Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Pedro 1:1-25

1  Si Pedro, isang apostol+ ni Jesu-Kristo, sa mga pansamantalang naninirahan+ na nakapangalat+ sa Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia, at Bitinia, sa mga pinili+  ayon sa patiunang kaalaman ng Diyos na Ama,+ na may pagpapabanal ng espiritu,+ upang sila ay maging masunurin at mawisikan+ ng dugo ni Jesu-Kristo:+ Lumago nawa sa inyo ang di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan.+  Pagpalain nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo,+ sapagkat ayon sa kaniyang dakilang awa ay binigyan niya tayo ng isang bagong pagsilang+ tungo sa isang buháy na pag-asa+ sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli+ ni Jesu-Kristo mula sa mga patay,  tungo sa isang walang-kasiraan at walang-dungis at walang-kupas na mana.+ Ito ay nakataan sa langit para sa inyo,+  na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya+ ukol sa isang kaligtasan+ na handa nang isiwalat+ sa huling yugto ng panahon.+  Sa bagay na ito ay labis kayong nagsasaya, bagaman sa loob ng kaunting panahon sa kasalukuyan, kung mangyari man, ay pinipighati kayo ng iba’t ibang pagsubok,+  upang ang subok na katangian ng inyong pananampalataya,+ na mas malaki ang halaga kaysa sa ginto na nasisira sa kabila ng pagkasubok dito ng apoy,+ ay masumpungang dahilan ukol sa kapurihan at kaluwalhatian at karangalan sa pagkakasiwalat+ kay Jesu-Kristo.  Bagaman hindi ninyo siya nakita, iniibig ninyo siya.+ Bagaman hindi ninyo siya nakikita sa kasalukuyan, gayunma’y nananampalataya kayo sa kaniya at labis na nagsasaya taglay ang di-mabigkas at niluwalhating kagalakan,  habang tinatanggap ninyo ang wakas ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa.+ 10  May kinalaman sa mismong kaligtasang ito ay isang masikap na pagsisiyasat at isang maingat na pagsasaliksik+ ang ginawa ng mga propeta na nanghula+ tungkol sa di-sana-nararapat na kabaitan na nauukol sa inyo.+ 11  Patuloy nilang sinuri kung alin ngang kapanahunan+ o kung anong uri ng kapanahunan ang ipinahihiwatig ng espiritu+ na nasa kanila may kinalaman kay Kristo+ nang ito ay nagpapatotoo nang patiuna tungkol sa mga pagdurusa para kay Kristo+ at tungkol sa mga kaluwalhatian+ na kasunod ng mga ito. 12  Isiniwalat sa kanila na, hindi sa kanilang sarili,+ kundi sa inyo, ipinaglilingkod nila ang mga bagay na sa ngayon ay ipinatalastas+ sa inyo sa pamamagitan niyaong mga nagpahayag ng mabuting balita sa inyo taglay ang banal na espiritu+ na ipinadala mula sa langit. Sa mismong mga bagay na ito ay nagnanasang magmasid ang mga anghel.+ 13  Kaya nga bigkisan ninyo ang inyong mga pag-iisip ukol sa gawain,+ panatilihing lubos ang inyong katinuan;+ ilagak ang inyong pag-asa sa di-sana-nararapat na kabaitan+ na dadalhin sa inyo sa pagkakasiwalat+ kay Jesu-Kristo. 14  Bilang masunuring mga anak, huwag na kayong magpahubog+ ayon sa mga pagnanasa na dati ninyong taglay sa inyong kawalang-alam, 15  kundi, ayon sa Isa na Banal na tumawag sa inyo, kayo rin mismo ay magpakabanal sa lahat ng inyong paggawi,+ 16  sapagkat nasusulat: “Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal.”+ 17  Karagdagan pa, kung tumatawag kayo sa Ama na humahatol nang walang pagtatangi+ ayon sa gawa ng bawat isa, gumawi kayo nang may takot+ sa panahon ng inyong paninirahan bilang dayuhan.+ 18  Sapagkat alam ninyo na hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira,+ sa pamamagitan ng pilak o ginto, na kayo ay iniligtas+ mula sa inyong walang-bungang anyo ng paggawi na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon mula sa inyong mga ninuno. 19  Kundi iyon ay sa pamamagitan ng mahalagang dugo,+ tulad niyaong sa walang-dungis at walang-batik na kordero,+ kay Kristo+ mismo. 20  Totoo, siya ay patiunang nakilala bago pa ang pagkakatatag+ ng sanlibutan, ngunit siya ay inihayag sa wakas ng mga panahon alang-alang sa inyo+ 21  na sa pamamagitan niya ay mga mananampalataya sa Diyos,+ ang isa na nagbangon sa kaniya mula sa mga patay+ at nagbigay sa kaniya ng kaluwalhatian;+ upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay maging sa Diyos.+ 22  Ngayong dinalisay+ na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagkamasunurin sa katotohanan na ang resulta ay walang-pagpapaimbabaw na pagmamahal na pangkapatid,+ ibigin ninyo ang isa’t isa nang masidhi mula sa puso.+ 23  Sapagkat binigyan na kayo ng isang bagong pagsilang,+ hindi sa pamamagitan ng nasisira,+ kundi ng walang-kasiraang+ binhi sa pag-aanak,+ sa pamamagitan ng salita+ ng buháy at namamalaging+ Diyos. 24  Sapagkat “ang lahat ng laman ay tulad ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay tulad ng bulaklak ng damo;+ ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay nalalagas,+ 25  ngunit ang pananalita ni Jehova ay namamalagi magpakailanman.”+ Buweno, ito ang “pananalita,”+ ito na siyang ipinahayag+ sa inyo bilang mabuting balita.

Talababa