Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Corinto 9:1-27

9  Hindi ba ako malaya?+ Hindi ba ako apostol?+ Hindi ko ba nakita si Jesus na ating Panginoon?+ Hindi ba kayo ang gawa ko sa Panginoon?  Kung hindi ako apostol sa iba, tiyak ngang gayon ako sa inyo, sapagkat kayo ang tatak na nagpapatibay+ sa aking pagka-apostol may kaugnayan sa Panginoon.  Ang pagtatanggol ko sa harap niyaong mga sumusuri sa akin ay gaya ng sumusunod:+  May awtoridad tayong kumain+ at uminom, hindi ba?  May awtoridad tayong magsama ng isang kapatid na babae bilang asawa,+ gaya nga ng iba pa sa mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon+ at ni Cefas,+ hindi ba?  O si Bernabe+ lamang ba at ako ang walang awtoridad na umiwas sa sekular na gawain?+  Sino nga ang kailanma’y naglilingkod bilang isang kawal sa kaniyang sariling gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito?+ O sino ang nagpapastol sa kawan at hindi kumakain ng ilang bahagi ng gatas ng kawan?+  Sinasalita ko ba ang mga bagay na ito ayon sa mga pamantayan ng tao?+ O hindi ba sinasabi rin ng Kautusan+ ang mga bagay na ito?  Sapagkat sa kautusan ni Moises ay nakasulat: “Huwag mong bubusalan ang toro kapag ito ay gumigiik ng butil.”+ Mga toro ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? 10  O talaga bang para sa ating kapakanan kaya sinasabi niya iyon? Tunay ngang nakasulat iyon para sa ating kapakanan,+ sapagkat ang taong nag-aararo ay dapat na mag-araro na may pag-asa at ang taong gumigiik ay dapat na gumawa nito sa pag-asang maging kabahagi.+ 11  Kung naghasik kami sa inyo ng mga espirituwal na bagay,+ malaking bagay ba kung mag-aani kami ng mga bagay na para sa laman mula sa inyo?+ 12  Kung ang ibang mga tao ay nakikibahagi sa awtoridad na ito sa inyo,+ hindi ba lalong higit kami? Gayunpaman, hindi namin ginamit ang awtoridad na ito,+ kundi tinitiis namin ang lahat ng bagay, upang huwag kaming magbigay ng anumang balakid sa mabuting balita+ tungkol sa Kristo. 13  Hindi ba ninyo alam na ang mga lalaking gumaganap ng mga sagradong tungkulin ay kumakain+ ng mga bagay na ukol sa templo, at yaong mga palagiang naglilingkod+ sa altar ay may bahagi para sa kanilang sarili sa altar? 14  Sa ganito ring paraan, ipinag-utos ng Panginoon+ na yaong mga naghahayag ng mabuting balita ay mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita.+ 15  Ngunit hindi ko ginamit ang kahit isa man sa mga paglalaang ito.+ Ang totoo, hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang magkagayon sa akin, sapagkat mas mainam pa sa akin ang mamatay kaysa—walang taong magpapawalang-saysay sa aking dahilan upang maghambog!+ 16  Ngayon, kung ipinapahayag ko ang mabuting balita,+ hindi dahilan iyon upang maghambog ako, sapagkat ang pangangailangan+ ay iniatang sa akin. Tunay nga, sa aba+ ko kung hindi ko ipinahayag ang mabuting balita! 17  Kung isinasagawa ko ito nang maluwag sa kalooban,+ mayroon akong gantimpala;+ ngunit kung ginagawa ko ito nang laban sa aking kalooban, mayroon pa rin akong pagiging katiwala+ na iniatas sa akin. 18  Ano nga ang aking gantimpala? Na habang ipinahahayag ang mabuting balita ay mailaan ko ang mabuting balita nang walang bayad,+ upang hindi ko maabuso ang aking awtoridad sa mabuting balita. 19  Sapagkat, bagaman malaya ako mula sa lahat ng tao, nagpaalipin+ ako sa lahat, upang matamo+ ko ang pinakamaraming tao. 20  Kung kaya sa mga Judio, ako ay naging gaya ng Judio,+ upang matamo ko ang mga Judio; doon sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng nasa ilalim ng kautusan,+ bagaman ako mismo ay wala sa ilalim ng kautusan,+ upang matamo ko yaong mga nasa ilalim ng kautusan. 21  Doon sa mga walang kautusan,+ ako ay naging gaya ng walang kautusan,+ bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos kundi nasa ilalim ng kautusan+ kay Kristo,+ upang matamo ko yaong mga walang kautusan. 22  Sa mahihina, ako ay naging mahina, upang matamo ko ang mahihina.+ Ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao,+ upang sa anumang paraan ay mailigtas ko ang ilan. 23  Ngunit ginagawa ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mabuting balita, upang maging tagapamahagi+ ako nito sa iba. 24  Hindi ba ninyo alam na ang mga mananakbo+ sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala?+ Tumakbo+ kayo sa paraang makakamit ninyo ito.+ 25  Bukod diyan, ang bawat tao na nakikibahagi sa isang paligsahan ay nagpipigil ng sarili+ sa lahat ng bagay. Ngayon sila, sabihin pa, ay gumagawa nito upang tumanggap sila ng isang koronang nasisira,+ ngunit tayo naman ay ng isa na walang kasiraan.+ 26  Kaya nga, ang paraan ng aking pagtakbo+ ay hindi walang katiyakan; ang paraan ng aking pagsuntok ay hindi upang sumuntok sa hangin;+ 27  kundi binubugbog ko ang aking katawan+ at ginagawa itong alipin, upang, pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ay hindi itakwil+ sa paanuman.

Talababa