Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Juan 3:1-24

3  Tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig+ ang ibinigay sa atin ng Ama, upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos;+ at gayon nga tayo. Iyan ang dahilan kung bakit ang sanlibutan+ ay walang kaalaman sa atin, sapagkat hindi siya nakikilala nito.+  Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos,+ ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo.+ Alam natin na kailanma’t mahayag siya,+ tayo ay magiging tulad niya,+ sapagkat makikita natin siya kung ano nga siya.+  At ang bawat isa na may ganitong pag-asa sa kaniya ay nagdadalisay+ ng kaniyang sarili kung paanong ang isang iyon ay dalisay.+  Ang bawat isa na namimihasa sa kasalanan+ ay namimihasa rin sa katampalasanan,+ kung kaya ang kasalanan+ ay katampalasanan.  Alam din ninyo na ang isang iyon ay inihayag upang mag-alis ng ating mga kasalanan,+ at walang kasalanan+ sa kaniya.  Ang bawat isa na nananatiling kaisa+ niya ay hindi namimihasa sa kasalanan;+ walang sinuman na namimihasa sa kasalanan ang nakakita sa kaniya o nakakilala man sa kaniya.+  Mumunting mga anak, huwag hayaang iligaw kayo ng sinuman; siya na nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran ay matuwid, kung paanong ang isang iyon ay matuwid.+  Siya na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay nagmumula sa Diyablo, sapagkat ang Diyablo ay nagkakasala na buhat pa nang pasimula.+ Sa layuning ito inihayag ang Anak ng Diyos,+ samakatuwid nga, upang sirain ang mga gawa ng Diyablo.+  Ang bawat isa na ipinanganak mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan,+ sapagkat ang Kaniyang binhi sa pag-aanak ay nananatili sa isang iyon, at hindi siya makapamimihasa sa kasalanan, sapagkat siya ay ipinanganak mula sa Diyos.+ 10  Ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo ay makikilala dahil sa bagay na ito: Ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran+ ay hindi nagmumula sa Diyos, ni siya man na hindi umiibig sa kaniyang kapatid.+ 11  Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat pa nang pasimula,+ na dapat tayong magkaroon ng pag-ibig sa isa’t isa;+ 12  hindi tulad ni Cain, na nagmula sa isa na balakyot at pumatay+ sa kaniyang kapatid. At sa anong dahilan niya siya pinatay? Sapagkat ang kaniyang sariling mga gawa ay balakyot,+ ngunit yaong sa kapatid niya ay matuwid.+ 13  Huwag kayong mamangha, mga kapatid, na ang sanlibutan ay napopoot sa inyo.+ 14  Alam natin na tayo ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay,+ sapagkat iniibig natin ang mga kapatid.+ Siya na hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.+ 15  Ang bawat isa na napopoot+ sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao,+ at alam ninyo na walang mamamatay-tao+ ang may buhay na walang hanggan na nananatili sa kaniya.+ 16  Sa ganito natin nakilala ang pag-ibig,+ sapagkat ibinigay ng isang iyon ang kaniyang kaluluwa para sa atin;+ at tayo ay may pananagutan na ibigay ang ating mga kaluluwa para sa ating mga kapatid.+ 17  Ngunit ang sinuman na may panustos-buhay+ ng sanlibutang ito at nakikitang nangangailangan ang kaniyang kapatid+ at gayunma’y pinagsasarhan siya ng pinto ng kaniyang magiliw na pagkamahabagin,+ sa anong paraan nananatili sa kaniya ang pag-ibig sa Diyos?+ 18  Mumunting mga anak, umibig tayo,+ huwag sa salita ni sa dila man,+ kundi sa gawa+ at katotohanan.+ 19  Sa ganito natin malalaman na tayo ay nagmumula sa katotohanan,+ at mabibigyang-katiyakan natin ang ating mga puso sa harap niya 20  saanman tayo hinahatulan ng ating mga puso,+ sapagkat ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.+ 21  Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating mga puso, tayo ay may kalayaan sa pagsasalita sa Diyos;+ 22  at anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa kaniya,+ sapagkat tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod sa kaniyang paningin.+ 23  Sa katunayan nga, ito ang kaniyang utos, na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo+ at mag-ibigan sa isa’t isa,+ gaya ng ibinigay niyang utos sa atin. 24  Isa pa, siya na tumutupad sa kaniyang mga utos ay nananatiling kaisa niya, at siya ay kaisa ng isang iyon;+ at sa ganito natin natatamo ang kaalaman na siya ay nananatiling kaisa natin,+ dahil sa espiritu+ na ibinigay niya sa atin.

Talababa