Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

 KABANATA 28

“Ikaw Lamang ang Matapat”

“Ikaw Lamang ang Matapat”

1, 2. Bakit masasabing hindi na kaila kay Haring David ang kawalan ng katapatan?

HINDI na kaila kay Haring David ang kawalan ng katapatan. May pagkakataon pa nga na ang kaniyang maligalig na paghahari ay nabatbat ng mga intriga, anupat nagpakana ng maiitim na balak ang kaniya mismong mga kababayan laban sa kaniya. Isa pa, si David ay pinagtaksilan ng ilan sa mga inaasahan sana nating pinakámalalapít sa kaniya. Kuning halimbawa si Mical, ang unang asawa ni David. Sa simula, siya’y “umiibig kay David,” anupat walang-alinlangang sumusuporta sa kaniya sa kaniyang mga tungkulin bilang hari. Gayunman, nang maglaon, “pinasimulan [niya] itong hamakin sa kaniyang puso,” anupat itinuring pa nga si David na gaya ng “isa sa mga taong walang-isip.”1 Samuel 18:20; 2 Samuel 6:16, 20.

2 Sumunod naman ay ang personal na tagapayo ni David, si Ahitopel. Ang kaniyang payo ay itinuturing na para bang ito’y salita mismo ni Jehova. (2 Samuel 16:23) Subalit nang maglaon, ang pinagkakatiwalaang kapalagayang-loob na ito ay nagtaksil at umanib sa organisadong paghihimagsik laban kay David. At sino ang tagasulsol sa pagsasabuwatan? Si Absalom, ang sariling anak ni David! “Patuloy na ninanakaw [ng madayang oportunistang ito] ang mga puso ng mga tao sa Israel,” anupat itinalaga ang kaniyang sarili bilang isang karibal na hari. Gayon na lamang katindi ang paghihimagsik ni Absalom anupat napilitan si Haring David na tumakas upang iligtas ang kaniyang buhay.2 Samuel 15:1-6, 12-17.

3. Anong matibay na paniniwala ang taglay ni David?

3 Wala na bang nanatiling tapat kay David? Sa lahat ng dinanas niyang kagipitan, batid ni David na mayroon naman. Sino? Walang iba kundi ang Diyos na Jehova. “Sa matapat ay kikilos ka nang may pagkamatapat,” sabi ni David tungkol kay Jehova. (2 Samuel 22:26) Ano ba ang pagkamatapat, at paanong si Jehova ay nagsisilbing pinakadakilang halimbawa ng katangiang ito?

 Ano ba ang Pagkamatapat?

4, 5. (a) Ano ba ang “pagkamatapat” (loyalty)? (b) Paano naiiba ang pagkamatapat sa katapatan (faithfulness)?

4 Ang “pagkamatapat” (loyalty) gaya ng pagkagamit sa Hebreong Kasulatan, ay ang kabaitan na maibiging umuugnay sa isang bagay at hindi humihiwalay hanggang sa matupad ang layunin nito may kaugnayan sa bagay na iyon. Higit pa ang nasasangkot dito kaysa katapatan (faithfulness) lamang. Kasi, ang isang tao ay maaaring maging tapat (faithful) dahil lamang sa ito ay obligasyon niya. Di-tulad nito, ang pagkamatapat ay nakaugat sa pag-ibig. * Isa pa, ang salitang “tapat” ay maaaring ikapit sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, tinawag ng salmista ang buwan na isang “tapat na saksi sa kalangitan” dahil sa regular na paglitaw nito gabi-gabi. (Awit 89:37) Subalit ang buwan ay hindi mailalarawan bilang matapat (loyal). Bakit? Sapagkat ang pagkamatapat ay isang kapahayagan ng pag-ibig—isang katangian na hindi kayang ipamalas ng mga bagay na walang buhay.

Ang buwan ay tinatawag na isang tapat na saksi, subalit tanging ang matatalinong buháy na nilalang lamang ang tunay na makapagpapaaninag sa pagkamatapat ni Jehova

5 Sa maka-Kasulatang diwa, ang pagkamatapat ay may pagkagiliw. Ang mismong pagpapamalas nito ay nagpapahiwatig na may umiiral na ugnayan sa pagitan ng taong nagpapakita ng katangiang ito at ng isa na pinagpapakitaan nito. Ang gayong pagkamatapat ay hindi pabagu-bago. Hindi ito gaya ng mga alon sa dagat na  natatangay ng pabagu-bagong hihip ng hangin. Sa halip, ang pagkamatapat, o matapat na pag-ibig, ay matatag at malakas upang madaig ang pinakamahihirap na balakid.

6. (a) Gaano kadalang ang pagkamatapat sa gitna ng mga tao, at paano ito ipinahihiwatig sa Bibliya? (b) Ano ang pinakamagaling na paraan upang matutuhan kung ano ang kalakip ng pagkamatapat, at bakit?

6 Totoo, madalang na ngayon ang gayong pagkamatapat. Madalas mangyari na ang mga magkakasama ay “nagsisiraan.” Parami nang parami ang nababalitaan natin na humihiwalay sa kani-kanilang asawa. (Kawikaan 18:24; Malakias 2:14-16) Palasak na palasak ang kataksilan anupat baka nasasabi rin natin ang sinabi ni propeta Mikas: “Ang matapat ay pumanaw mula sa lupa.” (Mikas 7:2) Bagaman madalas na nabibigo ang mga tao sa pagpapakita ng maibiging-kabaitan, litaw na litaw naman kay Jehova ang katangian ng pagkamatapat. Sa katunayan, ang pinakamagaling na paraan upang matutuhan kung ano ang kalakip ng pagkamatapat ay ang pagsusuri sa paraan ng pagpapamalas ni Jehova ng dakilang pitak na ito ng kaniyang pag-ibig.

Ang Walang-Katulad na Pagkamatapat ni Jehova

7, 8. Paano masasabing si Jehova lamang ang matapat?

7 Ang Bibliya ay nagsasabi tungkol kay Jehova: “Ikaw lamang ang matapat.” (Apocalipsis 15:4) Paano nangyari iyon? Hindi ba’t kapuwa ang mga tao at mga anghel ay nagpapamalas din paminsan-minsan ng kahanga-hangang pagkamatapat? (Job 1:1; Apocalipsis 4:8) At paano naman si Jesu-Kristo? Hindi ba’t siya ang pangunahing “matapat” ng Diyos? (Awit 16:10) Kung gayon, paano masasabing si Jehova lamang ang matapat?

8 Una sa lahat, alalahanin na ang pagkamatapat ay isang pitak ng pag-ibig. Yamang “ang Diyos ay pag-ibig”bilang siya ang mismong personipikasyon ng katangiang ito—sino pa kaya ang lubusang makapagpapamalas ng pagkamatapat bukod kay Jehova? (1 Juan 4:8) Totoo nga na maaaring masalamin sa mga anghel at sa mga tao ang mga katangian ng Diyos, subalit tanging si Jehova lamang ang matapat sa pinakasukdulang antas. Bilang “ang Sinauna sa mga Araw,” mas matagal na siyang nagpapamalas ng maibiging-kabaitan kaysa sa sinumang nilalang, makalupa man o makalangit. (Daniel 7:9) Samakatuwid, si Jehova ang pinakabuod ng pagkamatapat.  Ipinamamalas niya ang katangiang ito sa paraang di-mapapantayan ng sinumang nilalang. Isaalang-alang ang ilang halimbawa.

9. Paanong si Jehova ay “matapat sa lahat ng kaniyang mga gawa”?

9 Si Jehova ay “matapat sa lahat ng kaniyang mga gawa.” (Awit 145:17) Sa anong paraan? Ang Awit 136 ay sumasagot. Binabanggit doon ang ilang pagliligtas ni Jehova, lakip na ang bantog na pagliligtas sa mga Israelita sa Dagat na Pula. Kapansin-pansin, bawat talata ng awit na ito ay nilagyan ng pariralang: “Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan [o, pagkamatapat] ay hanggang sa panahong walang takda.” Ang awit na ito ay kalakip sa Mga Tanong Para sa Pagbubulay-bulay sa pahina 289. Habang binabasa mo ang mga talatang ito, hindi mo maiiwasang humanga sa maraming paraan na doo’y ipinamalas ni Jehova ang maibiging-kabaitan sa kaniyang bayan. Oo, ipinamamalas ni Jehova ang pagkamatapat sa kaniyang tapat na mga lingkod sa pamamagitan ng pagdinig sa kanilang paghingi ng tulong at ng pagkilos sa takdang panahon. (Awit 34:6) Ang matapat na pag-ibig ni Jehova sa kaniyang mga lingkod ay hindi magmamaliw hangga’t sila’y nananatiling matapat sa kaniya.

10. Paano ipinamamalas ni Jehova ang pagkamatapat may kinalaman sa kaniyang mga pamantayan?

10 Karagdagan pa, si Jehova ay nagpapamalas ng pagkamatapat sa kaniyang mga lingkod sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa kaniyang mga pamantayan. Di-gaya ng ilang pabagu-bagong tao, na madaling matangay ng kapritso at damdamin, si Jehova ay hindi nagsasalawahan sa kaniyang pangmalas sa tama at mali. Sa loob ng libu-libong taon, ang kaniyang pangmalas sa espiritismo, idolatriya, at pagpaslang ay hindi nagbabago. “Maging hanggang sa katandaan ng isa ay ako pa rin ang Isang iyon,” ang sabi niya sa pamamagitan ng kaniyang propetang si Isaias. (Isaias 46:4) Kung gayon, makapagtitiwala tayo na makikinabang tayo sa pagsunod sa maliwanag na tuntunin sa moral na masusumpungan sa Salita ng Diyos.Isaias 48:17-19.

11. Magbigay ng mga halimbawa na nagpapakitang si Jehova ay tapat sa kaniyang pangako.

11 Nagpapakita rin si Jehova ng pagkamatapat sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kaniyang pangako. Kapag inihula niya ang  isang bagay, iyon ay natutupad. Kaya naman sinabi ni Jehova: ‘Ang aking salita na lumalabas sa aking bibig ay hindi babalik sa akin nang walang resulta, kundi gagawin nga nito yaong kinalulugdan ko, at ito ay tiyak na magtatagumpay sa bagay na pinagsuguan ko nito.’ (Isaias 55:11) Sa pananatiling tapat sa kaniyang salita, si Jehova ay nagpapakita ng pagkamatapat sa kaniyang bayan. Hindi niya sila pinananabik sa paghihintay sa isang bagay na hindi naman niya gagawin. Gayon na lamang kadalisay ang reputasyon ni Jehova sa bagay na ito anupat nasabi tuloy ng kaniyang lingkod na si Josue: “Walang isa mang pangako ang nabigo sa lahat ng mabuting pangako na binitiwan ni Jehova sa sambahayan ng Israel; ang lahat ay nagkatotoo.” (Josue 21:45) Kung gayon, makapagtitiwala tayo na hindi kailanman mangyayaring tayo ay mabigo dahil sa hindi pagtupad ni Jehova sa kaniyang mga pangako.Isaias 49:23; Roma 5:5.

12, 13. Sa anong mga paraan ang maibiging-kabaitan ni Jehova ay “hanggang sa panahong walang takda”?

12 Gaya ng nabanggit na, ang Bibliya ay nagsasabi sa atin na ang maibiging-kabaitan ni Jehova “ay hanggang sa panahong walang takda.” (Awit 136:1) Paano nagkaganito? Una sa lahat, ang pagpapatawad ni Jehova ng mga kasalanan ay permanente. Gaya ng tinalakay sa Kabanata 26, hindi na inuungkat ni Jehova ang nakaraang mga pagkakamali na ipinatawad na sa isang tao. Yamang “lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos,” dapat ipagpasalamat ng bawat isa sa atin na ang maibiging-kabaitan ni Jehova ay hanggang sa panahong walang takda.Roma 3:23.

13 Subalit ang maibiging-kabaitan ni Jehova ay hanggang sa panahong walang takda sa iba namang diwa. Sinasabi sa kaniyang Salita na ang matuwid ay “tiyak na magiging tulad ng isang punungkahoy na nakatanim sa tabi ng mga daloy ng tubig, na nagbibigay ng sariling bunga nito sa kaniyang kapanahunan at ang mga dahon nito ay hindi nalalanta, at ang lahat ng kaniyang gawin ay magtatagumpay.” (Awit 1:3) Gunigunihin ang isang mayabong na punungkahoy na may mga dahon na hindi kailanman nalalanta! Gayundin naman, kung tunay nating kinalulugdan ang Salita ng Diyos, ang ating buhay ay magiging mahaba, mapayapa, at mabunga.  Ang mga pagpapalang saganang ipinagkakaloob ni Jehova sa kaniyang tapat na mga lingkod ay walang katapusan. Sa katunayan, sa matuwid na bagong sanlibutang paiiralin ni Jehova, tatamasahin ng masunuring sangkatauhan ang kaniyang maibiging-kabaitan hanggang sa panahong walang takda.Apocalipsis 21:3, 4.

‘Hindi Iiwan ni Jehova ang Kaniyang mga Matapat’

14. Paano nagpapakita si Jehova ng pagpapahalaga sa pagkamatapat ng kaniyang mga lingkod?

14 Paulit-ulit na ipinamamalas ni Jehova ang kaniyang pagkamatapat. Yamang si Jehova ay hindi kailanman nagbabago, ang pagkamatapat na ipinakikita niya sa kaniyang tapat na mga lingkod ay hindi kailanman maglalaho. Sumulat ang salmista: “Isang kabataan ako noon, ako ay tumanda na rin, gayunma’y hindi ko pa nakita ang matuwid na lubusang pinabayaan, ni ang kaniyang supling na naghahanap ng tinapay. Sapagkat si Jehova ay maibigin sa katarungan, at hindi niya iiwan ang kaniyang mga matapat.” (Awit 37:25, 28) Totoo, bilang ang Maylalang, si Jehova ay karapat-dapat sa ating pagsamba. (Apocalipsis 4:11) Gayunman, dahil sa siya’y matapat, pinahahalagahan ni Jehova ang ating tapat na mga gawa.Malakias 3:16, 17.

15. Ipaliwanag kung paanong ang mga pakikitungo ni Jehova sa Israel ay nagtatampok ng Kaniyang pagkamatapat.

15 Dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan, paulit-ulit na sinasaklolohan ni Jehova ang kaniyang bayan kapag sila’y napipighati. Sinasabi sa atin ng salmista: “Binabantayan niya ang mga kaluluwa ng kaniyang mga matapat; mula sa kamay ng mga balakyot ay inililigtas niya sila.” (Awit 97:10) Isaalang-alang ang mga pakikitungo niya sa bansang Israel. Matapos ang makahimalang pagliligtas sa kanila sa Dagat na Pula, nagpahayag ang mga Israelita kay Jehova sa pamamagitan ng awit: “Sa iyong maibiging-kabaitan [o, “matapat na pag-ibig,” talababa sa Ingles] ay inakay mo ang bayan na iyong tinubos.” (Exodo 15:13) Ang pagliligtas sa Dagat na Pula ay tunay na isang gawa ng matapat na pag-ibig ni Jehova. Sa gayon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita: “Hindi dahil sa inyong pagiging pinakamatao sa lahat ng mga bayan kung kaya nagpakita sa inyo ng pagmamahal si Jehova anupat pinili niya kayo, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa iniibig kayo ni  Jehova, at dahil sa tinutupad niya ang sinumpaang kapahayagan na isinumpa niya sa inyong mga ninuno, kung kaya inilabas kayo ni Jehova sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, upang tubusin ka niya mula sa bahay ng mga alipin, mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto.”Deuteronomio 7:7, 8.

16, 17. (a) Anong kahindik-hindik na di-pagtanaw ng utang na loob ang ipinamalas ng mga Israelita, ngunit paano nagpakita si Jehova ng habag sa kanila? (b) Paano ipinakita ng karamihan sa mga Israelita na “wala nang kagalingan” para sa kanila, at anong babalang halimbawa ang inilalaan nito para sa atin?

16 Mangyari pa, bilang isang bansa, hindi tumanaw ng utang na loob ang mga Israelita sa maibiging-kabaitan ni Jehova, sapagkat matapos na sila’y iligtas “patuloy pa rin silang nagkakasala laban [kay Jehova] sa paghihimagsik laban sa Kataas-taasan.” (Awit 78:17) Sa paglipas ng mga siglo, paulit-ulit ang kanilang paghihimagsik, anupat iniiwan nila si Jehova at bumabaling sa mga diyus-diyosan at paganong mga gawain na walang idinulot kundi pawang karumihan. Gayunman, hindi pa rin sinira ni Jehova ang kaniyang tipan. Sa halip, sa pamamagitan ni propeta Jeremias, pinakiusapan ni Jehova ang kaniyang bayan: “Manumbalik ka, O suwail na Israel . . . Hindi ko na ititingin sa inyo ang aking mukha nang may galit, sapagkat ako ay matapat.” (Jeremias 3:12) Gayunman, gaya ng binanggit sa Kabanata 25, hindi naantig ang damdamin ng karamihan sa mga Israelita. Sa katunayan, “patuloy nilang kinakantiyawan ang mga mensahero ng tunay na Diyos at hinahamak ang kaniyang mga salita at nililibak ang kaniyang mga propeta.” Ano ang resulta? Sa wakas, “ang pagngangalit ni Jehova ay sumiklab laban sa kaniyang bayan, hanggang sa wala nang kagalingan.”2 Cronica 36:15, 16.

17 Ano ang matututuhan natin mula rito? Na ang pagkamatapat ni Jehova ay hindi nagbubulag-bulagan ni napaglalalangan. Totoo, si Jehova ay “sagana sa maibiging-kabaitan,” at nalulugod siyang magpakita ng awa kung may dahilan naman. Subalit paano kaya kung ang nagkamali ay talagang napakasama at wala nang pag-asang magbago? Kung ganito ang situwasyon, si Jehova ay naninindigan sa kaniyang matuwid na mga pamantayan at naglalapat ng mabigat na kahatulan. Gaya ng sinabi kay Moises, ‘sa anumang paraan ay walang pinaliligtas [si Jehova] sa kaparusahan.’Exodo 34:6, 7.

18, 19. (a) Paanong ang pagpaparusa ni Jehova sa mga balakyot ay isang gawa mismo ng pagkamatapat? (b) Sa anong paraan ipamamalas ni Jehova ang kaniyang pagkamatapat sa kaniyang mga lingkod na inusig hanggang sa mamatay?

 18 Ang pagpaparusa ng Diyos sa mga balakyot ay isang gawa mismo ng pagkamatapat. Paano? Ang isang pahiwatig ay masusumpungan sa aklat ng Apocalipsis sa mga utos na ipinalabas ni Jehova sa pitong anghel: “Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng galit ng Diyos.” Nang ibuhos ng ikatlong anghel ang kaniyang mangkok “sa mga ilog at sa mga bukal ng mga tubig,” naging dugo ang mga iyon. Saka sinabi ng anghel kay Jehova: “Ikaw, ang Isa na ngayon at ang nakaraan, ang Isa na matapat, ay matuwid, sapagkat iginawad mo ang mga pasiyang ito, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at binigyan mo sila ng dugo upang inumin. Nararapat iyon sa kanila.”Apocalipsis 16:1-6.

Buong-pagkamatapat na aalalahanin at bubuhaying-muli ni Jehova ang mga napatunayang matapat kahit hanggang kamatayan

19 Pansinin na sa kalagitnaan ng pagbanggit sa mensaheng iyon ng kahatulan, tinukoy ng anghel si Jehova bilang “ang Isa na matapat.” Bakit? Sapagkat sa pagpuksa niya sa mga balakyot, ipinamamalas ni Jehova ang pagkamatapat sa kaniyang mga lingkod, na marami sa kanila ay inusig hanggang sa mamatay. Buong-pagkamatapat na iniingatan sila ni Jehova na buháy na buháy sa kaniyang alaala. Pinananabikan niyang makitang muli ang pumanaw na mga tapat na ito, at tinitiyak sa Bibliya na ang kaniyang layunin  ay ang gantimpalaan sila ng pagkabuhay-muli. (Job 14:14, 15) Hindi kinalilimutan ni Jehova ang kaniyang matapat na mga lingkod dahil lamang sa sila ay patay na. Sa kabaligtaran, “silang lahat ay buháy sa kaniya.” (Lucas 20:37, 38) Ang layunin ni Jehova na buhaying muli yaong mga nasa kaniyang alaala ay isang napakatibay na ebidensiya ng kaniyang pagkamatapat.

Sina Bernard Luimes (itaas) at Wolfgang Kusserow (gitna) ay pinatay ng mga Nazi

Si Moses Nyamussua ay sinibat ng isang makapulitikang grupo hanggang sa mamatay

Ang Matapat na Pag-ibig ni Jehova ay Nagbubukas ng Daan ng Kaligtasan

20. Sino ang “mga sisidlan ng awa,” at paano nagpapakita si Jehova ng pagkamatapat sa kanila?

20 Sa buong kasaysayan, si Jehova ay nagpakita ng kahanga-hangang pagkamatapat sa tapat na mga tao. Sa katunayan, sa loob ng libu-libong taon, si Jehova ay “nagparaya taglay ang labis na mahabang pagtitiis sa mga sisidlan ng poot na ginawang karapat-dapat sa pagkapuksa.” Bakit? “Upang maihayag niya ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na patiuna niyang inihanda ukol sa kaluwalhatian.” (Roma 9:22, 23) Ang “mga sisidlan[g  ito] ng awa” ay mga wastong nakaayon na pinahiran ng banal na espiritu upang maging mga kasamang tagapagmana ni Kristo sa kaniyang Kaharian. (Mateo 19:28) Sa pagbubukas ng daan ng kaligtasan para sa mga sisidlang ito ng awa, si Jehova ay nanatiling matapat kay Abraham, na pinangakuan niya ng tipang ito: “Sa pamamagitan ng iyong binhi ay tiyak na pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa ang kanilang sarili dahil pinakinggan mo ang aking tinig.”Genesis 22:18.

Dahil sa pagkamatapat ni Jehova, lahat ng kaniyang tapat na mga lingkod ay may mapananaligang pag-asa sa hinaharap

21. (a) Paano nagpapakita si Jehova ng pagkamatapat sa “isang malaking pulutong” na may pag-asang makalabas mula sa “malaking kapighatian”? (b) Ang pagkamatapat ni Jehova ay nag-uudyok sa iyo na gawin ang ano?

21 Si Jehova ay nagpapakita ng katulad na pagkamatapat sa “isang malaking pulutong” na may pag-asang makalabas mula sa “malaking kapighatian” at mabuhay magpakailanman sa isang paraisong lupa. (Apocalipsis 7:9, 10, 14) Bagaman ang kaniyang mga lingkod ay hindi sakdal, buong-pagkamatapat na inilalawit ni Jehova sa kanila ang pagkakataong mabuhay magpakailanman sa isang paraisong lupa. Paano niya ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pantubos—ang pinakadakilang kapahayagan ng pagkamatapat ni Jehova. (Juan 3:16; Roma 5:8) Ang pagkamatapat ni Jehova ay umaakit sa mga tao na may pusong nagugutom sa katuwiran. (Jeremias 31:3) Hindi ba’t lalo kang nápapalapít kay Jehova dahil sa taimtim na pagkamatapat na ipinakita niya at ipakikita pa? Yamang hangarin nating mápalapít sa Diyos, sana’y tugunin natin ang kaniyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatibay sa ating pasiya na maglingkod sa kaniya nang may pagkamatapat.

^ par. 4 Kapansin-pansin, ang salita na isinaling “pagkamatapat” sa 2 Samuel 22:26 ay isinalin sa ibang teksto na “maibiging-kabaitan” o “matapat na pag-ibig.”