Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Hari 11:1-43

11  At si Haring Solomon ay umibig sa maraming asawang banyaga+ kasama na ang anak ni Paraon,+ mga babaing Moabita,+ Ammonita,+ Edomita,+ Sidonio+ at Hiteo,+  mula sa mga bansa na tungkol sa kanila ay sinabi ni Jehova sa mga anak ni Israel: “Huwag kayong makikisama sa kanila,+ at huwag silang makikisama sa inyo; talagang ikikiling nila ang inyong puso na sumunod sa kanilang mga diyos.”+ Sa kanila nga nangunyapit+ si Solomon upang ibigin sila.  At nagkaroon siya ng pitong daang asawa, mga prinsesa, at tatlong daang babae; at sa kalaunan+ ay ikiniling ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso.  At nangyari, nang panahon ng pagtanda+ ni Solomon ay ikiniling ng kaniyang mga asawa+ ang kaniyang puso na sumunod sa ibang mga diyos;+ at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal+ kay Jehova na kaniyang Diyos tulad ng puso ni David na kaniyang ama.  At si Solomon ay nagsimulang sumunod kay Astoret+ na diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom+ na kasuklam-suklam na bagay ng mga Ammonita.  At si Solomon ay nagsimulang gumawa ng masama+ sa paningin ni Jehova, at hindi siya sumunod kay Jehova nang lubusan tulad ni David na kaniyang ama.+  Noon nagtayo si Solomon ng isang mataas na dako+ para kay Kemos+ na kasuklam-suklam+ na bagay ng Moab sa bundok+ na nasa tapat+ ng Jerusalem, at para kay Molec na kasuklam-suklam na bagay ng mga anak ni Ammon.  At gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kaniyang mga asawang banyaga+ na gumagawa ng haing usok at naghahain sa kanilang mga diyos.+  At si Jehova ay nagalit+ kay Solomon, sapagkat ang kaniyang puso ay kumiling upang lumayo kay Jehova na Diyos ng Israel,+ na siyang nagpakita sa kaniya nang makalawang ulit.+ 10  At may kaugnayan sa bagay na ito ay nag-utos siya sa kaniya na huwag sumunod sa ibang mga diyos;+ ngunit hindi niya tinupad ang iniutos ni Jehova. 11  Sinabi ngayon ni Jehova kay Solomon: “Sa dahilang naganap nga ito sa iyo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga batas na ibinigay ko bilang utos sa iyo, walang pagsalang pupunitin ko ang kaharian mula sa iyo, at ibibigay ko nga ito sa iyong lingkod.+ 12  Gayunman, sa iyong mga araw ay hindi ko iyon gagawin,+ alang-alang kay David na iyong ama.+ Mula sa kamay ng iyong anak ay pupunitin ko iyon.+ 13  Gayunma’y hindi ang buong kaharian ang pupunitin ko.+ Isang tribo ang ibibigay ko sa iyong anak, alang-alang kay David na aking lingkod+ at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili.”+ 14  At si Jehova ay nagsimulang magbangon ng isang kalaban+ ni Solomon,+ samakatuwid ay si Hadad na Edomita na mula sa supling ng hari. Siya ay nasa Edom.+ 15  At nangyari, nang saktan ni David ang Edom,+ nang umahon si Joab na pinuno ng hukbo upang ilibing ang mga pinatay, na tinangka niyang saktan ang bawat lalaki sa Edom.+ 16  (Sapagkat anim na buwang nanahanan doon si Joab at ang buong Israel hanggang sa malipol niya ang bawat lalaki sa Edom.) 17  At si Hadad ay tumakas, siya at ilang lalaking Edomita mula sa mga lingkod ng kaniyang ama na kasama niya, upang pumasok sa Ehipto, nang si Hadad ay isang bata pa. 18  Kaya sila ay bumangon mula sa Midian+ at pumasok sa Paran at nagsama ng mga lalaki mula sa Paran+ at pumaroon sa Ehipto kay Paraon na hari ng Ehipto, na nagbigay naman sa kaniya ng isang bahay. Gayundin, pinaglaanan siya nito ng tinapay, at binigyan siya nito ng lupain. 19  At si Hadad ay patuloy na nakasumpong ng totoong malaking lingap+ sa paningin ni Paraon, anupat binigyan siya nito ng asawa,+ ang kapatid ng kaniyang asawa, ang kapatid ni Tapenes na ginang. 20  Sa kalaunan ay ipinanganak sa kaniya ng kapatid ni Tapenes si Genubat na kaniyang anak, at si Tapenes ang nag-awat sa kaniya sa suso+ doon sa loob ng bahay ni Paraon; at si Genubat ay nanatili sa bahay ni Paraon kasama ng mga anak ni Paraon. 21  At narinig ni Hadad sa Ehipto na si David ay humiga nang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at na si Joab na pinuno ng hukbo ay namatay na.+ Kaya sinabi ni Hadad kay Paraon: “Payaunin mo ako,+ upang makaparoon ako sa aking sariling lupain.” 22  Ngunit sinabi ni Paraon sa kaniya: “Ano ang kulang sa iyo samantalang kasama kita anupat narito, hinahangad mong pumaroon sa iyong sariling lupain?” Dito ay sinabi niya: “Wala; ngunit dapat mo akong payaunin nang walang pagsala.” 23  At ang Diyos ay nagbangon sa kaniya ng isa pang kalaban,+ samakatuwid ay si Rezon na anak ni Eliada, na tumakas mula kay Hadadezer+ na hari ng Zoba+ na kaniyang panginoon. 24  At patuloy siyang nagtipon ng mga lalaki sa kaniyang panig at naging pinuno ng isang pangkat ng mandarambong, nang patayin sila ni David.+ Kaya pumaroon sila sa Damasco+ at nanahanan doon at nagsimulang maghari sa Damasco. 25  At siya ay naging isang kalaban ng Israel sa lahat ng mga araw ni Solomon,+ at bukod pa iyan sa pinsala na ginawa ni Hadad; at may pagkamuhi+ siya sa Israel habang naghahari siya sa Sirya. 26  At naroon si Jeroboam+ na anak ni Nebat na isang Efraimita mula sa Zereda, isang lingkod ni Solomon,+ at ang pangalan ng kaniyang ina ay Zerua, isang babaing nabalo. Siya rin ay nagsimulang magtaas ng kaniyang kamay laban sa hari.+ 27  At ito ang dahilan kung bakit siya nagtaas ng kaniyang kamay laban sa hari: Si Solomon ang nagtayo ng Gulod.+ Sinarhan niya ang puwang ng Lunsod ni David na kaniyang ama.+ 28  At ang lalaking si Jeroboam ay isang magiting at makapangyarihang lalaki.+ Nang makita ni Solomon na ang kabataang lalaki ay isang masipag na manggagawa,+ ginawa niya itong tagapangasiwa+ sa lahat ng sapilitang paglilingkod+ ng sambahayan ni Jose.+ 29  At nangyari, nang mismong panahong iyon ay lumabas si Jeroboam mula sa Jerusalem, at nasumpungan siya sa daan ni Ahias+ na Shilonita+ na propeta, at si Ahias ay nakasuot ng bagong kasuutan; at silang dalawa lamang ang nasa parang. 30  Hinawakan ngayon ni Ahias ang bagong kasuutan na suot niya at pinunit+ iyon sa labindalawang+ piraso. 31  At sinabi niya kay Jeroboam: “Kumuha ka para sa iyo ng sampung piraso; sapagkat ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Narito, pupunitin ko ang kaharian mula sa kamay ni Solomon, at bibigyan nga kita ng sampung tribo.+ 32  At ang isang tribo+ ang mananatiling kaniya alang-alang sa aking lingkod na si David+ at alang-alang sa Jerusalem,+ ang lunsod na aking pinili mula sa lahat ng tribo ng Israel. 33  Ang dahilan ay sapagkat iniwan nila ako+ at nagsimulang yumukod kay Astoret+ na diyosa ng mga Sidonio, kay Kemos+ na diyos ng Moab at kay Milcom+ na diyos ng mga anak ni Ammon; at hindi sila lumakad sa aking mga daan sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa aking paningin at sa aking mga batas at sa aking mga hudisyal na pasiya tulad ni David na kaniyang ama. 34  Ngunit hindi ko kukunin ang buong kaharian mula sa kaniyang kamay, sapagkat itatalaga ko siya bilang isang pinuno sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay, alang-alang kay David na aking lingkod na aking pinili,+ sapagkat tinupad niya ang aking mga utos at ang aking mga batas. 35  At kukunin ko nga ang paghahari mula sa kamay ng kaniyang anak at ibibigay ko iyon sa iyo, sampung tribo nga.+ 36  At sa kaniyang anak ay ibibigay ko ang isang tribo, upang si David na aking lingkod ay manatiling laging may lampara sa harap ko sa Jerusalem,+ ang lunsod na pinili ko para sa aking sarili upang doon ilagay ang aking pangalan.+ 37  At ikaw ang kukunin ko, at ikaw ay talagang maghahari sa lahat ng nasain ng iyong kaluluwa,+ at ikaw ay tiyak na magiging hari sa Israel. 38  At mangyayari nga, kung susundin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo, at lalakad ka nga sa aking mga daan at talagang gagawin ang tama sa aking paningin sa pamamagitan ng pagtupad sa aking mga batas at sa aking mga utos, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod,+ ako rin ay sasaiyo,+ at ipagtatayo kita ng isang namamalaging sambahayan, gaya ng itinayo ko para kay David,+ at ibibigay ko sa iyo ang Israel. 39  At hihiyain ko ang supling ni David dahil dito,+ ngunit hindi lagi.’ ”+ 40  At si Solomon ay nagsimulang magsikap na patayin si Jeroboam.+ Kaya si Jeroboam ay bumangon at tumakas+ patungo sa Ehipto kay Sisak+ na hari ng Ehipto, at nanatili siya sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Solomon. 41  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Solomon at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa kaniyang karunungan, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga pangyayari kay Solomon? 42  At ang mga araw na ipinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay apatnapung taon.+ 43  Nang magkagayon si Solomon ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing sa Lunsod ni David+ na kaniyang ama; at si Rehoboam+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa