Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Corinto 6:1-20

6  Ang sinuman ba sa inyo na may usapin+ laban sa iba ay nangangahas na magtungo sa hukuman sa harap ng mga taong di-matuwid,+ at hindi sa harap ng mga banal?+  O hindi ba ninyo alam na ang mga banal ang hahatol+ sa sanlibutan?+ At kung hahatulan ninyo ang sanlibutan, hindi ba kayo karapat-dapat na lumitis sa napakaliliit+ na mga bagay?  Hindi ba ninyo alam na hahatol tayo sa mga anghel?+ Kung gayon, bakit hindi rin sa mga bagay-bagay sa buhay na ito?  Kaya nga, kung may lilitisin kayong mga bagay-bagay sa buhay na ito,+ ang mga lalaki bang hinahamak sa kongregasyon ang inilalagay ninyo bilang mga hukom?+  Nagsasalita ako upang makadama kayo ng kahihiyan.+ Totoo ba na wala ni isa mang taong marunong+ sa gitna ninyo na makahahatol sa pagitan ng kaniyang mga kapatid,  kundi ang kapatid ay nagtutungo sa hukuman kasama ng kapatid, at sa harap pa ng mga di-sumasampalataya?+  Kung gayon, tunay ngang nangangahulugan ng lubusan ninyong pagkatalo ang pagkakaroon ninyo ng mga hablahan+ sa isa’t isa. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo ng mali?+ Bakit hindi na lamang ninyo hayaang dayain kayo?+  Sa halip, kayo ay gumagawa ng mali at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa man din.+  Ano! Hindi ba ninyo alam na ang mga taong di-matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos?+ Huwag kayong palíligaw. Hindi ang mga mapakiapid,+ ni ang mga mananamba sa idolo,+ ni ang mga mangangalunya,+ ni ang mga lalaking iniingatan ukol sa di-likas na mga layunin,+ ni ang mga lalaking sumisiping sa mga lalaki,+ 10  ni ang mga magnanakaw, ni ang mga taong sakim,+ ni ang mga lasenggo,+ ni ang mga manlalait, ni ang mga mangingikil ang magmamana ng kaharian ng Diyos.+ 11  Gayunma’y ganiyan ang ilan sa inyo noon.+ Ngunit hinugasan na kayong malinis,+ ngunit pinabanal na kayo,+ ngunit ipinahayag na kayong matuwid+ sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo+ at sa espiritu ng ating Diyos.+ 12  Ang lahat ng bagay ay matuwid para sa akin; ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang.+ Ang lahat ng bagay ay matuwid+ para sa akin; ngunit hindi ako pasasailalim sa awtoridad ng anumang bagay.+ 13  Ang mga pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa mga pagkain;+ ngunit papawiin ng Diyos kapuwa iyon at ang mga ito.+ Ngayon ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon;+ at ang Panginoon ay para sa katawan.+ 14  Ngunit kapuwa ibinangon ng Diyos ang Panginoon+ at ibabangon naman tayo mula sa kamatayan+ sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan.+ 15  Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga sangkap+ ni Kristo?+ Kung gayon, kukunin ko ba ang mga sangkap ng Kristo at gagawin silang mga sangkap ng isang patutot?+ Huwag nawang mangyari iyan! 16  Ano! Hindi ba ninyo alam na siya na nakikisama sa isang patutot ay iisang katawan? Sapagkat, “Ang dalawa,” sabi niya, “ay magiging isang laman.”+ 17  Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay iisang+ espiritu.+ 18  Tumakas kayo mula sa pakikiapid.+ Ang lahat ng iba pang kasalanan na magagawa ng isang tao ay nasa labas ng kaniyang katawan, ngunit siya na namimihasa sa pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.+ 19  Ano! Hindi ba ninyo alam na ang katawan ninyo ang siyang templo+ ng banal na espiritu na nasa loob ninyo,+ na taglay ninyo mula sa Diyos? Gayundin, hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili,+ 20  sapagkat binili kayo sa isang halaga.+ Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos+ sa inyong katawan.+

Talababa