Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 33

Sina Ruth at Noemi

Sina Ruth at Noemi

Noong panahon ng taggutom sa Israel, lumipat sa lupain ng Moab ang Israelitang si Noemi kasama ng kaniyang asawa at dalawang anak na lalaki. Nang maglaon, namatay ang asawa ni Noemi. Naging asawa ng mga anak niya sina Ruth at Orpa, na mga Moabita. Nakakalungkot, namatay din ang mga anak ni Noemi.

Nang mabalitaan ni Noemi na wala nang taggutom sa Israel, nagdesisyon siyang bumalik doon. Sumama sina Ruth at Orpa, pero habang nasa daan, sinabi ni Noemi sa kanila: ‘Naging mabubuting asawa kayo sa mga anak ko at mabubuting manugang sa akin. Gusto ko sanang makapag-asawa ulit kayo. Bumalik kayo sa Moab.’ Sinabi nila: ‘Mahal namin kayo! Hindi namin kayo iiwan.’ Pero pinapauwi pa rin sila ni Noemi. Umuwi si Orpa, pero nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi sa kaniya: ‘Pabalik na si Orpa sa bayan n’yo at sa mga diyos n’yo. Sumama ka sa kaniya.’ Pero sinabi ni Ruth: ‘Hindi ko kayo iiwan. Ang bayan n’yo ay magiging bayan ko, at ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos.’ Ano kaya ang naramdaman ni Noemi nang sabihin iyan ni Ruth?

Pasimula ng pag-aani ng sebada nang dumating sina Ruth at Noemi sa Israel. Isang araw, pumunta si Ruth sa bukid ng lalaking ang pangalan ay Boaz, na anak ni Rahab, para mamulot ng mga natirang butil. Nabalitaan ni Boaz na si Ruth ay isang Moabita at hindi nito iniwan si Noemi. Inutusan niya ang mga trabahador na dagdagan ang ititirang butil para kay Ruth.

 Nang gabing iyon, tinanong ni Noemi si Ruth: ‘Kaninong bukid ka nagtrabaho kanina?’ Sinabi ni Ruth: ‘Kay Boaz po.’ Sinabi ni Noemi: ‘Kamag-anak siya ng asawa ko. Do’n ka na lang lagi magtrabaho kasama ng ibang kabataang babae. Ligtas ka doon.’

Patuloy na nagtrabaho si Ruth sa bukid ni Boaz hanggang sa matapos ang pag-aani. Napansin ni Boaz na masipag at mahusay si Ruth. Noon, kapag namatay nang walang anak ang isang lalaki, pakakasalan ng kamag-anak niya ang naiwang biyuda. Kaya pinakasalan ni Boaz si Ruth. Nagkaanak sila at pinangalanan itong Obed, na naging lolo ni Haring David. Natuwa ang mga kaibigan ni Noemi. Sinabi nila: ‘Una, ibinigay sa iyo ni Jehova si Ruth at naging napakabait n’ya sa iyo. At ngayon, may apo ka na. Purihin nawa si Jehova.’

“May kaibigang mas malapít pa kaysa sa isang kapatid.”—Kawikaan 18:24