Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Hari 13:1-34

13  At, narito, may isang lalaki+ ng Diyos na dumating sa Bethel mula sa Juda sa pamamagitan ng salita+ ni Jehova, samantalang si Jeroboam ay nakatayo sa tabi ng altar+ upang gumawa ng haing usok.+  Nang magkagayon ay sumigaw siya laban sa altar sa pamamagitan ng salita ni Jehova at nagsabi: “O altar, altar, ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito! Isang anak na lalaki na ipinanganak sa sambahayan ni David, na ang pangalan ay Josias!+ At siya ay tiyak na maghahain sa ibabaw mo ng mga saserdote ng matataas na dako na gumagawa ng haing usok sa ibabaw mo, at mga buto ng mga tao ang susunugin niya sa ibabaw mo.’ ”+  At nagbigay siya ng isang palatandaan+ nang araw na iyon, na sinasabi: “Ito ang palatandaan na sinalita ni Jehova: Narito! Ang altar ay mababaak, at ang abo ng taba na nasa ibabaw niyaon ay tiyak na matatapon.”  At nangyari, nang marinig ng hari ang salita ng lalaki ng tunay na Diyos na isinigaw niya laban sa altar sa Bethel, si Jeroboam ay kaagad na nag-unat ng kaniyang kamay mula sa altar, na nagsasabi: “Hulihin ninyo siya!”+ Kaagad na natuyot ang kaniyang kamay na iniunat niya laban sa kaniya, at hindi na niya iyon maiurong.+  At ang altar ay nabaak anupat ang abo ng taba ay natapon mula sa altar, ayon sa palatandaan na ibinigay ng lalaki ng tunay na Diyos sa pamamagitan ng salita ni Jehova.+  Ang hari ngayon ay sumagot at nagsabi sa lalaki ng tunay na Diyos: “Palambutin mo, pakisuyo, ang mukha ni Jehova na iyong Diyos at manalangin ka alang-alang sa akin upang ang aking kamay ay manauli sa akin.”+ Dahil dito ay pinalambot+ ng lalaki ng tunay na Diyos ang mukha ni Jehova, anupat ang kamay ng hari ay nanauli sa kaniya, at iyon ay naging gaya noong una.+  At ang hari ay nagsabi sa lalaki ng tunay na Diyos: “Sumama ka sa akin sa bahay at kumain ka,+ at bibigyan kita ng isang kaloob.”+  Ngunit ang lalaki ng tunay na Diyos ay nagsabi sa hari: “Kung ibigay mo man sa akin ang kalahati ng iyong bahay+ ay hindi ako sasama sa iyo+ at kakain ng tinapay o iinom ng tubig sa dakong ito.  Sapagkat ganiyan ang iniutos niya sa akin sa pamamagitan ng salita ni Jehova, na sinasabi, ‘Huwag kang kumain ng tinapay+ o uminom ng tubig, at huwag kang bumalik sa daan na pinanggalingan mo.’ ” 10  At nagsimula siyang yumaon sa ibang daan, at hindi siya bumalik sa daan na pinanggalingan niya patungong Bethel. 11  At may isang matandang propeta+ na tumatahan sa Bethel, at ang kaniyang mga anak ay pumasok ngayon at isinaysay sa kaniya ang lahat ng gawa na ginawa ng lalaki ng tunay na Diyos nang araw na iyon sa Bethel at ang mga salita na sinalita niya sa hari, at isinaysay nila ang mga iyon sa kanilang ama. 12  Nang magkagayon ay nagsalita sa kanila ang kanilang ama: “Alin ngang daan ang pinaroonan niya?” Kaya ipinakita sa kaniya ng kaniyang mga anak ang daan na pinaroonan ng lalaki ng tunay na Diyos na dumating mula sa Juda. 13  Sinabi niya ngayon sa kaniyang mga anak: “Siyahan ninyo ang asno para sa akin.” At siniyahan nila ang asno+ para sa kaniya, at sumakay siya rito. 14  At sinundan niya ang lalaki ng tunay na Diyos at nasumpungan itong nakaupo sa ilalim ng malaking punungkahoy.+ Nang magkagayon ay sinabi niya sa kaniya: “Ikaw ba ang lalaki ng tunay na Diyos na dumating mula sa Juda?”+ na dito ay sinabi niya: “Ako nga.” 15  At siya ay nagsabi sa kaniya: “Sumama ka sa akin sa bahay at kumain ka ng tinapay.” 16  Ngunit sinabi niya: “Hindi ako makababalik na kasama mo o makapapasok na kasama mo, at hindi ako maaaring kumain ng tinapay o uminom ng tubig na kasama mo sa dakong ito.+ 17  Sapagkat sinalita nga sa akin sa pamamagitan ng salita ni Jehova,+ ‘Huwag kang kumain ng tinapay o uminom ng tubig doon. Huwag kang bumalik muli sa daan na pinanggalingan mo.’ ”+ 18  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Ako rin ay isang propeta na tulad mo, at isang anghel+ ang nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ni Jehova, na sinasabi, ‘Pabalikin mo siyang kasama mo sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig.’ ” (Nilinlang niya siya.)+ 19  Kaya bumalik siyang kasama niya upang siya ay makakain ng tinapay sa kaniyang bahay at makainom ng tubig.+ 20  At nangyari, samantalang nakaupo sila sa may mesa, ang salita+ ni Jehova ay dumating sa propeta na nagpabalik sa kaniya; 21  at pinasimulan niyang tawagin ang lalaki ng tunay na Diyos na dumating mula sa Juda, na sinasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa dahilang naghimagsik+ ka laban sa pag-uutos ni Jehova at hindi ka tumupad sa utos na iniutos sa iyo+ ni Jehova na iyong Diyos, 22  kundi bumalik ka upang ikaw ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig sa dako na tungkol doon ay sinalita niya sa iyo: “Huwag kang kakain ng tinapay o iinom ng tubig,” ang iyong bangkay ay hindi hahantong sa dakong libingan ng iyong mga ninuno.’ ”+ 23  At nangyari pagkatapos niyang kumain ng tinapay at pagkatapos niyang uminom, kaagad niyang siniyahan ang asno para sa kaniya, na siyang para sa propeta na kaniyang pinabalik. 24  At yumaon siya. Nang maglaon ay nasalubong siya ng isang leon+ sa daan at pinatay siya,+ at ang kaniyang bangkay ay napatapon sa daan. At ang asno ay nakatayo sa tabi nito, at ang leon ay nakatayo sa tabi ng bangkay. 25  At narito, may mga taong dumaraan, anupat nakita nila ang bangkay na napatapon sa daan at ang leon na nakatayo sa tabi ng bangkay. Nang magkagayon ay pumasok sila at sinalita ang tungkol doon sa lunsod na tinatahanan ng matandang propeta. 26  Nang marinig iyon ng propeta na nagpabalik sa kaniya mula sa daan, kaagad nitong sinabi: “Iyon ang lalaki ng tunay na Diyos na naghimagsik laban sa utos ni Jehova;+ kung kaya ibinigay siya ni Jehova sa leon, upang maluray siya nito at mapatay siya, ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya sa kaniya.”+ 27  At siya ay nagsalita sa kaniyang mga anak, na sinasabi: “Siyahan ninyo ang asno para sa akin.” Kaya siniyahan nila iyon.+ 28  Nang magkagayon ay yumaon siya at nasumpungan ang bangkay nito na napatapon sa daan, at ang asno at ang leon ay nakatayo sa tabi ng bangkay. Hindi kinain ng leon ang bangkay, ni niluray man nito ang asno.+ 29  At binuhat ng propeta ang bangkay ng lalaki ng tunay na Diyos at inilagay siya sa ibabaw ng asno at ibinalik siya. Sa gayon ay dumating siya sa lunsod ng matandang propeta upang hagulhulan siya at ilibing. 30  Sa gayon ay inilagay niya ang bangkay nito sa kaniyang sariling dakong libingan; at patuloy nila siyang hinagulhulan:+ “Sa aba, kapatid ko!” 31  At nangyari pagkatapos niyang mailibing ito, sinabi niya sa kaniyang mga anak: “Kapag namatay ako ay ilibing ninyo ako sa dakong libingan na pinaglibingan sa lalaki ng tunay na Diyos. Sa tabi ng kaniyang mga buto ay ilagay ninyo ang aking mga buto.+ 32  Sapagkat walang pagsala na ang salita na isinigaw niya sa pamamagitan ng salita ni Jehova laban sa altar+ na nasa Bethel at laban sa lahat ng bahay ng matataas na dakong+ nasa mga lunsod ng Samaria+ ay magaganap.”+ 33  Pagkatapos ng bagay na ito ay hindi tumalikod si Jeroboam mula sa kaniyang masamang lakad, kundi muli siyang nag-atas ng mga saserdote ng matataas na dako mula sa mga tao sa pangkalahatan.+ Kung tungkol sa sinumang nalulugod doon, pinupuspos nito ng kapangyarihan ang kaniyang kamay,+ na sinasabi: “At gawin siyang isa sa mga saserdote ng matataas na dako.” 34  At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng sambahayan ni Jeroboam+ at isang dahilan upang palisin sila at lipulin sila mula sa ibabaw ng lupa.+

Talababa