Ang kawalang-katarungan ay laganap sa daigdig ngayon, at ang malaking bahagi nito ay maling isinisisi sa Diyos. Gayunman, ang Bibliya ay nagtuturo ng isang nakapagpapasiglang katotohanan—na “si Jehova ay maibigin sa katarungan.” (Awit 37:28) Sa seksiyong ito ay matututuhan natin kung paano niya pinatunayang totoo ang mga salitang iyan, anupat nag-aalok ng pag-asa sa buong sangkatauhan.