Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Manumbalik Ka kay Jehova

 BAHAGI 5

Manumbalik sa “Pastol at Tagapangasiwa ng Inyong mga Kaluluwa”

Manumbalik sa “Pastol at Tagapangasiwa ng Inyong mga Kaluluwa”

Naranasan mo na rin ba ang isa o higit pang hamon sa buhay na tinalakay sa brosyur na ito? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming tapat na lingkod ng Diyos—noon at ngayon—ang napaharap sa gayong mga hamon. Kung paanong tinulungan sila ni Jehova, tutulungan ka rin niya.

Tatanggapin ka ni Jehova kung manunumbalik ka sa kaniya

 MAKATITIYAK kang tatanggapin ka ni Jehova kung manunumbalik ka sa kaniya. Tutulungan ka niyang harapin ang kabalisahan, limutin ang sama ng loob, at magkaroon ng mapayapang isip at puso dahil sa pagtataglay ng malinis na budhi. Sa gayon, mapakikilos kang maglingkod ulit kay Jehova kasama ng iyong mga kapuwa mananamba. Magiging gaya ka ng ilang Kristiyano noong unang siglo, na sinulatan ni apostol Pedro: “Kayo ay tulad ng mga tupa, na naliligaw; ngunit ngayon ay nagbalik na kayo sa pastol at tagapangasiwa ng inyong mga kaluluwa.”—1 Pedro 2:25.

Ang panunumbalik kay Jehova ang pinakamabuti mong magagawa. Bakit? Dahil mapasasaya mo ang puso niya. (Kawikaan 27:11) Gaya ng alam mo, may damdamin si Jehova, kaya naaapektuhan siya ng mga ginagawa natin. Siyempre pa, hindi naman tayo pinipilit ni Jehova na ibigin at paglingkuran siya. (Deuteronomio 30:19, 20) Ganito ang sabi ng isang iskolar ng Bibliya: “Walang bukasan sa labas ng pintuan ng puso ng tao. Kailangan itong buksan mula sa loob.” Kung sasambahin natin si Jehova mula sa pusong lipos ng pag-ibig, mabubuksan natin ang pintuang iyon. Kapag ginawa natin iyan, binibigyan natin siya ng isang mahalagang regalo—ang ating katapatan—at nagdudulot ito ng malaking kagalakan sa puso niya. Oo, hindi matutumbasan ang kaligayahang dulot ng pagbibigay kay Jehova ng pagsambang karapat-dapat sa kaniya.—Gawa 20:35; Apocalipsis 4:11.

Bukod diyan, kapag nanumbalik ka sa pagsambang Kristiyano, masasapatan ang iyong espirituwal na pangangailangan. (Mateo 5:3) Ang mga tao sa buong daigdig ay nagtatanong, ‘Bakit kaya tayo naririto?’ Gustong-gusto nilang malaman ang sagot sa mga tanong tungkol sa layunin ng buhay. Taglay ng tao ang pangangailangang iyan dahil inilakip iyan ni Jehova sa kanila nang lalangin Niya sila. Dinisenyo niya tayo na masiyahan sa paglilingkod sa kaniya. Wala nang ibang makapagdudulot ng kasiyahang iyan kundi ang pagkaalam na sinasamba natin si Jehova udyok ng pag-ibig.—Awit 63:1-5.

Asahan mong gusto ni Jehova na manumbalik ka sa kaniya. Paano mo iyan natiyak? Pag-isipan: Sa tulong ng maraming panalangin, ang brosyur na ito ay maingat na inihanda. Itinawag-pansin ito sa iyo, marahil ng isang elder o ng isang kapananampalataya. Pagkatapos, napakilos kang basahin ito at tumugon sa mensahe nito. Ang lahat ng ito ay patunay na hindi ka nalilimutan ni Jehova. Sa halip, unti-unti ka niyang inilalapit sa kaniya.—Juan 6:44.

Nakaaaliw malaman na hindi kailanman nalilimutan ni Jehova ang mga lingkod niyang naliligaw ng landas. Napahalagahan iyan ni Donna. Ang sabi niya: “Unti-unti akong napalayo sa katotohanan, pero lagi kong naiisip ang Awit 139:23, 24, na nagsasabi: ‘Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Suriin mo ako, at alamin mo ang aking mga nakababalisang kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang nakasasakit na lakad, at patnubayan mo ako sa daan ng panahong walang takda.’ Alam kong hindi ako kabilang sa sanlibutan—hinding-hindi ako bagay do’n—at alam kong dapat ay nasa loob ako ng organisasyon ni Jehova. Nakita kong hindi ako pinabayaan ni Jehova; kailangan ko lang makita ang daang pabalik sa kaniya. At tuwang-tuwa ako nang makita ko ’yon!”

“Nakita kong hindi ako pinabayaan ni Jehova; kailangan ko lang makita ang daang pabalik sa kaniya”

Taimtim naming idinadalangin na sana’y madama mong muli ang “kagalakan kay Jehova.” (Nehemias 8:10) Hinding-hindi mo pagsisisihan ang panunumbalik kay Jehova.