Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 34

Tinalo ni Gideon ang mga Midianita

Tinalo ni Gideon ang mga Midianita

Pagkalipas ng maraming taon, iniwan ulit ng mga Israelita si Jehova at sumamba sila sa mga diyos-diyusan. Sa loob ng pitong taon, laging ninanakaw ng mga Midianita ang mga alaga nilang hayop at sinisira ang mga pananim nila. Para makaiwas sa mga Midianita, nagtatago ang mga Israelita sa mga kuweba at bundok. Nagmakaawa sila kay Jehova na tulungan sila. Kaya nagpadala si Jehova ng isang anghel kay Gideon. Sinabi ng anghel: ‘Pinili ka ni Jehova para maging isang malakas na mandirigma.’ Nagtanong si Gideon: ‘Sino naman ako para iligtas ang Israel?’

Paano matitiyak ni Gideon na pinili siya ni Jehova? Naglagay siya ng lana, o balahibo ng tupa, sa lupa at sinabi kay Jehova: ‘Sa umaga, kapag basâ ng hamog ang lana pero tuyo ang lupa, malalaman ko pong gusto n’yong iligtas ko ang Israel.’ Kinaumagahan, basang-basâ ang lana pero tuyo ang lupa! Pero hiniling naman ni Gideon na kinabukasan, tuyo ang lana at basâ ang lupa. Nang mangyari iyon, sigurado na si Gideon na pinili siya ni Jehova. Tinawag niya ang kaniyang mga sundalo para makipaglaban sa mga Midianita.

 Sinabi ni Jehova kay Gideon: ‘Tutulungan kong magtagumpay ang Israel. Pero baka isipin n’yong nanalo kayo dahil napakarami n’yo. Sabihin mo sa mga natatakot na umuwi na lang sila.’ Kaya 22,000 ang umuwi, at 10,000 ang naiwan. ’Tapos, sinabi ni Jehova: ‘Napakarami n’yo pa rin. Dalhin mo sila sa batis at painumin doon. Ang mga nagbabantay lang kung may kalaban habang umiinom ang ititira mo.’ Tatlong daan lang ang naging alisto. Nangako si Jehova na tatalunin ng 300 lalaking ito ang 135,000 sundalong Midianita.

Nang gabing iyon, sinabi ni Jehova kay Gideon: ‘Oras na para salakayin n’yo ang mga Midianita!’ Binigyan ni Gideon ang kaniyang mga sundalo ng tambuli at malalaking banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila: ‘Tingnan n’yo ang gagawin ko, at gayahin n’yo ako.’ Hinipan ni Gideon ang kaniyang tambuli, binasag ang banga, itinaas ang sulo, at sumigaw: ‘Ang espada ni Jehova at ni Gideon!’ Ganoon din ang ginawa ng 300 sundalo. Natakot ang mga Midianita at nagtakbuhan kung saan-saan. Nataranta sila kaya sila-sila ang nagpatayan. Muli, tinulungan ni Jehova ang mga Israelita na talunin ang mga kaaway nila.

“Para maipakita na ang lakas na higit sa karaniwan ay mula sa Diyos at hindi sa aming sarili.”—2 Corinto 4:7