Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 46

Pagsubok na Naganap sa Bundok Carmel

Pagsubok na Naganap sa Bundok Carmel

Napakaraming naging masamang hari ang 10-tribong kaharian ng Israel, pero si Ahab ang isa sa pinakamasama. Nakapag-asawa siya ng isang napakasamang babae na sumasamba kay Baal. Ang pangalan nito ay Jezebel. Pinalaganap nilang mag-asawa ang pagsamba kay Baal at pinatay ang mga propeta ni Jehova. Ano ang ginawa ni Jehova? Inutusan niya si propeta Elias na maghatid ng mensahe kay Ahab.

Sinabi ni Elias kay Haring Ahab na dahil sa kasamaan nito, hindi uulan sa Israel. Mahigit tatlong taon na walang tumubong pananim kaya nagutom ang mga tao. Pagkatapos, pinabalik ni Jehova si Elias kay Ahab. Sinabi ng hari: ‘Ikaw ang nagdadala ng problema dito! Kasalanan mo ’to.’ Sumagot si Elias: ‘Hindi ko kasalanan ang tagtuyot na ito. Ikaw ang may kasalanan nito, kasi sumasamba ka kay Baal. Gumawa tayo ng pagsubok. Papuntahin mo ang bayan at ang mga propeta ni Baal sa tuktok ng Bundok Carmel.’

Nagtipon sa bundok ang bayan. Sinabi ni Elias: ‘Magdesisyon kayo. Kung si Jehova ang tunay na Diyos, sundin n’yo siya. Kung si Baal, e, di siya ang sundin n’yo. Heto ang hamon ko. Maghanda ng handog ang 450 propeta ni Baal at tawagin ang kanilang diyos. Maghahanda rin ako ng handog at tatawag kay Jehova. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos.’ Pumayag ang bayan.

Naghanda ng handog ang mga propeta ni Baal. Maghapon silang tumawag sa kanilang diyos: ‘O Baal, sagutin mo kami!’ Nang hindi sumagot si Baal, inasar sila ni Elias. Sinabi niya: ‘Lakasan n’yo pa. Baka tulog siya at kailangang gisingin.’ Gabi na, at tumatawag pa rin kay Baal ang mga propeta niya. Pero walang sumasagot.

Inilagay ni Elias ang handog niya sa altar at binuhusan ito ng tubig. Pagkatapos, nanalangin siya: ‘O Jehova, ipaalam n’yo po sana sa bayan na kayo ang tunay na Diyos.’ Agad na nagpababa si Jehova ng apoy mula sa langit para sunugin ang handog. Sumigaw ang bayan: ‘Si Jehova ang tunay na Diyos!’ Sinabi ni Elias: ‘Huwag  n’yong hayaang makatakas ang mga propeta ni Baal!’ Nang araw na iyon, pinatay ang 450 propeta ni Baal.

Nang lumitaw ang maliit na ulap sa itaas ng dagat, sinabi ni Elias kay Ahab: ‘May darating na bagyo. Ihanda mo ang karo, at umuwi ka.’ Nagdilim ang langit, humihip ang hangin, at bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa wakas, natapos din ang tagtuyot. Pinatakbo ni Ahab nang napakabilis ang karo. Tumakbo rin si Elias, at sa tulong ni Jehova, naunahan pa niya ang karo! Pero tapós na ba ang problema ni Elias? Tingnan natin.

“Malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”—Awit 83:18