KUNG BAKIT ITO MAHALAGA

Kung marunong kang manindigan, ikaw ang kokontrol sa buhay mo, sa halip na ang iba.

ANO ANG GAGAWIN MO?

Pag-isipan ang senaryong ito: Habang papalapit ang dalawa niyang kaeskuwela, kinabahan si Brian. Kasi, sa loob ng linggong iyon, dalawang beses na nila siyang inaalok manigarilyo. Magiging pangatlo na ito.

Ang sabi ng unang bata:

“Uy, nagsosolo ka na naman a! Ipapakilala kita sa kaibigan ko.”

Sinabi niya ang salitang “kaibigan” sabay kindat habang may dinudukot sa bulsa niya, at iniabot ito kay Brian.

Nakita ni Brian ang sigarilyong hawak nito, kaya lalo siyang kinabahan.

“Sorry,” ang sabi ni Brian. “Sinabi ko na sa inyong hindi ako . . . ”

Sumabad ang ikalawang bata: “Duwag ka, ’no?”

“Hindi a!” Lakas-loob na isinagot ni Brian.

Inakbayan ng ikalawang bata si Brian. “Sige na, kunin mo na lang kasi,” ang bulong niya.

Lalo pang inilapit ng unang bata sa mukha ni Brian ang sigarilyo at bumulong: “Hindi ka namin isusumbong. Walang makakaalam.”

Kung ikaw si Brian, ano ang gagawin mo?

 MAG-ISIP MUNA!

Talaga nga kayang alam ng mga kasama ni Brian ang ginagawa nila? Sarili kaya nilang desisyon ang paninigarilyo? Malamang na hindi. Kadalasan nang nagpadala lang sila sa impluwensiya ng iba. Gusto nilang matanggap sila ng iba kaya hinayaan nilang diktahan sila ng mga ito.

Kapag napaharap ka sa ganoong sitwasyon, paano mo maiiwasan at malalabanan ang panggigipit ng mga kasama?

 1. PATIUNANG PAG-ISIPAN ANG PUWEDENG MANGYARI

  Ang sabi ng Bibliya: “Matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli, ngunit ang mga walang-karanasan ay dumaraan at daranas ng kaparusahan.”—Kawikaan 22:3.

  Kadalasan nang malalaman mo agad ang puwedeng maging problema. Halimbawa, habang naglalakad ka, nakita mo sa malayo ang mga kaeskuwela mo, at naninigarilyo sila. Kung iisipin mo agad ang puwedeng maging problema, makapaghahanda ka.

 2. MAG-ISIP

  Ang sabi ng Bibliya: “Magtaglay kayo ng isang mabuting budhi.”—1 Pedro 3:16.

  Tanungin ang iyong sarili, ‘Kung sunod-sunuran ako sa karamihan, ano kaya ang magiging resulta nito sa akin sa bandang huli?’ Baka nga pansamantalang makuha mo ang loob nila. Pero sa katagalan, ano kaya ang madarama mo? Okey lang ba na mawala ang pagkatao mo para lang matanggap ka ng mga kaklase mo?—Exodo 23:2.

 3. MAGDESISYON

  Ang sabi ng Bibliya: “Pinag-iisipan ng matalino ang kaniyang mga hakbang.”—Kawikaan 14:15.

  Darating ang panahon na magdedesisyon tayo at dapat nating tanggapin anuman ang resulta nito. Binabanggit ng Bibliya sina Jose, Job, at Jesus, na nagdesisyon nang tama. Binabanggit din nito sina Cain, Esau, at Hudas, na nagdesisyon nang mali. Ikaw, ano ang gagawin mo?

Ang sabi ng Bibliya: “Makitungo ka nang may katapatan.” (Awit 37:3) Kung napag-isip-isip mo na ang puwedeng mangyari at buo na ang desisyon mo, baka magulat kang napakadali naman palang sabihin ang pinaninindigan mo—at makakahinga ka nang maluwag.

Huwag kang mag-alala—hindi mo naman kailangang sermunan ang mga kasama mo. Baka sapat na ang simple pero matatag na pagsasabi ng AYOKO. O para ipakitang hindi na magbabago ang desisyon mo, maaari mong sabihin:

 • “Huwag n’yo akong isama diyan!”

 • “Hindi ko gawain ’yan!”

 • “Kayo naman, parang ’di n’yo ’ko kilala!”

Mahalagang tumanggi kaagad at ipakitang sigurado ka sa desisyon mo. Kung gagawin mo ito, baka magulat ka kapag tinigilan ka na nila!

 KUNG PAANO HAHARAPIN ANG PANUNUKSO

Kung magpapadala ka sa panggigipit ng iba, para kang robot na kinokontrol nila

Paano kung tinutukso ka ng mga kasama mo? Paano kung sinasabi nila, “Bakit, duwag ka, ’no?” Tandaan mong ginigipit ka lang nila. Ano ang puwede mong gawin? Narito ang dalawa sa puwede mong gawin.

 • Maaari mong sakyan ang panunuya sa iyo. (“Tama kayo, duwag ako!” Saka mo sabihin ang iyong dahilan.)

 • Maaari mong ibalik ang panggigipit. Sabihin mo kung bakit ka tumanggi at saka ka gumamit ng lohika. (“Akala ko pa naman alam n’yong masama sa katawan ang manigarilyo!”)

Kung ayaw ka pa rin nilang tigilan, umalis ka na! Tandaan, kung hindi ka aalis, lalo ka lang nilang gigipitin. Kapag umalis ka, ipinakikita mong ayaw mong baguhin ka ng ibang tao.

Totoong nariyan lagi ang panggigipit. Pero may sarili kang isip at pinaninindigan, at puwede mong kontrolin ang sitwasyon. At ikaw ang magpapasiya!—Josue 24:15.