Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Juan 5:1-21

5  Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay ipinanganak mula sa Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa isa na nagpangyaring maipanganak ay umiibig sa kaniya na ipinanganak mula sa isang iyon.+  Sa ganito natin natatamo ang kaalaman na iniibig+ natin ang mga anak ng Diyos,+ kapag iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang kaniyang mga utos.+  Sapagkat ito ang kahulugan ng pag-ibig+ sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos;+ gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat,+  sapagkat ang lahat ng ipinanganak+ mula sa Diyos ay dumaraig sa sanlibutan.+ At ito ang pananaig+ na dumaig+ sa sanlibutan, ang ating pananampalataya.+  Sino ang isa na dumaraig+ sa sanlibutan+ kundi siya na may pananampalataya+ na si Jesus ang Anak ng Diyos?+  Siya ito na dumating sa pamamagitan ng tubig at dugo, si Jesu-Kristo; hindi sa tubig+ lamang, kundi sa tubig at sa dugo.+ At ang espiritu+ ang siyang nagpapatotoo, sapagkat ang espiritu ay ang katotohanan.  Sapagkat may tatlong tagapagpatotoo,  ang espiritu+ at ang tubig+ at ang dugo,+ at ang tatlo ay magkakasuwato.+  Kung tinatanggap natin ang patotoo na ibinibigay ng mga tao,+ ang patotoo na ibinibigay ng Diyos ay mas dakila, sapagkat ito ang patotoo na ibinibigay ng Diyos, na siya ay nagpatotoo+ may kinalaman sa kaniyang Anak. 10  Ang taong nananampalataya sa Anak ng Diyos ay may patotoong+ ibinigay sa ganang kaniya. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay gumawa sa kaniya na isang sinungaling,+ sapagkat hindi siya nanampalataya sa patotoong ibinigay,+ na ibinigay ng Diyos bilang saksi+ may kinalaman sa kaniyang Anak. 11  At ito ang patotoong ibinigay, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan,+ at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.+ 12  Siya na kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay na ito; siya na hindi kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay na ito.+ 13  Isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayo ay may walang-hanggang buhay,+ kayo na nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos.+ 14  At ito ang pagtitiwala na taglay natin sa kaniya,+ na, anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.+ 15  Karagdagan pa, kung alam nating pinakikinggan niya tayo may kinalaman sa anumang ating hinihingi,+ alam natin na tatanggapin natin ang mga bagay na hiningi yamang hiningi natin sa kaniya ang mga iyon.+ 16  Kung makita ng sinuman ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng isang kasalanan na hindi ikamamatay,+ siya ay hihingi, at bibigyan niya siya ng buhay,+ oo, yaong mga hindi nagkakasala ng ikamamatay.+ May kasalanan na ikamamatay. May kinalaman sa kasalanang iyon ay hindi ko sinasabi sa kaniya na humiling.+ 17  Lahat ng kalikuan ay kasalanan;+ gayunman ay may kasalanan na hindi ikamamatay. 18  Alam natin na bawat taong ipinanganak mula sa Diyos+ ay hindi namimihasa sa kasalanan, kundi ang Isa+ na ipinanganak mula sa Diyos ay nagbabantay sa kaniya, at ang isa na balakyot ay hindi nakatatangan sa kaniya.+ 19  Alam natin na tayo ay nagmumula sa Diyos,+ ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.+ 20  Ngunit alam natin na ang Anak ng Diyos ay dumating,+ at binigyan niya tayo ng talino+ upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na tunay.+ At tayo ay kaisa+ ng isa na tunay, sa pamamagitan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo. Ito ang tunay+ na Diyos at ang walang-hanggang buhay.+ 21  Mumunting mga anak, bantayan ninyo ang inyong sarili mula sa mga idolo.+

Talababa