Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Magandang Balita Mula sa Diyos!

 ARALIN 11

Paano Nakakatulong sa Atin ang mga Kautusan ng Diyos?

Paano Nakakatulong sa Atin ang mga Kautusan ng Diyos?

1. Bakit kailangan natin ng patnubay?

Paano makakatulong ang mga simulain sa Bibliya para maingatan natin ang ating sarili?AWIT 36:9.

Mas matalino sa atin ang ating Maylalang. Mapagmahal siyang Ama at nagmamalasakit siya sa atin. At hindi niya tayo ginawa para mamuhay nang hiwalay sa kaniya. (Jeremias 10:23) Kaya kung paanong kailangan ng isang paslit ang gabay ng magulang, kailangan nating lahat ang patnubay ng Diyos. (Isaias 48:17, 18) Ang mga kautusan at simulain sa Bibliya ay patnubay mula sa Diyos.Basahin ang 2 Timoteo 3:16.

Itinuturo sa atin ng mga kautusan at simulain mula kay Jehova kung paano magkakaroon ng pinakamaligayang buhay ngayon at ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Dahil ang Diyos ang lumalang sa atin, makatuwiran lang na sundin natin ang kaniyang patnubay.Basahin ang Awit 19:7, 11; Apocalipsis 4:11.

2. Paano tayo ginagabayan ng Salita ng Diyos?

May mga saligang katotohanan sa Bibliya na gumagabay sa atin sa maraming sitwasyon. May mga utos naman sa Bibliya para sa espesipikong mga sitwasyon. (Deuteronomio 22:8) Kailangan nating unawain kung ano ang itinuturo ng katotohanan sa Bibliya na dapat nating gawin. (Kawikaan 2:10-12) Halimbawa, sinasabi ng Bibliya na ang buhay ay regalo ng Diyos. Kung iisipin natin ang katotohanang iyan, magiging maingat tayo para hindi tayo maaksidente kapag nasa trabaho, nasa bahay, o naglalakbay.Basahin ang Gawa 17:28.

3. Ano ang dalawang pinakamahalagang utos?

May binanggit si Jesus na dalawang pinakamahalagang utos. Sa unang utos, makikita kung ano talaga ang layunin ng buhay ng tao—ang makilala ang Diyos, mahalin siya, at matapat siyang paglingkuran. Dapat nating pakaisipin ang unang utos na ito sa lahat ng ating pagpapasiya. (Kawikaan 3:6) Ang mga sumusunod sa utos na ito ay magiging  kaibigan ng Diyos, makakadama ng tunay na kaligayahan, at mabubuhay nang walang hanggan.Basahin ang Mateo 22:36-38.

Ang ikalawang utos naman ay gabay sa pagkakaroon ng mabuting kaugnayan sa iba. (1 Corinto 13:4-7) At para masunod ito, dapat nating tularan ang pakikitungo ng Diyos sa mga tao.Basahin ang Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Paano nakakatulong sa atin ang mga Kautusan ng Diyos?

Ang utos ng Diyos tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig ay tumutulong sa pamilya na maging malapít sa isa’t isa. (Colosas 3:12-14) Ang katotohanang itinuturo ng Bibliya na dapat maging permanente ang pag-aasawa ay proteksiyon sa pamilya.Basahin ang Genesis 2:24.

Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng emosyonal at materyal na kapanatagan. Halimbawa, mas pinipili sa trabaho ang mga taong sumusunod sa payo ng Bibliya na maging tapat at masipag. (Kawikaan 10:4, 26; Hebreo 13:18) Itinuturo din ng Salita ng Diyos na maging kontento sa pagkakaroon ng pangunahing pangangailangan at unahin ang Diyos kaysa sa materyal na mga bagay.Basahin ang Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Ang mga utos ng Diyos ay proteksiyon din sa ating kalusugan. (Kawikaan 14:30; 22:24, 25) Halimbawa, makaiiwas tayo sa nakamamatay na mga sakit at aksidente kung susundin natin ang utos ng Diyos na huwag maglasing. (Kawikaan 23:20) Hindi naman ipinagbabawal ni Jehova ang pag-inom ng alak, pero dapat na katamtaman lang ito. (Awit 104:15; 1 Corinto 6:10) Malaking tulong sa atin ang mga Kautusan ng Diyos dahil tinuturuan tayo nito na mag-ingat sa ating mga ikinikilos at iniisip. (Awit 119:97-100) Pero sinusunod natin ang utos ng Diyos hindi lang para sa kapakinabangan natin; sumusunod tayo para parangalan si Jehova.Basahin ang Mateo 5:14-16.