Ang Diyos ay maraming titulo, gaya ng Makapangyarihan-sa-lahat, Maylalang, at Panginoon. (Job 34:12; Eclesiastes 12:1; Daniel 2:47) Pero binigyan niya ba ng pangalan ang kaniyang sarili?