Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

Paunang Salita

Paunang Salita

Mahal na Mambabasa:

Nadarama mo bang malapít ka sa Diyos? Para sa marami, iyan ay waring imposible talaga. Nangangamba ang ilan na napakalayo niya sa kanila; ang iba naman ay nakadaramang sila’y lubhang di-karapat-dapat. Gayunman, ang Bibliya ay maibiging humihimok sa atin: “Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.” (Santiago 4:8) Tinitiyak pa nga niya sa kaniyang mga mananamba: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay nakahawak sa iyong kanang kamay, ang Isa na nagsasabi sa iyo, ‘Huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa iyo.’ ”Isaias 41:13.

Paano kaya natin maaabot ang gayong matalik na kaugnayan sa Diyos? Sa alinmang pakikipagkaibigan na pinagsisikapan nating linangin, ang buklod ay nakasalig sa pagkilala sa tao, sa paghanga at pagpapahalaga sa kaniyang namumukod na mga katangian. Kaya ang mga katangian at pamamaraan ng Diyos, gaya ng isinisiwalat sa Bibliya, ay isang napakahalagang paksa na dapat pag-aralan. Ang pagbubulay-bulay sa paraan ng pagpapakita ni Jehova ng bawat isa sa kaniyang mga katangian, ang pagkakita kung paano ipinamalas ni Jesu-Kristo sa sakdal na paraan ang mga ito, at ang pagkaunawa kung paanong tayo rin ay makapaglilinang ng mga ito ay lalong magpápalapít sa atin sa Diyos. Makikita nating si Jehova ang nararapat at sakdal na Soberano ng uniberso. Bukod diyan, siya ang Ama na kailangan nating lahat. Palibhasa’y makapangyarihan, makatarungan, marunong, at maibigin, hindi niya kailanman pinababayaan ang kaniyang tapat na mga anak.

Sana’y matulungan ka ng aklat na ito na lalo pang mápalapít sa Diyos na Jehova, upang makapaglinang ng isang buklod sa kaniya na hindi masisira kailanman, nang sa gayon ay mabuhay ka upang purihin siya magpakailanman.

Mga Tagapaglathala