Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Corinto 12:1-31

12  Ngayon may kinalaman sa mga espirituwal na kaloob,+ mga kapatid, ay hindi ko nais na kayo ay maging walang-alam.  Alam ninyo na noong kayo ay mga tao ng mga bansa,+ inaakay kayo patungo sa walang-imik+ na mga idolong+ iyon ayon sa pagkaakay sa inyo.  Kaya nga nais kong ipaalam sa inyo na walang sinumang nagsasalita sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos ang nagsasabi: “Si Jesus ay isinumpa!”+ at walang sinuman ang makapagsasabi: “Si Jesus ay Panginoon!” maliban nang sa pamamagitan ng banal na espiritu.+  Ngayon ay may sari-saring kaloob,+ ngunit may iisang espiritu;+  at may sari-saring ministeryo,+ at gayunma’y may iisang Panginoon;+  at may sari-saring gawain,+ at gayunma’y iisang Diyos+ ang nagsasagawa ng lahat ng paggawa sa lahat ng mga tao.+  Ngunit ang paghahayag ng espiritu ay ibinibigay sa bawat isa ukol sa isang kapaki-pakinabang na layunin.+  Halimbawa, sa isa ay ibinibigay ang pagsasalita ng karunungan sa pamamagitan ng espiritu,+ sa isa pa ay pagsasalita ng kaalaman+ ayon sa gayunding espiritu,  sa isa pa ay pananampalataya+ sa pamamagitan ng gayunding espiritu, sa isa pa ay mga kaloob na pagpapagaling+ sa pamamagitan ng iisang espiritung iyon, 10  sa iba naman ay mga paggawa ng makapangyarihang mga gawa,+ sa isa pa ay panghuhula,+ sa isa pa ay kaunawaan+ sa kinasihang mga pananalita,+ sa isa pa ay iba’t ibang wika,+ at sa isa pa ay pagpapakahulugan+ sa mga wika. 11  Ngunit ang lahat ng gawaing ito ay isinasagawa ng mismong espiritu ring iyon,+ na namamahagi+ sa bawat isa nang kani-kaniya ayon sa niloloob nito.+ 12  Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa ngunit maraming sangkap, at ang lahat ng sangkap ng katawang iyon, bagaman marami, ay iisang katawan,+ gayundin ang Kristo.+ 13  Sapagkat katotohanang sa pamamagitan ng iisang espiritu ay binautismuhan+ tayong lahat tungo sa iisang katawan, mga Judio man o mga Griego, mga alipin man o malalaya, at ang ipinainom+ sa ating lahat ay iisang espiritu. 14  Sapagkat ang katawan nga ay hindi iisang sangkap, kundi marami.+ 15  Kung sasabihin ng paa: “Sapagkat ako ay hindi kamay, hindi ako bahagi ng katawan,” hindi sa dahilang ito ay hindi iyon bahagi ng katawan.+ 16  At kung sasabihin ng tainga: “Sapagkat ako ay hindi mata, hindi ako bahagi ng katawan,” hindi sa dahilang ito ay hindi iyon bahagi ng katawan.+ 17  Kung ang buong katawan ay mata, saan magkakaroon ng pandinig? Kung ang lahat ng iyon ay pandinig, saan magkakaroon ng pang-amoy? 18  Ngunit ngayon ay inilagay ng Diyos ang mga sangkap sa katawan, bawat isa sa kanila, ayon sa kaniyang kinalugdan.+ 19  Kung silang lahat ay iisang sangkap,+ saan naroroon ang katawan? 20  Ngunit ngayon sila ay maraming sangkap,+ gayunma’y iisang katawan. 21  Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay: “Hindi kita kailangan”; o, muli, ang ulo ay hindi makapagsasabi sa mga paa: “Hindi ko kayo kailangan.” 22  Kundi ang nangyayari ay lalo pa ngang kailangan ang mga sangkap ng katawan na waring mas mahihina,+ 23  at ang mga bahagi ng katawan na iniisip nating nakabababa sa karangalan, ang mga ito ang pinalilibutan natin ng lalong saganang karangalan,+ anupat ang ating mga bahaging di-kaayaaya ang may lalong saganang kagandahan, 24  samantalang ang ating mga bahaging magaganda ay hindi nangangailangan ng anuman. Gayunpaman, binuo ng Diyos ang katawan, na binibigyan ng lalong saganang karangalan ang bahagi na may kakulangan, 25  upang huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap nito ay magkaroon ng magkakatulad na pagmamalasakit sa isa’t isa.+ 26  At kung ang isang sangkap ay nagdurusa, ang lahat ng iba pang sangkap ay nagdurusang+ kasama nito; o kung ang isang sangkap ay niluluwalhati,+ ang lahat ng iba pang sangkap ay nakikipagsaya rito.+ 27  Ngayon kayo ang katawan ni Kristo, at mga sangkap ang bawat isa.+ 28  At inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga ito sa kongregasyon,+ una, mga apostol;+ ikalawa, mga propeta;+ ikatlo, mga guro;+ pagkatapos ay makapangyarihang mga gawa;+ pagkatapos ay mga kaloob na pagpapagaling;+ tulong na mga paglilingkod,+ mga kakayahang manguna,+ iba’t ibang wika.+ 29  Hindi lahat ay mga apostol, hindi ba? Hindi lahat ay mga propeta, hindi ba? Hindi lahat ay mga guro, hindi ba? Hindi lahat ay nagsasagawa ng makapangyarihang mga gawa, hindi ba? 30  Hindi lahat ay may mga kaloob na pagpapagaling, hindi ba? Hindi lahat ay nagsasalita ng mga wika,+ hindi ba? Hindi lahat ay mga tagapagsalin,+ hindi ba? 31  Ngunit patuloy na hanapin nang may kasigasigan ang mas dakilang mga kaloob.+ Gayunma’y ipakikita ko sa inyo ang isang nakahihigit na daan.+

Talababa