Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Pedro 2:1-25

2  Kaya nga, alisin ninyo ang lahat ng kasamaan+ at ang lahat ng panlilinlang at pagpapaimbabaw at mga inggit at ang lahat ng uri ng paninira nang talikuran,+  at, gaya ng mga sanggol na bagong-silang,+ magkaroon kayo ng pananabik sa di-nabantuang gatas+ na nauukol sa salita, upang sa pamamagitan nito ay lumaki kayo tungo sa kaligtasan,+  kung natikman na ninyo na ang Panginoon ay mabait.+  Sa paglapit sa kaniya gaya ng sa isang batong buháy,+ itinakwil,+ totoo nga, ng mga tao,+ ngunit pinili, mahalaga, sa Diyos,+  kayo rin mismo gaya ng mga batong buháy ay itinatayo bilang isang espirituwal na bahay+ sa layuning maging isang banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng espirituwal na mga haing+ kaayaaya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.+  Sapagkat nakalagay sa Kasulatan: “Narito! Inilalatag ko sa Sion ang isang bato, pinili, isang pundasyong batong-panulok, mahalaga; at walang sinumang nananampalataya rito ang sa anumang paraan ay hahantong sa kabiguan.”+  Samakatuwid, sa inyo ay mahalaga siya, sapagkat kayo ay mga mananampalataya; ngunit sa mga hindi nananampalataya, “ang mismong bato na itinakwil+ ng mga tagapagtayo ang naging ulo ng panulukan,”+  at “isang batong katitisuran at isang batong-limpak na pambuwal.”+ Ang mga ito ay natitisod sapagkat masuwayin sila sa salita. Sa mismong kahihinatnang ito ay itinakda rin sila.+  Ngunit kayo ay “isang piniling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa,+ isang bayang ukol sa pantanging pag-aari,+ upang ipahayag ninyo nang malawakan ang mga kagalingan”+ ng isa na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kamangha-manghang liwanag.+ 10  Sapagkat dati ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon ay bayan na ng Diyos;+ kayo yaong mga hindi pinagpakitaan ng awa, ngunit ngayon ay yaong mga pinagpakitaan na ng awa.+ 11  Mga minamahal, pinapayuhan ko kayo bilang mga dayuhan at mga pansamantalang naninirahan+ na patuloy na umiwas mula sa mga pagnanasa ng laman,+ na siya mismong nakikipagbaka laban sa kaluluwa.+ 12  Panatilihing mainam ang inyong paggawi sa gitna ng mga bansa,+ upang, sa bagay na sinasalita nila laban sa inyo na gaya ng mga manggagawa ng kasamaan, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kaniyang pagsisiyasat+ bilang resulta ng inyong maiinam na gawa+ na dito sila ay mga saksi. 13  Alang-alang sa Panginoon ay magpasakop+ kayo sa bawat gawa ng tao:+ maging sa hari+ bilang nakatataas 14  o sa mga gobernador bilang isinugo niya upang maglapat ng kaparusahan sa mga manggagawa ng kasamaan ngunit upang pumuri sa mga gumagawa ng mabuti.+ 15  Sapagkat gayon nga ang kalooban ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti ay mabusalan ninyo ang walang-muwang na usapan ng mga taong di-makatuwiran.+ 16  Maging gaya ng malalayang tao,+ gayunma’y taglay ang inyong kalayaan, hindi bilang panakip ukol sa kasamaan,+ kundi bilang mga alipin ng Diyos.+ 17  Parangalan ang lahat ng uri ng mga tao,+ magkaroon ng pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid,+ matakot sa Diyos,+ magbigay-dangal sa hari.+ 18  Ang mga tagapaglingkod sa bahay ay magpasakop+ sa mga may-ari sa kanila taglay ang buong kaukulang pagkatakot,+ hindi lamang sa mabubuti at sa mga makatuwiran, kundi gayundin doon sa mga mahirap palugdan. 19  Sapagkat kung ang sinuman, dahil sa budhi ukol sa Diyos, ay nagtitiis sa ilalim ng mga bagay na nakapipighati at nagdurusa nang di-makatarungan, ito ay kaayaayang bagay.+ 20  Sapagkat anong kapurihan nga kung, kapag nagkakasala kayo at sinasampal, binabata ninyo iyon?+ Ngunit kung, kapag gumagawa kayo ng mabuti at nagdurusa kayo,+ binabata ninyo iyon, ito ay isang bagay na kaayaaya sa Diyos.+ 21  Sa katunayan, sa landasing ito ay tinawag kayo, sapagkat maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo,+ na nag-iwan sa inyo ng huwaran upang maingat ninyong sundan ang kaniyang mga yapak.+ 22  Hindi siya nakagawa ng kasalanan,+ ni kinasumpungan man ng panlilinlang ang kaniyang bibig.+ 23  Nang siya ay laitin,+ hindi siya nanlait bilang ganti.+ Nang siya ay magdusa,+ hindi siya nagbanta, kundi patuloy na ipinagkatiwala ang kaniyang sarili sa isa+ na humahatol nang matuwid. 24  Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan+ sa kaniyang sariling katawan sa tulos,+ upang tayo ay matapos na sa mga kasalanan+ at mabuhay sa katuwiran. At “sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay napagaling kayo.”+ 25  Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupa, na naliligaw;+ ngunit ngayon ay nagbalik na kayo sa pastol+ at tagapangasiwa ng inyong mga kaluluwa.

Talababa