabuting budhi,+ upang sa bagay na doon kayo pinagsasalitaan ng masama ay mapahiya+ sila na nagsasalita nang may paghamak tungkol sa inyong mabuting paggawi may kaugnayan kay Kristo.+ 17  Sapagkat mas mabuti ang magdusa dahil sa gumagawa kayo ng mabuti,+ kung ito ang ninanais ng kalooban ng Diyos, kaysa dahil sa gumagawa kayo ng masama.+ 18  Aba, si Kristo man ay namatay nang minsanan may kinalaman sa mga kasalanan,+ isang taong matuwid ukol sa mga di-matuwid,+ upang maakay niya kayo sa Diyos,+ siya na pinatay sa laman,+ ngunit binuhay sa espiritu.+ 19  Sa kalagayan ding ito ay humayo siya at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan,+ 20  na naging masuwayin+ noon nang ang pagtitiis ng Diyos+ ay naghihintay noong mga araw ni Noe, habang itinatayo ang arka,+ na doon ay iilang tao, samakatuwid nga, walong kaluluwa, ang dinalang ligtas sa tubig.+ 21  Yaong katumbas nito ay nagliligtas din ngayon sa inyo,+ samakatuwid nga, ang bautismo, (hindi ang pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi ang paghiling sa Diyos ng isang mabuting budhi,)+ sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo.+ 22  Siya ay nasa kanan ng Diyos,+ sapagkat pumaroon siya sa langit; at ang mga anghel+ at ang mga awtoridad at ang mga kapangyarihan ay ipinasakop sa kaniya.+

Talababa