Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Manumbalik Ka kay Jehova

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Mahal naming kapananampalataya:

Gaya ng alam mo, ang Bibliya ay isang aklat na pangunahin nang tungkol sa mga tao. Karamihan sa kanila ay mga tapat na babae’t lalaki na napaharap sa mga hamon na gaya ng sa atin. Sila ay “may damdaming tulad ng sa atin.” (Santiago 5:17) Ang ilan ay napabigatan ng mga problema at kabalisahan. Ang iba ay labis na nasaktan ng kanilang mga kapamilya o kapananampalataya. Mayroon ding mga binagabag ng kanilang budhi dahil sa kanilang nagawang pagkakamali.

Tuluyan na ba nilang iniwan si Jehova? Hindi naman. Marami ang gaya ng salmista na nanalangin: “Gumagala-gala akong tulad ng nawawalang tupa. O hanapin mo nawa ang iyong lingkod, sapagkat hindi ko nililimot ang iyong mga utos.” (Awit 119:176) Ganiyan din ba ang nadarama mo?

Hindi kailanman nalilimutan ni Jehova ang kaniyang mga mananambang napalayo sa kawan. Sa halip, tinutulungan niya sila—kadalasan nang sa pamamagitan ng kanilang kapananampalataya. Halimbawa, tingnan natin kung paano tinulungan ni Jehova ang lingkod niyang si Job, na dumanas ng maraming trahedya sa buhay—kabilang na ang problema sa pinansiyal, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, at pagkakaroon ng malubhang sakit. Tiniis din ni Job ang masasakit na salita ng mga taong dapat sana ay tumulong sa kaniya. Pero hinding-hindi niya tinalikuran si Jehova, bagaman nakapag-isip siya ng mali. (Job 1:22; 2:10) Paano siya tinulungan ni Jehova?

Ginamit ni Jehova ang kapananampalataya ni Job na si Elihu. Nang sabihin ni Job ang mga hinaing niya, nakinig si Elihu at napakilos na magsalita. Ano kaya ang sasabihin niya? Pupunahin ba niya si Job o kokonsensiyahin o hihiyain? Inisip ba ni Elihu na nakahihigit siya kay Job? Hinding-hindi! Udyok ng banal na espiritu ng Diyos, sinabi ni Elihu: “Ako ay gaya mo rin sa tunay na Diyos; hinubog ako mula sa luwad, ako man.” Pagkatapos, tiniyak niya kay Job: “Walang kakilabutan sa akin ang sisindak sa iyo, at walang panggigipit mula sa akin ang magiging mabigat sa iyo.” (Job 33:6, 7) Sa halip na pabigatan pa si Job, maibigin siyang pinayuhan at pinatibay ni Elihu.

Ganiyan din ang aming nadarama, kaya inihanda namin ang brosyur na ito. Nakinig muna kami, at maingat na isinaalang-alang ang mga kalagayan at hinaing ng ilang napalayo. (Kawikaan 18:13) Pagkatapos, kumonsulta kami sa Kasulatan, at may-pananalanging sinuri ang mga ulat tungkol sa pagtulong ni Jehova sa kaniyang sinaunang mga lingkod nang mapaharap sila sa katulad na mga sitwasyon. Saka namin pinagsama ang makakasulatang mga ulat na iyon at ang makabagong-panahong mga karanasan para mabuo ang brosyur na ito. Inaanyayahan ka naming suriin ito. Asahan mong mahal na mahal ka namin.

Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova