Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Hari 14:1-31

14  Nang mismong panahong iyon ay nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam.+  Kaya sinabi ni Jeroboam sa kaniyang asawa: “Tumindig ka, pakisuyo, at magbalatkayo+ ka upang hindi nila makilala na ikaw ang asawa ni Jeroboam, at pumaroon ka sa Shilo. Narito! Naroroon si Ahias+ na propeta. Siya ang nagsalita may kaugnayan sa akin tungkol sa pagiging hari sa bayang ito.+  At magdala ka sa iyong kamay ng sampung tinapay+ at mga tinapay na binudburan at isang prasko+ ng pulot-pukyutan, at pumaroon ka sa kaniya.+ Siya nga ang magsasabi sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata.”+  At gayon ang ginawa ng asawa ni Jeroboam. Kaya tumindig siya at pumaroon sa Shilo+ at dumating sa bahay ni Ahias. At si Ahias ay hindi makakita, sapagkat ang kaniyang mga mata ay nanigas na dahil sa kaniyang edad.+  At sinabi ni Jehova kay Ahias: “Narito ang asawa ni Jeroboam na dumarating upang humiling ng salita mula sa iyo may kinalaman sa kaniyang anak; sapagkat ito ay may sakit. Ganito at ganoon ang salitain mo sa kaniya. At mangyayari nga na sa pagdating niya, siya ay magkukunwaring ibang tao.”+  At nangyari, nang marinig ni Ahias ang yabag ng mga paa nito habang dumarating ito sa pasukan, pinasimulan niyang sabihin: “Pumasok ka, ikaw na asawa ni Jeroboam.+ Bakit ka nagkukunwaring ibang tao samantalang isinusugo ako sa iyo taglay ang isang mabigat na mensahe?  Yumaon ka, sabihin mo kay Jeroboam, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel: “Sa dahilang ibinangon kita mula sa gitna ng iyong bayan, upang gawin kitang isang lider sa aking bayang Israel,+  at pinunit+ ko ang kaharian mula sa sambahayan ni David at ibinigay iyon sa iyo, at hindi ka naging tulad ng aking lingkod na si David, na tumupad ng aking mga utos at lumakad na kasunod ko nang kaniyang buong puso sa pamamagitan ng paggawa lamang ng tama sa aking paningin,+  kundi nagsimula kang gumawi nang mas masama kaysa sa lahat ng nauna sa iyo, at ikaw ay yumaon at gumawa para sa iyo ng ibang diyos+ at ng mga binubong imahen+ upang galitin+ ako, at ako ang inihagis mo sa iyong likuran;+ 10  sa dahilang iyan, narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa sambahayan ni Jeroboam, at lilipulin ko nga mula kay Jeroboam ang sinumang umiihi sa pader,+ ang mahina at walang-kabuluhan sa Israel;+ at lubos kong papalisin ang sambahayan ni Jeroboam,+ kung paanong inaalis ng isa ang dumi hanggang sa ito ay maitapon.+ 11  Ang mamamatay sa lunsod na kay Jeroboam ay kakainin ng mga aso;+ at ang mamamatay sa parang ay kakainin ng mga ibon sa langit,+ sapagkat si Jehova mismo ang nagsalita nito.” ’ 12  “At ikaw, tumindig ka, umuwi ka sa iyong bahay. Kapag pumasok sa lunsod ang iyong mga paa, ang bata ay tiyak na mamamatay. 13  At hahagulhulan nga siya ng buong Israel+ at ililibing siya, sapagkat ang isang ito lamang na kay Jeroboam ang hahantong sa dakong libingan; sa dahilang isang bagay na mabuti kay Jehova na Diyos ng Israel ang nasumpungan sa kaniya sa sambahayan ni Jeroboam.+ 14  At si Jehova ay tiyak na magbabangon para sa kaniya ng isang hari+ sa Israel na puputol sa sambahayan ni Jeroboam sa naturang araw, at ano kung ngayon na?+ 15  At sasaktan nga ni Jehova ang Israel, kung paanong ang tambo ay gumigiwang-giwang sa tubig;+ at tiyak na bubunutin+ niya ang Israel mula sa mabuting lupang+ ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno, at pangangalatin+ nga niya sila sa kabilang ibayo ng Ilog,+ sa dahilang gumawa sila ng kanilang mga sagradong poste,+ anupat ginagalit+ si Jehova. 16  At pababayaan+ niya ang Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na ipinagkasala niya at siyang pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.”+ 17  Dahil dito ay tumindig ang asawa ni Jeroboam at yumaon at pumaroon sa Tirza.+ Nang makarating siya sa pintuan ng bahay, ang bata ay namatay. 18  Kaya inilibing nila siya, at hinagulhulan siya ng buong Israel, ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Ahias na propeta. 19  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Jeroboam, kung paano siya nakipagdigma+ at kung paano siya naghari, doon nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel. 20  At ang mga araw na ipinaghari ni Jeroboam ay dalawampu’t dalawang taon, pagkatapos ay humiga siyang kasama ng kaniyang mga ninuno;+ at si Nadab+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 21  Kung tungkol kay Rehoboam+ na anak ni Solomon, siya ay naging hari sa Juda. Apatnapu’t isang taóng gulang si Rehoboam nang magsimula siyang maghari, at labimpitong taon siyang naghari sa Jerusalem, ang lunsod+ na pinili ni Jehova mula sa lahat ng tribo+ ng Israel upang doon ilagay ang kaniyang pangalan.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Naama na babaing Ammonita.+ 22  At ang Juda ay gumawa ng masama sa paningin ni Jehova,+ anupat pinukaw+ nila siya sa paninibugho nang higit kaysa sa lahat ng ginawa ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga kasalanan nila na kanilang ipinagkasala.+ 23  At patuloy rin silang nagtatayo para sa kanila ng matataas na dako+ at mga sagradong haligi+ at mga sagradong poste+ sa ibabaw ng bawat mataas na burol+ at sa ilalim ng bawat mayabong na punungkahoy.+ 24  At maging ang mga lalaking patutot sa templo ay nasa lupain.+ Sila ay gumawi ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay ng mga bansang pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.+ 25  At nangyari nang ikalimang taon ni Haring Rehoboam, si Sisak+ na hari ng Ehipto ay sumampa laban sa Jerusalem. 26  At nakuha niya ang mga kayamanan ng bahay ni Jehova at ang mga kayamanan ng bahay ng hari;+ at ang lahat ng bagay ay kinuha niya.+ At kinuha niya ang lahat ng gintong kalasag na ginawa ni Solomon.+ 27  Dahil dito ay gumawa si Haring Rehoboam ng mga tansong kalasag bilang kahalili ng mga iyon, at ipinagkatiwala niya ang mga iyon sa pangangasiwa ng mga pinuno ng mga mananakbo,+ na mga bantay sa pasukan ng bahay ng hari.+ 28  At nangyayari na sa tuwing pumaparoon ang hari sa bahay ni Jehova, dinadala ng mga mananakbo ang mga iyon, at ibinabalik nila ang mga iyon sa silid ng bantay ng mga mananakbo.+ 29  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Rehoboam at ang lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga panahon ng mga hari sa Juda? 30  At laging may digmaan sa pagitan ni Rehoboam at ni Jeroboam.+ 31  Sa wakas si Rehoboam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Naama na babaing Ammonita.+ At si Abiam+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa