Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Hari 12:1-33

12  At si Rehoboam+ ay pumaroon sa Sikem, sapagkat sa Sikem+ pumaroon ang buong Israel upang gawin siyang hari.  At nangyari, nang marinig iyon ni Jeroboam+ na anak ni Nebat habang naroroon pa siya sa Ehipto (sapagkat tumakas siya dahil kay Haring Solomon, upang si Jeroboam ay makapanahanan sa Ehipto),+  nang magkagayon ay nagsugo sila at tinawag siya. Pagkatapos ay pumaroon si Jeroboam at ang buong kongregasyon ng Israel at nagsimulang magsalita kay Rehoboam, na nagsasabi:+  “Pinahirap ng iyong ama, sa ganang kaniya, ang aming pamatok, at, ikaw naman, ngayon ay pagaanin+ mo ang mahirap na paglilingkod sa iyong ama at ang kaniyang mabigat na pamatok+ na iniatang niya sa amin, at paglilingkuran ka namin.”+  Dahil dito ay sinabi niya sa kanila: “Umalis kayo nang tatlong araw at bumalik kayo sa akin.”+ Kaya ang bayan ay umalis.  At si Haring Rehoboam ay nagsimulang sumangguni sa matatandang lalaki+ na patuloy na naglingkod kay Solomon na kaniyang ama habang ito ay nabubuhay pa, na nagsasabi: “Ano ang ipapayo ninyong itutugon ko sa bayang ito?”+  Sa gayon ay nagsalita sila sa kaniya, na nagsasabi: “Kung ngayon ay magiging isang lingkod ka sa bayang ito at talagang maglilingkod sa kanila,+ sagutin mo rin sila at magsalita ka sa kanila ng mabubuting salita;+ at sila ay lagi ngang magiging mga lingkod mo.”+  Gayunman, tinalikdan niya ang payo ng matatandang lalaki na ipinayo nila sa kaniya, at nagsimula siyang sumangguni sa mga kabataang lalaki na lumaking kasama niya,+ na mga naglilingkod sa kaniya.+  At sinabi niya sa kanila: “Ano ang ibibigay ninyo bilang payo+ na maitutugon natin sa bayang ito na nagsalita sa akin, na nagsasabi, ‘Pagaanin mo ang pamatok na iniatang sa amin ng iyong ama’?”+ 10  Ang mga kabataang lalaki naman na lumaking kasama niya ay nagsalita sa kaniya, na nagsasabi: “Ito ang dapat mong sabihin+ sa bayang ito na nagsalita sa iyo, na nagsasabi, ‘Pinabigat ng iyong ama, sa ganang kaniya, ang aming pamatok, ngunit, ikaw naman, pagaanin mo ito para sa amin’; ito ang dapat mong salitain sa kanila, ‘Ang akin mismong kalingkingan ay magiging mas malapad nga kaysa sa mga balakang ng aking ama.+ 11  At ngayon ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagpasan sa inyo ng mabigat na pamatok; ngunit ako naman ay magdaragdag sa inyong pamatok.+ Ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hampas, ngunit ako naman ay magpaparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hagupit.’ ”+ 12  At si Jeroboam at ang buong bayan ay pumaroon kay Rehoboam noong ikatlong araw, gaya ng sinalita ng hari, na nagsasabi: “Bumalik kayo sa akin sa ikatlong araw.”+ 13  At ang hari ay nagsimulang sumagot sa bayan nang may kabagsikan,+ at tumalikod sa payo ng matatandang lalaki na nagpayo sa kaniya.+ 14  At siya ay nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga kabataang lalaki,+ na nagsasabi: “Ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagpabigat ng inyong pamatok, ngunit ako, sa ganang akin, ay magdaragdag sa inyong pamatok. Ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hampas, ngunit ako naman ay magpaparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hagupit.”+ 15  At ang hari ay hindi nakinig sa bayan,+ sapagkat ang kinahantungan ay dahil sa utos ni Jehova,+ upang matupad nga niya ang kaniyang salita+ na sinalita ni Jehova sa pamamagitan ni Ahias+ na Shilonita kay Jeroboam na anak ni Nebat. 16  Nang makita ng buong Israel na hindi sila pinakinggan ng hari, ang bayan nga ay tumugon sa hari, na nagsasabi: “Anong bahagi mayroon kami kay David?+ At walang mana sa anak ni Jesse. Sa inyu-inyong mga diyos,+ O Israel. Ngayon ay tingnan mo ang iyong sariling sambahayan, O David!”+ Sa gayon ay nagsimulang yumaon ang Israel patungo sa mga tolda nila. 17  Kung tungkol sa mga anak ni Israel na tumatahan sa mga lunsod ng Juda, si Rehoboam ay patuloy na naghari sa kanila.+ 18  Pagkaraan nito ay isinugo ni Haring Rehoboam si Adoram,+ na namamahala roon sa mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho,+ ngunit pinagpupukol siya ng mga bato+ ng buong Israel, anupat siya ay namatay. At si Haring Rehoboam ay nakasampa sa karo upang tumakas patungo sa Jerusalem. 19  At ipinagpatuloy ng mga Israelita ang kanilang paghihimagsik+ laban sa sambahayan ni David hanggang sa araw na ito.+ 20  At nangyari, nang marinig ng buong Israel na si Jeroboam ay bumalik, kaagad silang nagsugo at tinawag siya sa kapulungan at ginawa siyang hari sa buong Israel.+ Walang naging tagasunod sa sambahayan ni David maliban lamang sa tribo ni Juda.+ 21  Nang si Rehoboam ay dumating sa Jerusalem,+ kaagad niyang tinipon ang buong sambahayan ni Juda at ang tribo ni Benjamin,+ isang daan at walumpung libong piling lalaki na matitipuno para sa digmaan, upang makipaglaban sa sambahayan ng Israel, nang sa gayon ay maibalik ang paghahari kay Rehoboam na anak ni Solomon. 22  At ang salita ng tunay na Diyos ay dumating kay Semaias+ na lalaki ng tunay na Diyos,+ na nagsasabi: 23  “Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon na hari ng Juda at sa buong sambahayan ni Juda at ni Benjamin at sa iba pa sa bayan, 24  ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag kayong umahon at makipaglaban sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel.+ Bumalik kayo sa kani-kaniyang bahay, sapagkat dahil nga sa utos ko kung kaya nangyari ang bagay na ito.” ’ ”+ Kaya sinunod nila ang salita ni Jehova,+ at umuwi sila sa kani-kanilang tahanan ayon sa salita ni Jehova.+ 25  At itinayo ni Jeroboam ang Sikem+ sa bulubunduking pook ng Efraim at nanahanan doon. Nang magkagayon ay yumaon siya mula roon at itinayo ang Penuel.+ 26  At si Jeroboam ay nagsimulang magsabi sa kaniyang puso:+ “Ngayon ay babalik ang kaharian sa sambahayan ni David.+ 27  Kung ang bayang ito ay patuloy na aahon upang magharap ng mga hain sa bahay ni Jehova sa Jerusalem,+ ang puso ng bayang ito ay tiyak na babalik sa kanilang panginoon, kay Rehoboam na hari ng Juda; at tiyak na papatayin nila ako+ at babalik kay Rehoboam na hari ng Juda.” 28  Kaya ang hari ay nakipagsanggunian+ at gumawa ng dalawang ginintuang guya+ at nagsabi sa bayan: “Napakahirap para sa inyo na umahon patungong Jerusalem. Narito ang iyong Diyos,+ O Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.”+ 29  Pagkatapos ay inilagay niya ang isa sa Bethel,+ at ang isa ay inilagay niya sa Dan.+ 30  At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala,+ at ang bayan ay nagsimulang pumaroon sa harap niyaong isa hanggang sa Dan. 31  At nagsimula siyang gumawa ng isang bahay ng matataas na dako+ at mag-atas ng mga saserdote mula sa bayan sa pangkalahatan, na hindi mula sa mga anak ni Levi.+ 32  At si Jeroboam ay nagdaos ng isang kapistahan nang ikawalong buwan sa ikalabinlimang araw ng buwan, tulad ng kapistahang nasa Juda,+ upang makapaghandog siya sa ibabaw ng altar na kaniyang ginawa sa Bethel, upang maghain sa mga guya na kaniyang ginawa; at inilagay niya sa paglilingkod sa Bethel+ ang mga saserdote ng matataas na dako na kaniyang ginawa. 33  At nagsimula siyang maghandog sa ibabaw ng altar na kaniyang ginawa sa Bethel nang ikalabinlimang araw ng ikawalong buwan, sa buwan na kaniyang kinatha;+ at gumawa siya ng isang kapistahan para sa mga anak ni Israel at naghandog siya sa ibabaw ng altar upang gumawa ng haing usok.+

Talababa