Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bibliya—Ano ang Mensahe Nito?

 SEKSIYON 5

Pinagpala ng Diyos si Abraham at ang Kaniyang Pamilya

Pinagpala ng Diyos si Abraham at ang Kaniyang Pamilya

Dumami ang mga inapo ni Abraham. Iningatan ng Diyos si Jose sa Ehipto

ALAM ni Jehova na darating ang panahong magdurusa at mamamatay ang kaniyang pinakamamahal na Anak. Ipinahiwatig iyan ng hula sa Genesis 3:15. Maipadarama kaya ng Diyos sa mga tao kung gaano kalaking sakripisyo sa kaniya ang pagkamatay ng kaniyang Anak? Isang buháy na ilustrasyon ang makikita natin sa Bibliya. Hiniling ng Diyos kay Abraham na ihain si Isaac, ang pinakamamahal nitong anak.

Napakalaki ng pananampalataya ni Abraham. Tandaan, nangako sa kaniya ang Diyos na magmumula kay Isaac ang inihulang Tagapagligtas, o Binhi. Palibhasa’y nagtitiwala siyang kayang buhaying-muli ng Diyos si Isaac, hindi nagdalawang-isip si Abraham na ihain ang kaniyang anak. Pero nang aktong sasaksakin na niya si Isaac, pinigilan siya ng isang anghel na isinugo ng Diyos. Natuwa ang Diyos kay Abraham dahil talagang handa nitong ihandog ang pinakamamahal nitong anak na si Isaac. Kaya naman inulit Niya ang kaniyang pangako sa tapat na lalaking ito.

Nang maglaon, nagkaroon ng dalawang anak si Isaac—sina Esau at Jacob. Di-gaya ni Esau, si Jacob ay nagpahalaga sa kaniyang kaugnayan sa Diyos at ginantimpalaan siya dahil dito. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob at ginawa itong Israel, at ang 12 anak na lalaki ni Israel ay naging ulo ng mga tribo ng Israel. Pero paano naging isang dakilang bansa ang pamilyang ito?

Nagsimula ang lahat nang mainggit ang karamihan sa mga anak na ito sa kanilang nakababatang kapatid na si Jose. Ipinagbili nila si Jose sa mga mangangalakal bilang alipin, at dinala naman siya ng mga ito sa Ehipto. Pero pinagpala ng Diyos ang tapat at matapang na binatang ito. Dumanas si Jose ng matinding paghihirap, pero nang maglaon, binigyan siya ng tagapamahalang Ehipsiyong si Paraon ng malaking awtoridad. Tamang-tama ito, sapagkat nagkaroon ng taggutom noon at kinailangang papuntahin ni Jacob sa Ehipto ang ilan sa kaniyang mga anak para bumili ng pagkain—at nagkataon namang si Jose ang nangangasiwa sa lahat ng pagkain sa lupain! Pagkatapos ng kanilang madamdamin at di-inaasahang pagkikita, pinatawad ni Jose ang nagsisisi niyang mga kapatid at pinalipat sa Ehipto ang kanilang buong pamilya. Binigyan sila ng napakagandang lupain, at patuloy silang umunlad at dumami. Naintindihan ni Jose na isinaayos ng Diyos ang mga bagay-bagay na iyon para matupad ang Kaniyang mga pangako.

Doon na sa Ehipto tumanda si Jacob, kapiling ang kaniyang lumalaking pamilya. Nang malapit na siyang mamatay, inihula niya na ang ipinangakong Binhi, o Tagapagligtas, ay magiging isang makapangyarihang Tagapamahala na isisilang mula sa angkan ng kaniyang anak na si Juda. Bago naman mamatay si Jose makalipas ang ilang taon, inihula niya na balang-araw, ilalabas ng Diyos ang pamilya ni Jacob mula sa Ehipto.

—Batay sa Genesis kabanata 20 hanggang 50; Hebreo 11:17-22.