Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bibliya—Ano ang Mensahe Nito?

 SEKSIYON 25

Payo Tungkol sa Pananampalataya, Paggawi, at Pag-ibig

Payo Tungkol sa Pananampalataya, Paggawi, at Pag-ibig

Sina Santiago, Pedro, Juan, at Judas ay sumulat ng mga liham para palakasin ang kanilang mga kapananampalataya

SINA Santiago at Judas ay mga kapatid ni Jesus sa ina. Sina Pedro at Juan naman ay kabilang sa 12 apostol ni Jesus. Pito sa mga liham na mababasa sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ay isinulat ng apat na lalaking ito. Ang bawat liham ay nakapangalan sa sumulat nito. Ang mga payo mula sa Diyos na mababasa sa mga liham na ito ay isinulat para matulungan ang mga Kristiyano na manatiling tapat kay Jehova at sa kaniyang Kaharian.

Magkaroon ng pananampalataya. Hindi sapat ang basta pagsasabing may pananampalataya ang isa. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. “Tunay nga,” isinulat ni Santiago, “ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Ang pagharap sa mga pagsubok nang may pananampalataya ay tumutulong para mabata o mapagtagumpayan ang mga ito. Upang magtagumpay, ang isang Kristiyano ay dapat humiling sa Diyos na bigyan siya ng karunungan at magtiwalang ibibigay ito sa kaniya. Ginagantimpalaan ng Diyos ang mga nagbabata. (Santiago 1:2-6, 12) Kapag ang isang mananamba ay nananatiling tapat kay Jehova dahil sa kaniyang pananampalataya, sinusuklian ito ng Diyos na Jehova. “Lumapit kayo sa Diyos,” ang sabi ni Santiago, “at lalapit siya sa inyo.”Santiago 4:8.

Dapat na maging matatag ang pananampalataya ng isang Kristiyano upang makaiwas siya sa mga tukso at imoral na mga gawain. Dahil sa patuloy na pagbaba ng moralidad, kinailangang payuhan ni Judas ang kaniyang mga kapananampalataya na “puspusang makipaglaban ukol sa pananampalataya.”Judas 3.

Maging malinis sa paggawi. Inaasahan ni Jehova na ang kaniyang mga mananamba ay magpapakabanal, samakatuwid nga, malinis sa lahat ng bagay. Sumulat si Pedro: “Magpakabanal sa lahat ng inyong paggawi, sapagkat nasusulat: ‘Magpakabanal kayo, sapagkat ako [si Jehova] ay banal.’” (1 Pedro 1:15, 16) May isang halimbawa na karapat-dapat tularan ng mga Kristiyano. “Si Kristo ay nagdusa para sa inyo,” ang sabi ni Pedro, “na nag-iwan sa inyo ng huwaran upang maingat ninyong sundan ang kaniyang mga yapak.” (1 Pedro 2:21) Bagaman posibleng magdusa ang mga Kristiyano dahil sa pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos, napananatili naman nila ang kanilang “mabuting budhi.” (1 Pedro 3:16, 17) Pinayuhan ni Pedro ang mga Kristiyano na palaging magpakita ng mabuting paggawi at mga gawang nagpapatunay ng kanilang debosyon sa Diyos. Ito ang dapat nilang gawin habang hinihintay ang araw ng paghatol ng Diyos at ang ipinangakong bagong sanlibutan kung saan “tatahan ang katuwiran.”2 Pedro 3:11-13.

“Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.”Santiago 4:8

Magpakita ng pag-ibig. “Ang Diyos ay pag-ibig,” isinulat ni Juan. Ayon sa apostol, ipinakita ng Diyos ang kaniyang dakilang pag-ibig nang isugo Niya si Jesus bilang “hain para sa ating mga kasalanan.” Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano? Nagpaliwanag si Juan: “Mga minamahal, kung sa ganitong paraan tayo inibig ng Diyos, kung gayon tayo mismo ay may pananagutan na mag-ibigan sa isa’t isa.” (1 Juan 4:8-11) Ang pagiging mapagpatuloy sa mga kapananampalataya ay isang paraan ng pagpapakita ng gayong pag-ibig.3 Juan 5-8.

Pero paano naman maipakikita ng mga mananamba ni Jehova na iniibig nila siya? Sumagot si Juan: “Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos; gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6) Kaya makatitiyak ang mga masunurin sa Diyos na patuloy silang iibigin ng Diyos taglay ang pag-asang mabuhay magpakailanman.Judas 21.

Batay sa Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; at Judas.