Sinasabi ng Bibliya na ito ay “salita ng Diyos” at na ang Diyos ay “hindi makapagsisinungaling.” (1 Tesalonica 2:13; Tito 1:2) Totoo ba ito, o ang Bibliya ay koleksiyon lang ng mga alamat at kathang-isip?