Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Corinto 10:1-33

10  Ngayon hindi ko nais na kayo ay maging walang-alam, mga kapatid, na ang ating mga ninuno ay napasailalim na lahat sa ulap+ at lahat ay tumawid sa dagat+  at lahat ay nabautismuhan kay Moises+ sa pamamagitan ng ulap at ng dagat;  at lahat ay kumain ng iisang espirituwal na pagkain+  at lahat ay uminom ng iisang espirituwal na inumin.+ Sapagkat umiinom sila noon mula sa espirituwal na batong-limpak+ na sumusunod sa kanila, at ang batong-limpak+ na iyon ay nangangahulugang ang Kristo.+  Gayunpaman, sa karamihan sa kanila ay hindi nagpahayag ang Diyos ng kaniyang pagsang-ayon,+ sapagkat ibinuwal+ sila sa ilang.  Ngayon ang mga bagay na ito ay naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong maging mga taong nagnanasa ng nakapipinsalang mga bagay,+ gaya nga ng pagnanasa nila sa mga iyon.  Ni maging mga mananamba sa idolo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila;+ gaya nga ng nasusulat: “Umupo ang bayan upang kumain at uminom, at tumindig sila upang magkasayahan.”+  Ni mamihasa man tayo sa pakikiapid, kung paanong ang ilan sa kanila ay nakiapid,+ upang mabuwal lamang, dalawampu’t tatlong libo sa kanila sa isang araw.+  Ni ilagay man natin sa pagsubok si Jehova,+ kung paanong inilagay siya sa pagsubok ng ilan sa kanila,+ upang malipol lamang sa pamamagitan ng mga serpiyente.+ 10  Ni maging mga mapagbulong, kung paanong ang ilan sa kanila ay nagbulung-bulungan,+ upang malipol lamang sa pamamagitan ng tagapuksa.+ 11  Ngayon ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa, at isinulat ang mga ito bilang babala+ sa atin na dinatnan ng mga wakas ng mga sistema ng mga bagay.+ 12  Dahil dito siyang nag-iisip na nakatayo siya ay mag-ingat upang hindi siya mabuwal.+ 13  Walang tuksong dumating sa inyo maliban doon sa karaniwan sa mga tao.+ Ngunit ang Diyos ay tapat,+ at hindi niya hahayaang tuksuhin kayo nang higit sa matitiis ninyo,+ kundi kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng daang malalabasan+ upang mabata ninyo iyon. 14  Kaya nga, mga minamahal ko, tumakas+ kayo mula sa idolatriya.+ 15  Nagsasalita akong gaya ng sa mga taong may kaunawaan;+ hatulan ninyo sa ganang inyo ang sinasabi ko. 16  Ang kopa+ ng pagpapala na pinagpapala natin, hindi ba ito isang pakikibahagi sa dugo ng Kristo? Ang tinapay na pinagpuputul-putol natin,+ hindi ba ito isang pakikibahagi sa katawan ng Kristo?+ 17  Sapagkat may iisang tinapay, tayo, bagaman marami,+ ay iisang katawan,+ dahil nakikibahagi tayong lahat sa iisang tinapay+ na iyon. 18  Tingnan ninyo yaong Israel ayon sa laman:+ Hindi ba yaong mga kumakain ng mga hain ay mga kabahagi ng altar?+ 19  Ano, kung gayon, ang sasabihin ko? Na yaong inihahain sa idolo ay may anumang kabuluhan, o na ang isang idolo ay may anumang kabuluhan?+ 20  Hindi; kundi sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga bansa ay inihahain nila sa mga demonyo,+ at hindi sa Diyos; at hindi ko nais na maging mga kabahagi kayo ng mga demonyo.+ 21  Hindi kayo maaaring uminom sa kopa ni Jehova+ at sa kopa ng mga demonyo; hindi kayo maaaring makibahagi sa “mesa ni Jehova”+ at sa mesa ng mga demonyo. 22  O “pinupukaw ba natin si Jehova sa paninibugho”?+ Hindi tayo mas malakas+ kaysa sa kaniya, hindi ba? 23  Ang lahat ng bagay ay matuwid; ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang.+ Ang lahat ng bagay ay matuwid;+ ngunit hindi lahat ng bagay ay nakapagpapatibay.+ 24  Patuloy na hanapin ng bawat isa, hindi ang kaniyang sariling kapakinabangan,+ kundi yaong sa ibang tao.+ 25  Ang lahat ng bagay na ipinagbibili sa pamilihan ng karne ay patuloy ninyong kainin,+ na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi;+ 26  sapagkat “kay Jehova+ ang lupa at ang lahat ng naririto.”+ 27  Kung ang sinuman sa mga di-sumasampalataya ay mag-anyaya sa inyo at nais ninyong pumaroon, kainin ninyo ang lahat ng bagay na nakahain sa harap ninyo,+ na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi.+ 28  Ngunit kung may sinumang magsabi sa inyo: “Ito ay isang bagay na inihandog bilang hain,” huwag kayong kumain dahil sa isa na nagbunyag nito at dahil sa budhi.+ 29  “Budhi,” sinasabi ko, hindi yaong sa iyo, kundi yaong sa ibang tao. Sapagkat bakit nga hahatulan ng budhi ng ibang tao ang aking kalayaan?+ 30  Kung nakikibahagi ako nang may pasasalamat, bakit ako pagsasalitaan nang may pang-aabuso dahil sa aking ipinagpapasalamat?+ 31  Kaya nga, kayo man ay kumakain o umiinom o gumagawa ng anupaman, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos.+ 32  Iwasan ninyo ang maging mga sanhi ng ikatitisod+ sa mga Judio at gayundin sa mga Griego at sa kongregasyon ng Diyos, 33  kung paano ngang pinalulugdan ko ang lahat ng tao sa lahat ng bagay,+ na hindi hinahanap ang sarili kong kapakinabangan+ kundi yaong sa marami, upang sila ay maligtas.+

Talababa