Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Mahal Naming mga Kapananampalataya:

Bilang mga mananamba ni Jehova, mahal natin ang kaniyang Salita, ang Bibliya. Kumbinsido tayong naglalaman ito ng tunay na kasaysayan, maaasahang patnubay, at nakakaantig na katibayan ng pag-ibig ni Jehova sa mga tao. (Awit 119:105; Lucas 1:3; 1 Juan 4:19) Gustong-gusto nating matulungan ang iba na malaman ang mahahalagang katotohanang nasa Salita ng Diyos. Dahil diyan, natutuwa kaming ilaan sa inyo ang aklat na ito, Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya. Hayaan ninyong banggitin namin ang ilang bagay tungkol dito.

Ang aklat na ito ay pangunahin nang inihanda para sa mga bata. Pero makakatulong din ito sa mga adulto na gustong matuto nang higit pa tungkol sa Bibliya. At dahil ang Bibliya ay para sa lahat, tiyak na ang pagrerepaso sa mga aral nito ay makakatulong sa atin para maging tunay na maligaya.

Mula sa mga ulat ng Bibliya, ikinukuwento ng aklat na ito ang kasaysayan ng tao mula sa paglalang. Iniharap nang maliwanag at simple ang mga ulat ng Bibliya at, hangga’t maaari, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Pero hindi lang basta naglalahad ng mga ulat sa Bibliya ang aklat na ito. Ang mga pananalita at mga larawang ginamit dito ay talagang pinaghandaan para maging buháy na buháy ang mga ulat ng Bibliya at ang damdamin ng mga karakter.

Tutulungan tayo ng publikasyong ito na makitang ang Bibliya ay isang aklat tungkol sa mga tao—mga taong sumunod kay Jehova at mga sumuway sa kaniya. At tinutulungan tayo nitong makita ang mga aral mula sa kanilang mga halimbawa. (Roma 15:4; 1 Corinto 10:6) Ang aklat ay may 14 na seksiyon. Makikita sa umpisa ng bawat seksiyon ang isang sumaryo ng mga aral na matututuhan natin.

 Kung isa kang magulang, puwede mong basahin sa iyong anak ang isang aral at talakayin ang kasamang larawan. Pagkatapos, basahin ninyong dalawa ang mga teksto sa Bibliya na pinagkunan ng aral. Tulungan ang iyong anak na makita ang koneksiyon ng binasa niya sa Bibliya at ng aral mula sa aklat. Maaaring maging epektibo rin ang ganitong paraan kapag tumutulong sa isang adulto na makita ang kabuoang mensahe ng Bibliya.

Umaasa kaming makakatulong ang publikasyong ito sa lahat ng tapat-puso—bata at matanda—na matuto mula sa Salita ng Diyos at maisabuhay ang mga aral nito. Magbibigay ito sa kanila ng pagkakataong sumamba sa Diyos bilang miyembro ng kaniyang pinakamamahal na pamilya.

Ang inyong mga kapatid,

Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova