Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

Gusto ng Diyos na maging malapít ka sa kaniya. Ipapakita sa iyo ng aklat na ito kung paano mo iyon magagawa ayon sa Bibliya.

Paunang Salita

Puwede kang magkaroon ng malapít na kaugnayan sa Diyos na Jehova magpakailanman.

KABANATA 1

“Narito! Ito ang Ating Diyos”

Bakit pa itinanong ni Moises kung ano ang pangalan ng Diyos kahit alam na niya ito?

KABANATA 2

Talaga Bang ‘Makalalapit Ka sa Diyos’?

Ang Diyos na Jehova na Maylalang ng langit at lupa ay nagbibigay sa atin ng paanyaya at pangako.

KABANATA 3

“Banal, Banal, Banal si Jehova”

Bakit iniuugnay ng Bibliya sa kagandahan ang kabanalan?

KABANATA 4

“Si Jehova ay . . . Dakila sa Kapangyarihan”

Dapat ba tayong matakot sa Diyos dahil makapangyarihan siya? Ang sagot ay parehong oo at hindi.

KABANATA 5

Kapangyarihang Lumalang—“Ang Maylikha ng Langit at ng Lupa”

Ang mga nilalang ng Diyos, mula sa napakalaking araw hanggang sa maliit na hummingbird, ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang bagay tungkol sa Diyos.

KABANATA 6

Kapangyarihang Pumuksa—“Si Jehova ay Tulad-Lalaking Mandirigma”

Bakit nakikipagdigma ang “Diyos ng kapayapaan”?

KABANATA 7

Kapangyarihang Magsanggalang—‘Ang Diyos ay Kanlungan Para sa Atin’

Ipinagsasanggalang ng Diyos ang kaniyang mga lingkod sa dalawang paraan, pero di-hamak na nakahihigit ang isa sa mga ito.

KABANATA 8

Kapangyarihang Magsauli—‘Ginagawang Bago ni Jehova ang Lahat ng Bagay’

Naisauli na ni Jehova ang dalisay na pagsamba. Ano pa ang isasauli niya sa hinaharap?

KABANATA 9

“Si Kristo ang Kapangyarihan ng Diyos”

Sa mga turo at himala ni Jesu-Kristo, ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehova?

KABANATA 10

‘Maging Tagatulad sa Diyos’ sa Iyong Paggamit ng Kapangyarihan

Baka hindi mo naiisip na may magagawa ka pa—paano mo gagamitin nang tama ang iyong kapangyarihan o kakayahan?

KABANATA 11

“Lahat ng Kaniyang mga Daan ay Katarungan”

Bakit tayo napapalapít sa Diyos dahil sa kaniyang katarungan?

KABANATA 12

“May Kawalang-Katarungan ba sa Diyos?”

Kung ayaw ni Jehova sa kawalang-katarungan, bakit ganito ang kalagayan sa daigdig?

KABANATA 13

“Ang Kautusan ni Jehova ay Sakdal”

Paano itinataguyod ng isang sistema ng batas ang pag-ibig?

KABANATA 14

Naglaan si Jehova ng “Pantubos na Kapalit ng Marami”

Matutulungan ka ng isang simpleng turo na may malalim na kahulugan para lalo kang mapalapít sa Diyos.

KABANATA 15

Si Jesus ay ‘Nagtatag sa Lupa ng Katarungan’

Paano itinaguyod noon ni Jesus ang katarungan? Paano niya ito ginagawa ngayon? At paano niya itatatag ang katarungan sa hinaharap?

KABANATA 16

“Magsagawa ng Katarungan” sa Paglakad na Kasama ng Diyos

Bakit nagbabala si Jesus: “Huwag na kayong humatol upang hindi kayo mahatulan”?

KABANATA 17

“O ang Lalim ng . . . Karunungan . . . ng Diyos!”

Bakit masasabing ang karunungan ng Diyos ay nakahihigit kaysa sa kaniyang kaalaman, unawa, at kaunawaan?

KABANATA 18

Karunungan sa “Salita ng Diyos”

Bakit mga tao ang ginamit ng Diyos para isulat ang Bibliya sa halip na mga anghel, o bakit hindi niya ito isinulat mismo?

KABANATA 19

“Karunungan ng Diyos sa Isang Sagradong Lihim”

Ano ang sagradong lihim na isiniwalat na ng Diyos?

KABANATA 20

“Marunong sa Puso”—Ngunit Mapagpakumbaba

Ang Soberanong Panginoon ng uniberso ay mapagpakumbaba.

KABANATA 21

Isinisiwalat ni Jesus ang “Karunungan Mula sa Diyos”

Bakit hindi dinakip ng mga sundalo si Jesus nang marinig ng mga ito ang kaniyang pagtuturo?

KABANATA 22

Inuugitan ba ng “Karunungan Mula sa Itaas” ang Iyong Buhay?

Itinuturo ng Bibliya ang 4 na susi na makakatulong sa iyo para magkaroon ng karunungan ng Diyos.

KABANATA 23

“Siya ang Unang Umibig sa Atin”

Ano ang ibig sabihin ng “ang Diyos ay pag-ibig”?

KABANATA 24

Walang “Makapaghihiwalay sa Atin sa Pag-ibig ng Diyos”

Alisin sa isip ang kasinungalingang hindi ka mahal ng Diyos o na wala kang halaga sa kaniya.

KABANATA 25

“Magiliw na Pagkamahabagin ng Ating Diyos”

Ano ang pagkakatulad ng nadarama ng Diyos para sa iyo at ng nadarama ng isang ina sa kaniyang sanggol?

KABANATA 26

Isang Diyos na “Handang Magpatawad”

Naaalala ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya paano siya nagpapatawad at lumilimot?

KABANATA 27

“O Pagkalaki ng Kaniyang Kabutihan!”

Paano ipinakikita ng Diyos ang kaniyang kabutihan?

KABANATA 28

“Ikaw Lamang ang Matapat”

Bakit masasabing nakahihigit ang pagkamatapat ng Diyos sa kaniyang katapatan?

KABANATA 29

“Upang Makilala ang Pag-ibig ng Kristo”

Lubusang ipinakita ni Jesus ang pag-ibig ni Jehova sa tatlong paraan.

KABANATA 30

“Patuloy Kayong Lumakad sa Pag-ibig”

Itinuturo sa 1 Corinto ang 14 na paraan kung paano natin maipakikita ang pag-ibig.

KABANATA 31

“Lumapit Kayo sa Diyos, at Lalapit Siya sa Inyo”

Ano ang pinakamahalagang tanong na puwede mong itanong sa sarili mo? Ano ang sagot mo?