Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Juan 3:1-24

3  Tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig+ ang ibinigay sa atin ng Ama, upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos;+ at gayon nga tayo. Iyan ang dahilan kung bakit ang sanlibutan+ ay walang kaalaman sa atin, sapagkat hindi siya nakikilala nito.+  Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos,+ ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo.+ Alam natin na kailanma’t mahayag siya,+ tayo ay magiging tulad niya,+ sapagkat makikita natin siya kung ano nga siya.+  At ang bawat isa na may ganitong pag-asa sa kaniya ay nagdadalisay+ ng kaniyang sarili kung paanong ang isang iyon ay dalisay.+  Ang bawat isa na namimihasa sa kasalanan+ ay namimihasa rin sa katampalasanan,+ kung kaya ang kasalanan+ ay katampalasanan.  Alam din ninyo na ang isang iyon ay inihayag upang mag-alis ng ating mga kasalanan,+ at walang kasalanan+ sa kaniya.  Ang bawat isa na nananatiling kaisa+ niya ay hindi namimihasa sa kasalanan;+ walang sinuman na namimihasa sa kasalanan ang nakakita sa kaniya o nakakilala man sa kaniya.+  Mumunting mga anak, huwag hayaang iligaw kayo ng sinuman; siya na nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran ay matuwid, kung paanong ang isang iyon ay matuwid.+  Siya na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay nagmumula sa Diyablo, sapagkat ang Diyablo ay nagkakasala na buhat pa nang pasimula.+ Sa layuning ito inihayag ang Anak ng Diyos,+ samakatuwid nga, upang sirain ang mga gawa ng Diyablo.+  Ang bawat isa na ipinanganak mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan,+ sapagkat ang Kaniyang binhi sa pag-aanak ay nananatili sa isang iyon, at hindi siya makapamimihasa sa kasalanan, sapagkat siya ay ipinanganak mula sa Diyos.+ 10  Ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo ay makikilala dahil sa bagay na ito: Ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran+ ay hindi nagmumula sa Diyos, ni siya man na hindi umiibig sa kaniyang kapatid.+ 11  Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat pa nang pasimula,+ na dapat tayong magkaroon ng pag-ibig sa isa’t isa;+ 12  hindi tulad ni Cain, na nagmula sa isa na balakyot at pumatay+ sa kaniyang kapatid. At sa anong dahilan niya siya pinatay? Sapagkat ang kaniyang sariling mga gawa ay balakyot,+ ngunit yaong sa kapatid niya ay matuwid.+ 13  Huwag kayong mamangha, mga kapatid, na ang sanlibutan ay napopoot sa inyo.+ 14  Alam natin na tayo ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay,+ sapagkat iniibig natin ang mga kapatid.+ Siya na hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.+ 15  Ang bawat isa na napopoot+ sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao,+ at alam ninyo na walang mamamatay-tao+ ang may buhay na walang hanggan na nananatili sa kaniya.+ 16  Sa ganito natin nakilala ang pag-ibig,+ sapagkat ibinigay ng isang iyon ang kaniyang kaluluwa para sa atin;+ at tayo ay may pananagutan na ibigay ang ating mga kaluluwa para sa ating mga kapatid.+ 17  Ngunit ang sinuman na may panustos-buhay+ ng sanlibutang ito at nakikitang nangangailangan ang kaniyang kapatid+ at gayunma’y pinagsasarhan siya ng pinto ng kaniyang magiliw na pagkamahabagin,+ sa anong paraan nananatili sa kaniya ang pag-ibig sa Diyos?+ 18  Mumunting mga anak, umibig tayo,+ huwag sa salita ni sa dila man,+ kundi sa gawa+ at katotohanan.+ 19  Sa ganito natin malalaman na tayo ay nagmumula sa katotohanan,+ at mabibigyang-katiyakan natin ang ating mga puso sa harap niya 20  saanman tayo hinahatulan ng ating mga puso,+ sapagkat ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.+ 21  Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating mga puso, tayo ay may kalayaan sa pagsasalita sa Diyos;+ 22  at anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa kaniya,+ sapagkat tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod sa kaniyang paningin.+ 23  Sa katunayan nga, ito ang kaniyang utos, na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo+ at mag-ibigan sa isa’t isa,+ gaya ng ibinigay niyang utos sa atin. 24  Isa pa, siya na tumutupad sa kaniyang mga utos ay nananatiling kaisa niya, at siya ay kaisa ng isang iyon;+ at sa ganito natin natatamo ang kaalaman na siya ay nananatiling kaisa natin,+ dahil sa espiritu+ na ibinigay niya sa atin.

Talababa