Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

 KABANATA 4

“Si Jehova ay . . . Dakila sa Kapangyarihan”

“Si Jehova ay . . . Dakila sa Kapangyarihan”

1, 2. Anu-anong nakapagtatakang bagay ang nakita na ni Elias sa kaniyang buhay, subalit anong kagila-gilalas na mga pangyayari ang nasaksihan niya mula sa kuweba sa Bundok Horeb?

NAKAKITA na si Elias noon ng nakapagtatakang mga bagay. Nakakita na siya ng mga uwak na nagdadala sa kaniya ng pagkain nang makalawa sa isang araw habang siya’y nagtátagô. Nakakita na siya ng dalawang lalagyan na pinagkukunan ng harina at langis sa loob ng mahabang taggutom at hindi kailanman nauubusan ng laman ang mga ito. Nakakita pa nga siya ng apoy na nahuhulog mula sa langit bilang tugon sa kaniyang panalangin. (1 Hari, kabanata 17, 18) Subalit hindi pa nakakakita si Elias ng anumang katulad nito.

2 Habang siya’y nakayukyok malapit sa bunganga ng isang kuweba sa Bundok Horeb, nasaksihan niya ang sunud-sunod na kagila-gilalas na mga pangyayari. Humangin muna. Tiyak na iyon ay isang umaalimpuyo at nakabibinging hugong, dahil napakalakas nito anupat nahati tuloy ang mga bundok at nadurog ang malalaking bato. Pagkatapos ay lumindol, anupat nag-umalpas ang napakalalakas na puwersang nakakulong sa ilalim ng balat ng lupa. Pagkatapos ay may lumabas na apoy. Habang kumakalat ito sa buong rehiyon, malamang na nadama ni Elias ang buga ng nakapapasong init nito.1 Hari 19:8-12.

“Narito! si Jehova ay dumaraan”

3. Nasaksihan ni Elias ang katunayan ng anong katangian ng Diyos, at saan natin makikita ang katunayan ng katangian ding ito?

3 Ang lahat ng iba’t ibang pangyayaring ito na nasaksihan ni Elias ay magkakatulad sa isang bagay—ang mga ito’y pagpapamalas ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na Jehova. Mangyari pa, hindi na kailangang makasaksi tayo ng isang himala upang mapag-unawang taglay nga ng Diyos ang katangiang ito. Kitang-kita na agad ito. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang paglalang ay katibayan ng “walang-hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos” ni Jehova. (Roma 1:20) Isipin na lamang ang nakabubulag na mga kidlat at dumadagundong na mga kulog ng bagyo, ang marilag na paglagaslas ng isang malaking talon, ang di-malirip na kalawakan ng mabituing kalangitan! Hindi mo ba nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga tanawing  iyan? Magkagayunman, iilan na lamang sa daigdig sa ngayon ang tunay na kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Mas kakaunti pa nga ang may tamang pangmalas dito. Subalit ang pagkaunawa sa katangiang ito ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming dahilan upang maging higit na malapít kay Jehova. Pasisimulan natin sa seksiyong ito ang isang detalyadong pag-aaral tungkol sa walang-kapantay na kapangyarihan ni Jehova.

Isang Mahalagang Katangian ni Jehova

4, 5. (a) Ano ang kaugnayan ng pangalan ni Jehova at ng kaniyang kalakasan, o kapangyarihan? (b) Bakit angkop lamang na piliin ni Jehova ang toro upang sumagisag sa kaniyang kapangyarihan?

4 Si Jehova ay walang katulad sa kapangyarihan. Ang Jeremias 10:6 ay nagsasabi: “Talagang walang sinumang katulad mo, O Jehova. Ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kalakasan.” Pansinin na ang kalakasan, o kapangyarihan, ay kaugnay ng pangalan ni Jehova. Tandaan, ang pangalang ito ay lumilitaw na nangangahulugang “Kaniyang Pinangyayaring Magkagayon.” Ano ang nagpapangyari kay Jehova na lalangin ang anumang gusto niya at maging yaong anumang magustuhan niya? Kapangyarihan, una sa lahat. Oo, ang kakayahan ni Jehova na kumilos, upang isagawa ang kaniyang kalooban, ay walang limitasyon. Ang gayong kapangyarihan ay isa sa kaniyang mahahalagang katangian.

