Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Corinto 10:1-33

10  Ngayon hindi ko nais na kayo ay maging walang-alam, mga kapatid, na ang ating mga ninuno ay napasailalim na lahat sa ulap+ at lahat ay tumawid sa dagat+  at lahat ay nabautismuhan kay Moises+ sa pamamagitan ng ulap at ng dagat;  at lahat ay kumain ng iisang espirituwal na pagkain+  at lahat ay uminom ng iisang espirituwal na inumin.+ Sapagkat umiinom sila noon mula sa espirituwal na batong-limpak+ na sumusunod sa kanila, at ang batong-limpak+ na iyon ay nangangahulugang ang Kristo.+  Gayunpaman, sa karamihan sa kanila ay hindi nagpahayag ang Diyos ng kaniyang pagsang-ayon,+ sapagkat ibinuwal+ sila sa ilang.  Ngayon ang mga bagay na ito ay naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong maging mga taong nagnanasa ng nakapipinsalang mga bagay,+ gaya nga ng pagnanasa nila sa mga iyon.  Ni maging mga mananamba sa idolo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila;+ gaya nga ng nasusulat: “Umupo ang bayan upang kumain at uminom, at tumindig sila upang magkasayahan.”+  Ni mamihasa man tayo sa pakikiapid, kung paanong ang ilan sa kanila ay nakiapid,+ upang mabuwal lamang, dalawampu’t tatlong libo sa kanila sa isang araw.+  Ni ilagay man natin sa pagsubok si Jehova,+ kung paanong inilagay siya sa pagsubok ng ilan sa kanila,+ upang malipol lamang sa pamamagitan ng mga serpiyente.+ 10  Ni maging mga mapagbulong, kung paanong ang ilan sa kanila ay nagbulung-bulungan,+ upang malipol lamang sa pamamagitan ng tagapuksa.+ 11  Ngayon ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa, at isinulat ang mga ito bilang babala+ sa atin na dinatnan ng mga wakas ng mga sistema ng mga bagay.+ 12  Dahil dito siyang nag-iisip na nakatayo siya ay mag-ingat upang hindi siya mabuwal.+ 13  Walang tuksong dumating sa inyo maliban doon sa karaniwan sa mga tao.+ Ngunit ang Diyos ay tapat,+ at hindi niya hahayaang tuksuhin kayo nang higit sa matitiis ninyo,+ kundi kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng daang malalabasan+ upang mabata ninyo iyon. 14  Kaya nga, mga minamahal ko, tumakas+ kayo mula sa idolatriya.+ 15  Nagsasalita akong gaya ng sa mga taong may kaunawaan;+ hatulan ninyo sa ganang inyo ang sinasabi ko. 16  Ang kopa+ ng pagpapala na pinagpapala natin, hindi ba ito isang pakikibahagi sa dugo ng Kristo? Ang tinapay na pinagpuputul-putol natin,+ hindi ba ito isang pakikibahagi sa katawan ng Kristo?+ 17  Sapagkat may iisang tinapay, tayo, bagaman marami,+ ay iisang katawan,+ dahil nakikibahagi tayong lahat sa iisang tinapay+ na iyon. 18  Tingnan ninyo yaong Israel ayon sa laman:+ Hindi ba yaong mga kumakain ng mga hain ay mga kabahagi ng altar?+ 19  Ano, kung gayon, ang sasabihin ko? Na yaong inihahain sa idolo ay may anumang kabuluhan, o na ang isang idolo ay may anumang kabuluhan?+ 20  Hindi; kundi sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga bansa ay inihahain nila sa mga demonyo,+ at hindi sa Diyos; at hindi ko nais na maging mga kabahagi kayo ng mga demonyo.+ 21  Hindi kayo maaaring uminom sa kopa ni Jehova+ at sa kopa ng mga demonyo; hindi kayo maaaring makibahagi sa “mesa ni Jehova”+ at sa mesa ng mga demonyo. 22  O “pinupukaw ba natin si Jehova sa paninibugho”?+ Hindi tayo mas malakas+ kaysa sa kaniya, hindi ba? 23  Ang lahat ng bagay ay matuwid; ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang.+ Ang lahat ng bagay ay matuwid;+ ngunit hindi lahat ng bagay ay nakapagpapatibay.+ 24  Patuloy na hanapin ng bawat isa, hindi ang kaniyang sariling kapakinabangan,+ kundi yaong sa ibang tao.+ 25  Ang lahat ng bagay na ipinagbibili sa pamilihan ng karne ay patuloy ninyong kainin,+ na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi;+ 26  sapagkat “kay Jehova+ ang lupa at ang lahat ng naririto.”+ 27  Kung ang sinuman sa mga di-sumasampalataya ay mag-anyaya sa inyo at nais ninyong pumaroon, kainin ninyo ang lahat ng bagay na nakahain sa harap ninyo,+ na hindi nagtatanong dahil sa inyong budhi.+ 28  Ngunit kung may sinumang magsabi sa inyo: “Ito ay isang bagay na inihandog bilang hain,” huwag kayong kumain dahil sa isa na nagbunyag nito at dahil sa budhi.+ 29  “Budhi,” sinasabi ko, hindi yaong sa iyo, kundi yaong sa ibang tao. Sapagkat bakit nga hahatulan ng budhi ng ibang tao ang aking kalayaan?+ 30  Kung nakikibahagi ako nang may pasasalamat, bakit ako pagsasalitaan nang may pang-aabuso dahil sa aking ipinagpapasalamat?+ 31  Kaya nga, kayo man ay kumakain o umiinom o gumagawa ng anupaman, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos.+ 32  Iwasan ninyo ang maging mga sanhi ng ikatitisod+ sa mga Judio at gayundin sa mga Griego at sa kongregasyon ng Diyos, 33  kung paano ngang pinalulugdan ko ang lahat ng tao sa lahat ng bagay,+ na hindi hinahanap ang sarili kong kapakinabangan+ kundi yaong sa marami, upang sila ay maligtas.+

Talababa