Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Juan 4:1-21

4  Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat kinasihang kapahayagan,+ kundi subukin ang mga kinasihang kapahayagan upang makita kung ang mga ito ay nagmumula sa Diyos,+ sapagkat maraming bulaang propeta ang humayo sa sanlibutan.+  Kayo ay nagtatamo ng kaalaman sa kinasihang kapahayagan mula sa Diyos+ sa pamamagitan nito: Bawat kinasihang kapahayagan na nagpapahayag na si Jesu-Kristo ay dumating sa laman ay nagmumula sa Diyos,+  ngunit bawat kinasihang kapahayagan na hindi nagpapahayag tungkol kay Jesus ay hindi nagmumula sa Diyos.+ Karagdagan pa, ito ang kinasihang kapahayagan ng antikristo na inyong narinig na darating,+ at ito ngayon ay nasa sanlibutan na.+  Kayo ay nagmumula sa Diyos, mumunting mga anak, at dinaig ninyo ang mga taong iyon,+ sapagkat siya na kaisa+ ninyo ay mas dakila+ kaysa sa kaniya na kaisa ng sanlibutan.+  Sila ay nagmumula sa sanlibutan;+ iyan ang dahilan kung bakit nila sinasalita yaong nanggagaling sa sanlibutan at pinakikinggan sila ng sanlibutan.+  Tayo ay nagmumula sa Diyos.+ Siya na nagtatamo ng kaalaman sa Diyos ay nakikinig sa atin;+ siya na hindi nagmumula sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin.+ Sa ganitong paraan natin binibigyang-pansin ang kinasihang kapahayagan ng katotohanan at ang kinasihang kapahayagan ng kamalian.+  Mga minamahal, patuloy tayong mag-ibigan sa isa’t isa,+ sapagkat ang pag-ibig+ ay mula sa Diyos, at ang bawat isa na umiibig ay ipinanganak mula sa Diyos+ at nagtatamo ng kaalaman sa Diyos.+  Siya na hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.+  Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin,+ sapagkat isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak+ sa sanlibutan upang magkamit tayo ng buhay sa pamamagitan niya.+ 10  Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob+ na hain+ para sa ating mga kasalanan.+ 11  Mga minamahal, kung sa ganitong paraan tayo inibig ng Diyos, kung gayon tayo mismo ay may pananagutan na mag-ibigan sa isa’t isa.+ 12  Hindi kailanman nakita ng sinuman ang Diyos.+ Kung patuloy tayong nag-iibigan sa isa’t isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kaniyang pag-ibig ay pinasasakdal sa atin.+ 13  Sa ganito tayo nagtatamo ng kaalaman na tayo ay nananatiling kaisa+ niya at siya ay kaisa natin,+ sapagkat ibinigay niya ang kaniyang espiritu sa atin.+ 14  Bilang karagdagan, atin mismong nakita+ at pinatototohanan+ na isinugo ng Ama ang kaniyang Anak bilang Tagapagligtas ng sanlibutan.+ 15  Ang sinumang nagpapahayag na si Jesu-Kristo ang Anak ng Diyos,+ ang Diyos ay nananatiling kaisa ng isang iyon at siya ay kaisa ng Diyos.+ 16  At atin mismong nakilala at pinaniwalaan ang pag-ibig+ na taglay ng Diyos may kaugnayan sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig,+ at siya na nananatili sa pag-ibig+ ay nananatiling kaisa ng Diyos at ang Diyos ay nananatiling kaisa+ niya. 17  Sa ganitong paraan pinasakdal sa atin ang pag-ibig, upang magkaroon tayo ng kalayaan sa pagsasalita+ sa araw ng paghuhukom,+ sapagkat, gaya ng isang iyon, gayundin naman tayo sa sanlibutang ito.+ 18  Walang takot sa pag-ibig,+ kundi itinataboy ng sakdal na pag-ibig ang takot,+ sapagkat ang takot ay nagsisilbing pamigil. Tunay nga, siya na nasa ilalim ng takot ay hindi pa napasasakdal sa pag-ibig.+ 19  Kung para sa atin, tayo ay umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa atin.+ 20  Kung sasabihin ng sinuman: “Iniibig ko ang Diyos,” at gayunma’y napopoot sa kaniyang kapatid, siya ay sinungaling.+ Sapagkat siya na hindi umiibig sa kaniyang kapatid,+ na nakita niya, ay hindi makaiibig sa Diyos, na hindi niya nakita.+ 21  At ang utos na ito ay taglay natin mula sa kaniya,+ na ang umiibig sa Diyos ay dapat na umibig din sa kaniyang kapatid.+

Talababa