Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Introduksiyon sa Seksiyon 5

Introduksiyon sa Seksiyon 5

Dalawang buwan matapos tumawid sa Dagat na Pula, ang mga Israelita ay nakarating sa Bundok Sinai. Doon, si Jehova ay nakipagtipan, o nangako, sa Israel na sila’y magiging kaniyang espesyal na bansa. Iningatan niya sila at binigyan ng lahat ng kailangan nila—manna bilang pagkain, damit na hindi naluluma, at ligtas na tirahan. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maintindihan kung bakit binigyan ni Jehova ang Israel ng Kautusan, ng tabernakulo, at ng mga saserdote. Idiin ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako, pananatiling mapagpakumbaba, at pagiging laging tapat kay Jehova.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 23

Isang Pangako kay Jehova

Gumawa ng espesyal na pangako sa Diyos ang mga Israelita noong nasa paanan sila ng Bundok Sinai.

ARAL 24

Hindi Sila Tumupad sa Pangako

Habang kinukuha ni Moises ang Sampung Utos, gumawa ng malubhang kasalanan ang bayan.

ARAL 25

Tabernakulo Para sa Pagsamba

Nasa loob ng espesyal na toldang ito ang kaban ng tipan.

ARAL 26

Ang Labindalawang Espiya

Naiiba sina Josue at Caleb sa 10 iba pang nag-espiya sa lupain ng Canaan.

ARAL 27

Nagrebelde Sila kay Jehova

Isang napakahalagang bagay tungkol kay Jehova ang hindi naisip nina Kora, Datan, Abiram, at 250 iba pa.

ARAL 28

Nagsalita ang Asno ni Balaam

May nakita ang asno na hindi nakikita ni Balaam.