Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bibliya—Ano ang Mensahe Nito?

Talâ ng Mahahalagang Pangyayari sa Bibliya

Talâ ng Mahahalagang Pangyayari sa Bibliya
 1. “Nang pasimula . . .”

 2. 4026 B.C.E. Nilalang si Adan

 3.  3096 B.C.E. Namatay si Adan

 4.  2370 B.C.E. Naganap ang Baha

 5.  2018 B.C.E. Ipinanganak si Abraham

 6. 1943 B.C.E. Tipang Abrahamiko

 7.  1750 B.C.E. Ipinagbili si Jose bilang alipin

 8.  bago 1613 B.C.E. Sinubok si Job

 9.  1513 B.C.E. Pag-alis sa Ehipto

 10.  1473 B.C.E. Pumasok ang Israel sa Canaan sa pangunguna ni Josue

 11. 1467 B.C.E. Nasakop ang kalakhang bahagi ng Canaan

 12.  1117 B.C.E. Pinahiran si Saul bilang hari

 13.  1070 Tipan ng Diyos kay David

 14. 1037 B.C.E. Naging hari si Solomon

 15. 1027 B.C.E. Natapos ang templo sa Jerusalem

 16. mga 1020 B.C.E. Natapos ang Awit ni Solomon

 17.  997 B.C.E. Nahati sa dalawang kaharian ang Israel

 18.  mga 717 B.C.E. Nakumpleto ang Mga Kawikaan

 19.  607 B.C.E. Winasak ang Jerusalem; mga Judio dinalang bihag sa Babilonya

 20.  539 B.C.E. Bumagsak ang Babilonya sa kamay ni Ciro

 21. 537 B.C.E. Bumalik sa Jerusalem ang mga Judio

 22. 455 B.C.E. Muling itinayo ang pader ng Jerusalem;  nagsimula ang 69 na “sanlinggo”

 23. Pagkatapos ng 443 B.C.E. Natapos ni Malakias ang makahulang aklat niya

 24.  mga 2 B.C.E. Ipinanganak si Jesus

 25. 29 C.E. Nabautismuhan si Jesus at  sinimulan niyang ipangaral ang Kaharian ng Diyos

 26. 31 C.E. Pumili si Jesus ng 12 apostol; ipinahayag ang Sermon sa Bundok

 27.  32 C.E. Binuhay-muli ni Jesus si Lazaro

 28.  Nisan 14, 33 C.E. Ipinako si Jesus sa tulos (Ang Nisan ay sa pagitan ng Marso at Abril)

 29. Nisan 16, 33 C.E. Binuhay-muli si Jesus

 30.  Sivan 6, 33 C.E. Pentecostes; ibinuhos ang banal na espiritu (Ang Sivan ay sa pagitan ng Mayo at Hunyo)

 31. 36 C.E. Naging Kristiyano si Cornelio

 32.  mga 47-48 C.E. Unang paglalakbay-misyonero ni Pablo

 33. mga 49-52 C.E. Ikalawang paglalakbay-misyonero ni Pablo

 34. mga 52-56 C.E. Ikatlong paglalakbay-misyonero ni Pablo

 35.  mga 60-61 C.E. Sumulat ng mga liham si Pablo habang nakabilanggo sa Roma

 36.  bago 62 C.E. Isinulat ni Santiago, kapatid sa ina ni Jesus, ang kaniyang liham

 37.  66 C.E. Naghimagsik ang mga Judio laban sa Roma

 38. 70 C.E. Winasak ng mga Romano ang Jerusalem at ang templo nito

 39.  mga 96 C.E. Isinulat ni Juan ang Apocalipsis

 40. mga 100 C.E. Namatay si Juan, ang natitirang apostol