Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Juan 5:1-21

5  Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay ipinanganak mula sa Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa isa na nagpangyaring maipanganak ay umiibig sa kaniya na ipinanganak mula sa isang iyon.+  Sa ganito natin natatamo ang kaalaman na iniibig+ natin ang mga anak ng Diyos,+ kapag iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang kaniyang mga utos.+  Sapagkat ito ang kahulugan ng pag-ibig+ sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos;+ gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat,+  sapagkat ang lahat ng ipinanganak+ mula sa Diyos ay dumaraig sa sanlibutan.+ At ito ang pananaig+ na dumaig+ sa sanlibutan, ang ating pananampalataya.+  Sino ang isa na dumaraig+ sa sanlibutan+ kundi siya na may pananampalataya+ na si Jesus ang Anak ng Diyos?+  Siya ito na dumating sa pamamagitan ng tubig at dugo, si Jesu-Kristo; hindi sa tubig+ lamang, kundi sa tubig at sa dugo.+ At ang espiritu+ ang siyang nagpapatotoo, sapagkat ang espiritu ay ang katotohanan.  Sapagkat may tatlong tagapagpatotoo,  ang espiritu+ at ang tubig+ at ang dugo,+ at ang tatlo ay magkakasuwato.+  Kung tinatanggap natin ang patotoo na ibinibigay ng mga tao,+ ang patotoo na ibinibigay ng Diyos ay mas dakila, sapagkat ito ang patotoo na ibinibigay ng Diyos, na siya ay nagpatotoo+ may kinalaman sa kaniyang Anak. 10  Ang taong nananampalataya sa Anak ng Diyos ay may patotoong+ ibinigay sa ganang kaniya. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay gumawa sa kaniya na isang sinungaling,+ sapagkat hindi siya nanampalataya sa patotoong ibinigay,+ na ibinigay ng Diyos bilang saksi+ may kinalaman sa kaniyang Anak. 11  At ito ang patotoong ibinigay, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan,+ at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.+ 12  Siya na kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay na ito; siya na hindi kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay na ito.+ 13  Isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayo ay may walang-hanggang buhay,+ kayo na nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos.+ 14  At ito ang pagtitiwala na taglay natin sa kaniya,+ na, anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.+ 15  Karagdagan pa, kung alam nating pinakikinggan niya tayo may kinalaman sa anumang ating hinihingi,+ alam natin na tatanggapin natin ang mga bagay na hiningi yamang hiningi natin sa kaniya ang mga iyon.+ 16  Kung makita ng sinuman ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng isang kasalanan na hindi ikamamatay,+ siya ay hihingi, at bibigyan niya siya ng buhay,+ oo, yaong mga hindi nagkakasala ng ikamamatay.+ May kasalanan na ikamamatay. May kinalaman sa kasalanang iyon ay hindi ko sinasabi sa kaniya na humiling.+ 17  Lahat ng kalikuan ay kasalanan;+ gayunman ay may kasalanan na hindi ikamamatay. 18  Alam natin na bawat taong ipinanganak mula sa Diyos+ ay hindi namimihasa sa kasalanan, kundi ang Isa+ na ipinanganak mula sa Diyos ay nagbabantay sa kaniya, at ang isa na balakyot ay hindi nakatatangan sa kaniya.+ 19  Alam natin na tayo ay nagmumula sa Diyos,+ ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.+ 20  Ngunit alam natin na ang Anak ng Diyos ay dumating,+ at binigyan niya tayo ng talino+ upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na tunay.+ At tayo ay kaisa+ ng isa na tunay, sa pamamagitan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo. Ito ang tunay+ na Diyos at ang walang-hanggang buhay.+ 21  Mumunting mga anak, bantayan ninyo ang inyong sarili mula sa mga idolo.+

Talababa