Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

 ARAL 49

Pinarusahan ang Isang Napakasamang Reyna

Pinarusahan ang Isang Napakasamang Reyna

Mula sa bintana ng palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, natatanaw niya ang ubasan ng isang lalaking nagngangalang Nabot. Gusto ni Ahab ang ubasang iyon, kaya sinubukan niyang bilhin iyon kay Nabot. Pero ayaw ni Nabot kasi bawal sa Kautusan ni Jehova na ibenta ang minanang lupain. Tama si Nabot, pero tinanggap ba ito ni Ahab? Hindi. Galít na galít siya. Nagkulong siya sa kuwarto at ayaw kumain.

Ang asawa ni Ahab ay ang napakasamang si Reyna Jezebel. Sinabi nito sa kaniya: ‘Ikaw ang hari ng Israel. Puwede mong makuha kahit ano’ng gusto mo. Kukunin ko ang lupang iyon para sa iyo.’ Sumulat siya sa matatanda ng lunsod, at inutusan silang akusahan si Nabot na isinumpa nito ang Diyos at batuhin ito hanggang mamatay. Sinunod ng matatanda ang utos ni Jezebel. Pagkatapos, sinabi ni Jezebel kay Ahab: ‘Patay na si Nabot. Sa iyo na ang ubasan.’

Hindi lang si Nabot ang inosenteng tao na ipinapatay ni Jezebel. Marami siyang ipinapatay na mga taong nagmamahal kay Jehova. Sumasamba siya sa mga diyos-diyusan at gumagawa ng iba pang masasamang bagay. Nakita ni Jehova ang lahat ng kasamaan ni Jezebel. Ano kaya ang gagawin ni Jehova sa kaniya?

Pagkamatay ni Ahab, naging hari ang anak niyang si Jehoram. Inutusan ni Jehova ang lalaking nagngangalang Jehu para parusahan si Jezebel at ang pamilya nito.

Sumakay si Jehu sa karwahe at pumunta sa Jezreel, kung saan nakatira si Jezebel. Sinalubong siya ni Jehoram sakay ng karwahe nito, at tinanong siya: ‘Kapayapaan ba ang dala mo?’ Sinabi ni Jehu: ‘Hindi magkakaroon ng kapayapaan hangga’t gumagawa ng kasamaan ang nanay  mong si Jezebel.’ Tatakas sana si Jehoram, pero pinana siya ni Jehu at namatay siya.

Pagkatapos, pumunta si Jehu sa palasyo ni Jezebel. Nang malaman ni Jezebel na parating na si Jehu, nag-makeup siya, inayos ang kaniyang buhok, at naghintay sa may bintana sa itaas ng bahay niya. Pagdating ni Jehu, ininsulto siya ni Jezebel. Isinigaw ni Jehu sa mga lingkod ni Jezebel: ‘Ihulog n’yo siya!’ Inihulog nila si Jezebel sa bintana, at namatay ito.

Pagkatapos, pinatay ni Jehu ang 70 anak na lalaki ni Ahab at inalis sa lupain ang pagsamba kay Baal. Alam ni Jehova ang lahat ng nangyayari at sa tamang panahon, pinaparusahan niya ang mga gumagawa ng masama.

“Ang mana na nakuha dahil sa kasakiman ay hindi magiging pagpapala sa bandang huli.”—Kawikaan 20:21