Binigyan ni Jehova si Haring Solomon ng isang pusong may karunungan; ang panahon ng paghahari ni Solomon ang pinakamasagana at pinakamapayapang yugto sa kasaysayan ng sinaunang Israel

ANO kaya ang magiging kalagayan kung ang buong bansa at ang tagapamahala nito ay nagpapasakop sa soberanya ni Jehova at sumusunod sa Kaniyang mga kautusan? Ang sagot ay makikita sa pamamahala ni Haring Solomon sa loob ng 40 taon.

Bago mamatay si David, inatasan niya ang kaniyang anak na si Solomon bilang kaniyang kahalili. Sa isang panaginip, tinanong ng Diyos si Solomon kung ano ang kahilingan nito. Humiling si Solomon ng karunungan at kaalaman para makapamahala sa bayan nang may katalinuhan at katarungan. Natuwa si Jehova sa kahilingan ni Solomon kaya binigyan niya ito ng pusong may karunungan at kaunawaan. Nangako rin si Jehova na bibigyan siya ng kayamanan, kaluwalhatian, at mahabang buhay kung mananatili siyang masunurin.

Nakilala si Solomon dahil sa kaniyang karunungan sa paghatol. Sa isang kasong idinulog sa kaniya, isang sanggol na lalaki ang pinag-aawayan ng dalawang babae. Pareho nilang inaangkin na sila ang ina nito. Kaya iniutos ni Solomon na hatiin ang sanggol at bigyan ng tig-kalahati ang dalawang babae. Pumayag ang unang babae, pero agad na nagmakaawa ang tunay na ina at sinabing ibigay na lamang sa unang babae ang sanggol. Alam na ngayon ni Solomon na ang nagmamakaawang babae ang tunay na ina, kaya dito niya ibinigay ang sanggol. Napabalita agad sa buong Israel ang hatol na ito, at napatunayan nilang galing sa Diyos ang karunungan ni Solomon.

Ang isa sa pinakadakilang nagawa ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo ni Jehova—isang kamangha-manghang gusali sa Jerusalem na nagsilbing sentro ng pagsamba sa Israel. Noong pasinayaan ang templo, nanalangin si Solomon: “Narito! Sa mga langit, oo, sa langit ng mga langit, ay hindi ka magkasya; gaano pa kaya sa bahay na ito na aking itinayo!”1 Hari 8:27.

Nakilala si Solomon hanggang sa malalayong lupain, gaya ng Sheba sa Arabia. Pinuntahan pa nga ng reyna ng Sheba si Solomon upang makita mismo ang kaluwalhatian at kayamanan ng hari at para mapatunayan kung gaano talaga ito karunong. Hangang-hanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa kasaganaan ng Israel, anupat pinapurihan ng reyna si Jehova dahil sa paghirang sa gayong matalinong hari. Sa katunayan, dahil sa pagpapala ni Jehova, ang panahon ng pamamahala ni Solomon ang pinakamasagana at pinakamapayapang yugto sa kasaysayan ng sinaunang Israel.

Nakalulungkot, hindi nagpatuloy si Solomon sa pagkilos na kaayon ng karunungan ni Jehova. Nilabag niya ang utos ng Diyos at nag-asawa siya ng daan-daang babae, na marami ay sumasamba sa mga diyos-diyosan. Dahil sa impluwensiya ng kaniyang mga asawa, unti-unting lumayo ang kaniyang puso kay Jehova at sumamba siya sa mga diyos-diyosan. Sinabi ni Jehova kay Solomon na aalisin sa kaniya ang malaking bahagi ng kaharian. Sinabi ng Diyos na may matitira pa ring maliit na bahagi sa pamilya ni Solomon, alang-alang sa pangako Niya sa ama nitong si David. Bagaman hindi nanatiling tapat si Solomon sa Diyos, nanatili pa ring tapat si Jehova sa Kaniyang tipan kay David para sa isang kaharian.

Batay sa 1 Hari, kabanata 1 hanggang 11; 2 Cronica, kabanata 1 hanggang 9; Deuteronomio 17:17.