Ano ang nangyayari sa atin kapag namatay tayo? Nakaaaliw at nagbibigay ng pag-asa ang malinaw na sagot ng Bibliya.