5 Dahil hindi natin kailanman mauunawaan ang buong lawak ng kaniyang kapangyarihan, gumamit si Jehova ng mga ilustrasyon upang matulungan tayo. Gaya ng nakita na natin, ginamit niya ang toro upang sumagisag sa kaniyang kapangyarihan. (Ezekiel 1:4-10) Angkop lamang na piliin iyan, sapagkat kahit ang pinaamong toro ay isa nang napakalaki at makapangyarihang nilalang. Ang mga tao sa Palestina noong panahon ng Bibliya ay bihirang mapaharap, sakali man, sa anumang mas malakas pa rito. Subalit alam nila na may mas nakatatakot na uri ng toro—ang torong gubat, o aurochs, na malaon nang naglaho mula noon. (Job 39:9-12) Minsan ay binanggit ng Romanong emperador na si Julius Caesar na ang mga torong ito ay halos kasinlaki ng mga elepante. “Napakalalakas ng mga ito,” isinulat niya, “at napakabibilis ng mga ito.” Gunigunihin na lamang kung gaano ka kaliit at kahina kapag napatabi ka sa gayong nilalang!

6. Bakit si Jehova lamang ang tinatawag na “ang Makapangyarihan-sa-lahat”?

6 Sa katulad na paraan, ang tao ay mahina at walang magagawa  kung ihahambing sa makapangyarihang Diyos na si Jehova. Sa kaniya, maging ang malalakas na bansa ay gaya lamang ng isang manipis na alikabok sa isang pares ng timbangan. (Isaias 40:15) Di-gaya ng anumang nilalang, walang limitasyon ang kapangyarihan ni Jehova, sapagkat siya lamang ang tinatawag na “ang Makapangyarihan-sa-lahat.” * (Apocalipsis 15:3) Si Jehova ay ‘malakas ang kapangyarihan’ at nagtataglay ng “kasaganaan ng dinamikong lakas.” (Isaias 40:26) Siya ang ubod-sagana at di-nasasaid na bukal ng kapangyarihan. Hindi siya umaasa sa ibang mapagkukunan ng lakas, sapagkat “ang kalakasan ay nauukol sa Diyos.” (Awit 62:11) Kung gayon, paano ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan?

Kung Paano Ginagamit ni Jehova ang Kaniyang Kapangyarihan

7. Ano ang banal na espiritu ni Jehova, at ano ang ipinahihiwatig ng mga salita sa orihinal na wikang ginamit sa Bibliya?

7 Ang banal na espiritu ay dumadaloy mula kay Jehova nang walang pagkaubos. Ito ang kumikilos na kapangyarihan ng Diyos. Sa katunayan, sa Genesis 1:2, tinutukoy ito ng Bibliya na “aktibong puwersa” ng Diyos. Sa ibang mga konteksto, ang orihinal na mga salitang Hebreo at Griego na isinaling “espiritu” ay maaaring isaling “hangin,” “hininga,” at “buga.” Ayon sa mga leksikograpo, ang mga salita sa orihinal na wika ay nagpapahiwatig ng isang di-nakikitang kumikilos na puwersa. Gaya ng hangin, ang espiritu ng Diyos ay hindi nakikita ng ating mga mata, subalit ang mga epekto nito ay tunay at kapuna-puna.

8. Sa Bibliya, ano ang makasagisag na tawag sa espiritu ng Diyos, at bakit angkop lamang ang mga pagtutulad na ito?

8 Walang hangganan ang mapaggagamitan ng banal na espiritu ng Diyos. Nagagamit ito ni Jehova upang ganapin ang anumang layuning iniisip niya. Angkop lamang kung gayon, na sa Bibliya, ang espiritu ng Diyos ay makasagisag na tinatawag na kaniyang “daliri,” kaniyang “malakas na kamay,” o kaniyang “unat na bisig.” (Lucas 11:20; Deuteronomio 5:15; Awit 8:3) Kung paanong maaaring magamit ng isang tao ang kaniyang kamay sa sari-saring gawain na humihiling ng iba’t ibang antas ng lakas o kahusayan, gayundin maaaring gamitin ng Diyos ang kaniyang espiritu upang ganapin ang  anumang layunin—gaya ng paglikha sa pagkaliliit na atomo o paghahati sa Dagat na Pula o pagpapangyari sa unang-siglong mga Kristiyano na makapagsalita ng ibang wika.

9. Gaano kalawak ang kapangyarihang mamahala ni Jehova?

9 Ginagamit din ni Jehova ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang awtoridad bilang Pansansinukob na Soberano. Maguguniguni mo ba na mayroon kang milyun-milyong matatalino at may-kakayahang sakop na handang sumunod sa iyong utos? Hawak ni Jehova ang gayong kapangyarihang mamahala. Mayroon siyang lingkod na mga tao, na sa Kasulatan ay madalas na inihahalintulad sa isang hukbo. (Awit 68:11; 110:3) Gayunman, ang tao ay isang mahinang nilalang kung ihahambing sa anghel. Aba, nang salakayin ng hukbong Asiryano ang bayan ng Diyos, pinatay ng iisang anghel ang 185,000 sundalong iyon sa loob ng isang gabi! (2 Hari 19:35) Ang mga anghel ng Diyos ay “makapangyarihan sa kalakasan.”Awit 103:19, 20.

10. (a) Bakit ang tawag sa Kataas-taasan ay Jehova ng mga hukbo? (b) Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang ni Jehova?

10 Gaano karami ang mga anghel? Namalas ni propeta Daniel ang langit sa pangitain na doo’y nakita niya ang mahigit na 100 milyong espiritung nilalang sa harap ng trono ni Jehova, subalit walang pahiwatig na nakita niya ang lahat ng nilalang na mga anghel. (Daniel 7:10) Kaya posibleng may daan-daang milyong anghel. Kaya naman ang tawag sa Diyos ay Jehova ng mga hukbo. Ang titulong ito ay naglalarawan ng kaniyang makapangyarihang posisyon bilang Kumandante ng napakalaki at organisadong hanay ng makapangyarihang mga anghel. Sa ibabaw ng lahat ng espiritung nilalang na ito, inilagay niya ang isang tagapangasiwa, ang kaniyang sariling minamahal na Anak, “ang panganay sa lahat ng nilalang.” (Colosas 1:15) Bilang ang arkanghel—pinuno ng lahat ng mga anghel, serapin, at kerubin—si Jesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang ni Jehova.

11, 12. (a) Sa anong mga paraan may lakas ang salita ng Diyos? (b) Paano pinatotohanan ni Jesus ang lawak ng kapangyarihan ni Jehova?

11 May iba pang paraan si Jehova sa paggamit ng kapangyarihan. Ang Hebreo 4:12 ay nagsasabi: “Ang salita ng Diyos ay buháy at may lakas.” Napansin mo ba ang pambihirang kapangyarihan ng salita ng Diyos, o kinasihan-ng-espiritung mensahe, na iniingatan ngayon sa Bibliya? Ito ay maaaring magpalakas sa atin, magpatibay ng ating pananampalataya, at tumulong sa atin na gumawa ng malalaking  pagbabago sa ating sarili. Binabalaan ni apostol Pablo ang kapuwa niya mga mananamba laban sa mga taong nagsasagawa ng napakahahalay na istilo ng pamumuhay. Pagkatapos ay idinagdag niya: “Gayunma’y ganiyan ang ilan sa inyo noon.” (1 Corinto 6:9-11) Oo, nagkabisa sa kanila ang lakas ng “salita ng Diyos” at tumulong sa kanila upang magbago.

12 Napakalakas ng kapangyarihan ni Jehova at ang paraan ng kaniyang paggamit nito ay napakabisa anupat walang makahahadlang dito. Sinabi ni Jesus: “Sa Diyos ay posible ang lahat ng mga bagay.” (Mateo 19:26) Sa anong mga layunin ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan?

Kapangyarihang Inuugitan ng Layunin

13, 14. (a) Bakit natin masasabi na si Jehova ay hindi isang walang-personalidad na bukal ng kapangyarihan? (b) Sa anong mga paraan ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan?

13 Ang espiritu ni Jehova ay isang bagay na lalong mas malakas kaysa sa anumang pisikal na puwersa; at si Jehova ay hindi isang puwersang walang personalidad, anupat basta bukal lamang ng kapangyarihan. Siya’y isang Diyos na persona na may lubusang kontrol sa kaniyang sariling kapangyarihan. Kung gayon, ano ang nag-uudyok sa kaniya na gamitin ito?

14 Gaya ng makikita natin, ginagamit ng Diyos ang kapangyarihan upang lumalang, pumuksa, magsanggalang, magsauli—sa maikli, upang gawin ang anumang naaangkop sa kaniyang sakdal na mga layunin. (Isaias 46:10) Sa ilang pagkakataon, ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan upang isiwalat ang mahahalagang aspekto ng kaniyang personalidad at mga pamantayan. Higit sa lahat, ginagamit niya ang kaniyang kapangyarihan upang ganapin ang kaniyang kalooban—upang ipagbangong-puri ang kaniyang soberanya at pakabanalin ang kaniyang banal na pangalan sa pamamagitan ng Mesiyanikong Kaharian. Walang anumang makahahadlang sa layuning iyan.

15. Ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan sa anong layunin may kaugnayan sa kaniyang mga lingkod, at paano ito itinanghal sa nangyari kay Elias?

15 Ginagamit din ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan upang tayo’y makinabang bilang mga indibiduwal. Pansinin ang sinasabi ng 2 Cronica 16:9: “Kung tungkol kay Jehova, ang kaniyang mga mata ay lumilibot sa buong lupa upang ipakita ang kaniyang lakas alang-alang sa mga may pusong sakdal sa kaniya.” Ang karanasan ni Elias,  na binanggit sa pasimula, ay isang halimbawa. Bakit kaya siya pinagpakitaan ni Jehova ng kasindak-sindak na pagtatanghal ng kapangyarihan ng Diyos? Buweno, isinumpa ng balakyot na si Reyna Jezebel na ipapapatay niya si Elias. Ang propeta ay kasalukuyang tumatakas upang iligtas ang kaniyang buhay. Nakadama siya ng pangungulila, takot, at panghihina ng loob—na para bang nawalan na ng kabuluhan ang lahat ng kaniyang pagpapagal. Upang maaliw ang nababagabag na lalaking ito, buong-linaw na ipinaalaala ni Jehova kay Elias ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang hangin, ang lindol, at ang apoy ay nagpakita na ang pinakamakapangyarihang Persona sa uniberso ay naroroong kasama ni Elias. Ano ang ikatatakot niya kay Jezebel, gayong kapiling niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat?1 Hari 19:1-12. *

16. Bakit tayo makasusumpong ng kaaliwan sa pagbubulay-bulay sa dakilang kapangyarihan ni Jehova?

16 Bagaman hindi niya panahon ngayon na gumawa ng mga himala, hindi nagbabago si Jehova mula pa noong panahon ni Elias. (1 Corinto 13:8) Gayon pa rin ang kaniyang pananabik sa ngayon na gamitin ang kaniyang kapangyarihan alang-alang sa mga umiibig sa kaniya. Totoo nga’t siya’y nananahan sa isang matayog na dako ng mga espiritu, subalit hindi siya malayo sa atin. Ang kaniyang kapangyarihan ay walang limitasyon, kaya hindi hadlang ang distansiya. Bagkus, “si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya.” (Awit 145:18) Nang minsang humingi ng tulong si propeta Daniel kay Jehova, lumitaw ang isang anghel bago pa man matapos ang kaniyang panalangin! (Daniel 9:20-23) Walang anumang makahahadlang kay Jehova sa pagtulong at pagpapalakas sa mga iniibig niya.Awit 118:6.

Mahirap Bang Lapitan ang Diyos Dahil sa Kaniyang Kapangyarihan?

17. Sa anong diwa nagpapadama sa atin ng pagkatakot ang kapangyarihan ni Jehova, subalit anong uri ng pagkatakot ang hindi nito ipinadarama?

