“Magpakalakas-loob ka at magpakatibay ang iyong puso. Oo, umasa ka kay Jehova”—AWIT 27:14

UMAGA

 • 8:20 Music-Video Presentation

 • 8:30 Awit Blg. 73 at Panalangin

 • 8:40 SIMPOSYUM: Mga Pangyayari sa Hinaharap na Mangangailangan ng Lakas ng Loob

  • Ang Pagsigaw ng “Kapayapaan at Katiwasayan!” (1 Tesalonica 5:2, 3)

  • Ang Pagpuksa sa Babilonyang Dakila (Apocalipsis 17:16, 17)

  • Ang Paghahayag ng Tulad-Granisong Mensahe (Apocalipsis 16:21)

  • Ang Pagsalakay ni Gog ng Magog (Ezekiel 38:10-12, 14-16)

  • Armagedon (Apocalipsis 16:14, 16)

  • Ang Pangglobong Pagtatayong Muli (Isaias 65:21)

  • Ang Huling Pagsubok (Apocalipsis 20:3, 7, 8)

 • 10:10 Awit Blg. 8 at Patalastas

 • 10:20 PAHAYAG PANGMADLA: Paano Nakapagpapalakas ng Loob ang Pag-asang Pagkabuhay-Muli? (Marcos 5:35-42; Lucas 12:4, 5; Juan 5:28, 29; 11:11-14)

 • 10:50 Sumaryo ng Bantayan

 • 11:20 Awit Blg. 151 at Intermisyon

 HAPON