Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

 ARAL 56

Mahal ni Josias ang Kautusan ng Diyos

Mahal ni Josias ang Kautusan ng Diyos

Walong taóng gulang si Josias nang maging hari siya ng Juda. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nagsasagawa ng mahika at sumasamba sa mga diyos-diyusan. Nang 16 na taóng gulang na si Josias, sinikap niyang malaman kung paano sasambahin si Jehova sa tamang paraan. Noong 20 taóng gulang na siya, sinimulan niyang sirain ang mga diyos-diyusan at altar sa buong lupain. At nang 26 na siya, ipinaayos niya ang templo ni Jehova.

Sa templo, nakita ng mataas na saserdoteng si Hilkias ang balumbon ng Kautusan ni Jehova—baka ang mismong balumbon na isinulat ni Moises. Dinala ito kay Josias ng kaniyang sekretaryong si Sapan at binasa ito nang malakas sa kaniya. Habang nakikinig si Josias, naisip niyang matagal na palang sinusuway ng mga tao si Jehova. Sinabi ni Haring Josias kay Hilkias: ‘Galít na galít na si Jehova sa atin. Makipag-usap ka sa kaniya. Sasabihin sa atin ni Jehova kung ano ang dapat nating gawin.’ Sumagot si Jehova sa pamamagitan ng propetisang si Hulda: ‘Iniwan ako ng mga taga-Juda. Paparusahan ko sila pero hindi sa panahon ni Josias, dahil nagpakumbaba siya.’

Nang marinig ni Haring Josias ang mensahe, pumunta siya sa templo at ipinatawag ang mamamayan ng Juda. Pagkatapos, binasa niya sa kanila nang malakas ang Kautusan ni Jehova. Nangako si Josias at ang mga tao na buong-puso nilang susundin si Jehova.

 Maraming taon nang hindi nagdiriwang ng Paskuwa ang Juda. Pero nang mabasa ni Josias sa Kautusan na dapat ipagdiwang taon-taon ang Paskuwa, sinabi niya sa bayan: ‘Magdiriwang tayo ng Paskuwa para kay Jehova.’ Naghanda si Josias ng napakaraming hain at naglagay ng mga mang-aawit sa templo. ’Tapos, ipinagdiwang ng bayan ang Paskuwa, at nang sumunod na araw ay ang Kapistahan ng Tinapay na Walang Pampaalsa, na tumagal nang pitong araw. Noon lang nagkaroon ng ganoon kalaking pagdiriwang ng Paskuwa mula noong panahon ni Samuel. Talagang mahal ni Josias ang Kautusan ng Diyos. Ikaw, natutuwa ka bang matuto tungkol kay Jehova?

“Ang salita mo ay lampara sa aking paa, at liwanag sa aking landas.”—Awit 119:105