17 Kailangan ba tayong matakot sa Diyos dahil sa kaniyang kapangyarihan? Ang dapat na isagot natin ay oo at hindi. Oo, sapagkat  ang katangiang ito ay nagbibigay sa atin ng sapat na dahilan upang makadama ng makadiyos na takot, ang matinding pagkasindak at paggalang na ating maikling tinalakay sa naunang kabanata. Ang gayong pagkatakot, sabi sa atin ng Bibliya, ay “pasimula ng karunungan.” (Awit 111:10) Gayunman, ang sagot din natin ay hindi, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat na maging dahilan upang makadama tayo ng isang malagim na pagkatakot sa kaniya o kaya’y mag-atubiling lumapit sa kaniya.

18. (a) Bakit marami ang nawawalan ng tiwala sa makapangyarihang mga tao? (b) Paano natin nalalaman na si Jehova ay hindi maaaring pasamain ng kaniyang kapangyarihan?

18 “Ang kapangyarihan ay may tendensiyang magpasamâ; ang ganap na kapangyarihan ay ganap na nagpapasamâ.” Iyan ang isinulat ng istoryador na Ingles na si Lord Acton noong 1887. Madalas na ulitin ang kaniyang pangungusap, dahil marahil sa nakikita ng maraming tao na ito’y talagang totoo. Ang di-sakdal na mga tao ay madalas na umaabuso sa kapangyarihan, gaya ng paulit-ulit na pinatutunayan ng kasaysayan. (Eclesiastes 4:1; 8:9) Dahil dito, marami tuloy ang nawawalan ng tiwala sa mga makapangyarihan at nilalayuan ang mga ito. Ngayon, si Jehova ay may lubos na kapangyarihan. Nagpasamâ ba ito sa kaniya sa anumang paraan? Hinding-hindi! Gaya ng nakita natin, siya ay banal at talagang tapat. Si Jehova ay hindi katulad ng di-sakdal na makapangyarihang mga tao sa masamang sanlibutang ito. Hindi siya kailanman umabuso sa kaniyang kapangyarihan, at hindi niya gagawin iyon kailanman.

19, 20. (a) Kasuwato ng ano pang mga katangian palaging ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan, at bakit ito nakaaaliw? (b) Paano mo mailalarawan ang pagpipigil-sa-sarili ni Jehova, at bakit ito kaakit-akit sa iyo?

19 Tandaan, hindi lamang kapangyarihan ang katangian ni Jehova. Pag-aaralan pa natin ang kaniyang katarungan, ang kaniyang karunungan, at ang kaniyang pag-ibig. Subalit huwag nating iisipin na ang mga katangian ni Jehova ay ipinamamalas sa isang mahigpit at mekanikal na paraan, na para bang paisa-isang katangian lamang ang kaniyang ipinamamalas. Sa kabaligtaran, makikita natin sa susunod na mga kabanata na si Jehova ay palaging gumagamit ng kaniyang kapangyarihan kasuwato ng kaniyang katarungan, ng kaniyang karunungan, at ng kaniyang pag-ibig. Pag-isipan ang isa pang katangiang taglay ng Diyos, isa na bihirang makita sa makasanlibutang mga tagapamahala—pagpipigil sa sarili.

 20 Ipagpalagay mong nakatagpo ka ng isang lalaking napakalaki at napakalakas anupat natakot ka sa kaniya. Subalit, nang maglaon ay napansin mong mukhang maamo naman pala siya. Palagi siyang nakahanda at may hangaring gamitin ang kaniyang kapangyarihan upang matulungan at maipagsanggalang ang mga tao, lalo na ang mga walang kalaban-laban at mahihina. Hindi niya kailanman inaabuso ang kaniyang lakas. Nakita mong sinisiraan siya nang walang dahilan, pero nananatili siyang matatag ngunit mahinahon, kagalang-galang, mabait pa nga. Nag-iisip ka tuloy kung makapagpapakita ka ng gayunding kaamuan at pagpipigil, lalo na kung ganoon ka kalakas! Habang higit mong nakikilala ang gayong tao, hindi ba’t unti-unti kang nápapalapít sa kaniya? Mas lalo tayong napakaraming dahilan upang maging malapít kay Jehova na makapangyarihan sa lahat. Isaalang-alang ang buong pangungusap na pinagsaligan ng pamagat ng kabanatang ito: “Si Jehova ay mabagal sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan.” (Nahum 1:3) Si Jehova ay hindi padalus-dalos sa paggamit ng kaniyang kapangyarihan laban sa mga tao at maging sa mga balakyot. Siya’y mahinahong-loob at mabait. Siya’y napatunayang “mabagal sa pagkagalit” sa kabila ng maraming panunulsol.Awit 78:37-41.

21. Bakit hindi pinipilit ni Jehova ang mga tao na gawin ang kaniyang kalooban, at ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa kaniya?

21 Isaalang-alang ang pagpipigil ni Jehova sa sarili sa iba namang anggulo. Kung ikaw ay may kapangyarihang walang limitasyon, sa  palagay mo kaya’y matutukso ka, paminsan-minsan, na obligahin ang mga tao na gawin ang mga bagay sa paraang gusto mo? Si Jehova, taglay ang lahat ng kapangyarihan, ay hindi pumipilit sa mga tao na maglingkod sa kaniya. Bagaman ang paglilingkod sa Diyos ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, hindi tayo pinupuwersa ni Jehova sa gayong paglilingkod. Bagkus, buong-kabaitan niyang binibigyang-dangal ang bawat indibiduwal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kalayaang pumili. Nagbababala siya tungkol sa mga ibubunga ng di-matalinong pagpili at sinasabi niya ang mga magiging gantimpala naman ng matalinong pagpili. Subalit ipinauubaya niya sa atin ang pagpili mismo. (Deuteronomio 30:19, 20) Walang kainte-interes si Jehova sa paglilingkod na isinasagawa dahil sa napipilitan lamang o dahil sa malagim na pagkatakot sa kaniyang kasindak-sindak na kapangyarihan. Hinahanap niya yaong mga maglilingkod sa kaniya nang may pagkukusa, dahil sa pag-ibig.2 Corinto 9:7.

22, 23. (a) Ano ang nagpapakitang nalulugod si Jehova na bigyan ng kapangyarihan ang iba? (b) Ano ang ating isasaalang-alang sa susunod na kabanata?

22 Tingnan natin ang huling dahilan kung bakit hindi tayo kailangang mamuhay nang may panghihilakbot sa Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Karaniwan nang natatakot ang makapangyarihang mga tao na ibahagi ang kanilang kapangyarihan sa iba. Gayunman, nalulugod si Jehova na bigyan ng kapangyarihan ang kaniyang tapat na mga mananamba. Ipinagkakatiwala niya sa iba ang malaking awtoridad, gaya halimbawa sa kaniyang Anak. (Mateo 28:18) Binibigyan din ni Jehova ng kapangyarihan ang kaniyang mga lingkod sa iba pang paraan. Nagpapaliwanag ang Bibliya: “Sa iyo, O Jehova, ang kadakilaan at ang kalakasan at ang kagandahan at ang kagalingan at ang dangal; sapagkat ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay sa iyo. . . . Sa iyong kamay ay may kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang kakayahang magpadakila at magbigay ng lakas sa lahat.”1 Cronica 29:11, 12.

23 Oo, malulugod si Jehova na bigyan ka ng lakas. Nagkakaloob pa nga siya ng “lakas na higit sa karaniwan” doon sa mga nagnanais na maglingkod sa kaniya. (2 Corinto 4:7) Hindi ka ba mápapalapít sa dinamikong Diyos na ito, na gumagamit ng kaniyang kapangyarihan sa mabait at may simulaing paraan? Sa susunod na kabanata, pagtutuunan naman natin ng pansin kung paano ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang lumalang.

^ par. 6 Ang salitang Griego na isinaling “Makapangyarihan-sa-lahat” ay literal na nangangahulugang “Tagapamahala sa Lahat; Isa na Nagtataglay ng Lahat ng Kapangyarihan.”

^ par. 15 Sinasabi ng Bibliya na “si Jehova ay wala sa hangin . . . , sa pagyanig . . . , sa apoy.” Di-gaya ng mga sumasamba sa maalamat na mga diyos ng kalikasan, ang mga lingkod ni Jehova ay hindi naghahanap sa kaniya sa loob ng mga puwersa ng kalikasan. Pagkalaki-laki niya para magkasya sa loob ng anumang bagay na nilalang niya.1 Hari 8:27.