Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Puwedeng Maging Masaya ang Iyong Pamilya

Kung susundin mo ang mga simulain ng Bibliya, puwedeng maging masaya kayong mag-asawa at ang inyong pamilya.

Introduksyon

Kung susundin mo ang praktikal na mga mungkahi mula sa Bibliya sa brosyur na ito, magiging masaya ang iyong pamilya at pag-aasawa.

SEKSIYON 1

Umasa sa Diyos Para sa Masayang Pag-aasawa

May dalawang tanong na tutulong sa inyong mag-asawa na maging masaya.

SEKSIYON 2

Maging Tapat sa Isa’t Isa

Kung umiiwas kang mangalunya, masasabi bang tapat ka na sa iyong asawa?

SEKSIYON 3

Kung Paano Lulutasin ang mga Problema

Ang tamang pagharap sa problema ay tutulong para hindi maging miserable ang pagsasama ng mag-asawa, kundi maging matibay at masaya.

SEKSIYON 4

Kung Paano Magbabadyet ng Pera

Bakit mahalaga ang tiwala at katapatan?

SEKSIYON 5

Kung Paano Makakasundo ang mga Kapamilya

Maigagalang ninyo ang inyong mga magulang at mapananatiling matibay ang pagsasama ninyong mag-asawa.

SEKSIYON 6

Kapag Nagkaanak Na Kayo

Puwede bang mas tumibay ang inyong pagsasama kapag nagkaanak?

SEKSIYON 7

Kung Paano Tuturuan ang Iyong Anak

Ang pagdidisiplina ay hindi lang basta pagpaparusa at pagbibigay ng tuntunin.

SEKSIYON 8

Kapag May Nangyaring Trahedya

Humingi ng tulong.

SEKSIYON 9

Sambahin si Jehova Bilang Pamilya

Paano ninyo mas mae-enjoy ang inyong pampamilyang pagsamba?