Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 42

Kung Bakit Kailangan Tayong Magtrabaho

Kung Bakit Kailangan Tayong Magtrabaho

ANO ang pinakagusto mo, magtrabaho o maglaro?— Ang totoo, wala namang masama sa paglalaro. Binabanggit ng Bibliya na ang Jerusalem ay ‘napupuno ng mga batang lalaki at mga batang babae na naglalaro sa kaniyang mga liwasan.’Zacarias 8:5.

Natuwa ang Dakilang Guro na panoorin ang mga batang naglalaro. Bago siya pumunta sa lupa, sinabi niya: ‘Nasa piling ako ng Diyos bilang isang dalubhasang manggagawa na nagagalak sa harap niya sa lahat ng panahon.’ Pansinin na si Jesus ay isang manggagawang kasama ni Jehova sa langit. At noong naroroon siya, sinabi niya: “Ang mga kinagigiliwan ko ay nasa mga anak ng mga tao.” Oo, gaya ng natutuhan na natin, ang Dakilang Guro ay talagang interesado sa bawat isa, kasali na ang mga bata.Kawikaan 8:30, 31.

Ano ang ikinasiyang gawin ng Dakilang Guro bago siya pumunta sa lupa?

 Sa palagay mo, naglaro kaya si Jesus noong siya’y bata pa?— Malamang na naglaro siya. Pero yamang siya’y naging isang “dalubhasang manggagawa” sa langit, nagtrabaho rin kaya siya sa lupa?— Buweno, si Jesus ay tinawag na “anak ng karpintero.” Pero tinawag din siyang “karpintero.” Ano ang ipinakikita nito?— Malamang na si Jesus ay tinuruan ni Jose na nagpalaki sa kaniya bilang kaniyang anak. Kaya si Jesus ay naging karpintero rin.Mateo 13:55; Marcos 6:3.

Anong uri ng karpintero si Jesus?— Yamang siya’y isang dalubhasang manggagawa sa langit, sa palagay mo kaya ay hindi siya naging isang dalubhasang karpintero sa lupa?— Isipin na lamang kung gaano kahirap maging isang karpintero noong panahong iyon. Malamang  na kinailangan ni Jesus na lumabas at pumutol ng puno. Kinailangan niyang hati-hatiin ang puno, hakutin ang mga kahoy sa bahay, at pagkatapos ay kortehan ang mga kahoy para gawing mga mesa, upuan, at iba pa.

Sa palagay mo, nalugod kaya si Jesus sa gawaing ito?— Matutuwa ka ba kung makagagawa ka ng magagandang mesa at upuan at iba pang bagay para gamitin ng mga tao?— Ang Bibliya ay nagsasabi na mabuti para sa isa na “magsaya sa kaniyang mga gawa.” Ang pagtatrabaho ay nagbibigay ng isang uri ng kaluguran na hindi mo makukuha sa paglalaro.Eclesiastes 3:22.

Talagang ang pagtatrabaho ay nakabubuti kapuwa sa ating isip at katawan. Maraming bata ang basta nakaupo na lamang at nanonood ng TV o naglalaro ng mga video game. Sila’y sobrang nagtatabaan at nanghihina, at talagang hindi sila masaya. At hindi rin nila napasasaya ang iba. Ano ang kailangan nating gawin para maging masaya?

Natutuhan natin sa Kabanata 17 ng aklat na ito na ang pagbibigay at ang paggawa ng mga bagay-bagay para tulungan ang iba ay nagdudulot ng kaligayahan. (Gawa 20:35) Ang tawag ng Bibliya kay Jehova ay “maligayang Diyos.” (1 Timoteo 1:11) At, gaya ng mababasa natin sa Kawikaan, si Jesus ay “nagagalak sa harap niya sa lahat ng panahon.” Bakit maligaya si Jesus?— Buweno, nagbigay siya ng isang dahilan nang sabihin niya: “Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at ako ay patuloy na gumagawa.”Juan 5:17.

Nang si Jesus ay nasa lupa, hindi siya nagkarpintero sa buong buhay niya. Ang Diyos na Jehova ay may pantanging gawain na ipinagagawa sa kaniya sa lupa. Alam mo ba kung ano ito?— Sinabi ni Jesus: “Dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa dahilang ito ako isinugo.” (Lucas 4:43) Kung minsan kapag nangangaral si Jesus sa mga tao, naniniwala sila sa kaniya at sinasabi nila sa iba ang mga bagay na sinabi niya, gaya ng ginawa ng Samaritana na makikita mo rito.Juan 4:7-15, 27-30.

Anong dalawang uri ng gawain ang ginawa ni Jesus nang siya ay nasa lupa?

 Ano ang nadama ni Jesus sa paggawa nito? Sa palagay mo, gusto kaya niyang gawin ito?— Ang sabi ni Jesus: “Ang aking pagkain ay ang gawin ko ang kalooban niya na nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawain.” (Juan 4:34) Gustung-gusto mo bang kainin ang iyong paboritong pagkain?— Magbibigay ito sa iyo ng ideya kung paano gustung-gusto ni Jesus ang gawaing ibinigay sa kaniya ng Diyos na gawin.

Ginawa tayo ng Diyos sa paraang naliligayahan tayo kapag natututo tayong magtrabaho. Sinabi niya na ang regalo Niya sa tao ay na “magsaya [siya] sa kaniyang pagpapagal.” Kaya kapag natuto kang magtrabaho sa iyong kabataan, magiging mas kasiya-siya ang iyong buong buhay.Eclesiastes 5:19.

Hindi naman ibig sabihin nito na magagawa ng bata ang trabaho ng isang nakatatanda, kundi tayong lahat ay makapagtatrabaho. Maaaring nagtatrabaho ang iyong mga magulang araw-araw para magkapera upang may makain at matirhan ang inyong pamilya. At gaya ng dapat mong malaman, napakaraming trabaho na kailangang gawin sa bahay para manatili itong maimis at malinis.

Anong trabaho ang maaari mong gawin na kapaki-pakinabang sa buong pamilya?— Puwede kang tumulong sa paghahanda ng mesa, paghuhugas ng mga pinggan, pagtatapon ng basura, paglilinis ng iyong kuwarto, at pagliligpit ng iyong mga laruan. Marahil ay ginagawa mo na ang ilan sa mga ito. Ang gawaing iyan ay talagang kapaki-pakinabang sa pamilya.

Bakit mahalagang iligpit ang iyong mga laruan pagkatapos mong paglaruan ang mga ito?

Tingnan natin kung paanong ang ganiyang trabaho ay kapaki-pakinabang. Kailangang iligpit ang mga laruan pagkatapos mong maglaro. Bakit mo masasabing importante iyan?— Tumutulong ito upang manatiling maimis ang bahay, at naiiwasan din ang mga aksidente. Kung hindi mo pupulutin ang iyong mga laruan, baka pumasok ang nanay mo na maraming dala at matapakan ang isa sa mga ito. Baka siya matisod at matumba at masaktan. Baka maospital pa nga siya. Hindi ba’t nakakakilabot iyan?— Kaya kapag inililigpit mo ang iyong mga laruan pagkatapos mong maglaro, iyan ay kapaki-pakinabang sa lahat.

 May iba pa ring gawain ang mga bata. Halimbawa, ang gawain sa paaralan. Natututo kang bumasa sa paaralan. May mga batang natutuwang magbasa, pero ang iba naman ay nagsasabing mahirap ito. Kahit na parang mahirap ito sa simula, matutuwa ka kapag natuto kang bumasa nang mahusay. Kapag marunong kang bumasa, matututuhan mo ang maraming kawili-wiling bagay. Mababasa mo pa nga mismo ang sariling aklat ng Diyos, ang Bibliya. Kaya kapag ginagawa mong mabuti ang iyong mga gawain sa paaralan, talagang kapaki-pakinabang ito, hindi ba?

May mga taong umiiwas sa trabaho. Baka may kilala kang ganiyan. Pero yamang ginawa tayo ng Diyos para magtrabaho, kailangang matuto tayong masiyahan dito. Gaano kalaki ang naging kasiyahan ng Dakilang Guro sa kaniyang gawain?— Parang kumakain siya ng paborito niyang pagkain. At anong gawain ang tinutukoy niya?— Ang pagsasabi sa iba ng tungkol sa Diyos na Jehova at kung paano sila makatatanggap ng buhay na walang hanggan.

Kaya narito ang isang bagay na tutulong sa atin upang masiyahan sa gawain. Tanungin ang sarili, ‘Bakit ba kailangang gawin ang trabahong ito?’ Kapag alam mo kung bakit mahalaga ang isang bagay, mas madali itong gawin. At malaki man o maliit ang trabaho, paghusayin ito. Kapag ginawa mo ito, matutuwa ka sa gawa ng iyong mga kamay, gaya ng ating Dakilang Guro.

Nakatutulong ang Bibliya sa isang tao na maging mahusay na manggagawa. Basahin ang sinasabi nito sa Kawikaan 10:4; 22:29; Eclesiastes 3:12, 13; at Colosas 3:23.