Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

 ARAL 15

Hindi Pinabayaan ni Jehova si Jose

Hindi Pinabayaan ni Jehova si Jose

Habang nakakulong si Jose, nanaginip si Paraon, ang hari ng Ehipto. Walang makapagpaliwanag ng mga panaginip niya. Sinabi ng isang lingkod ni Paraon na kayang ipaliwanag ni Jose ang kahulugan ng mga panaginip. Ipinatawag agad ni Paraon si Jose.

Tinanong niya si Jose: ‘Ano ang ibig sabihin ng mga panaginip ko?’ Sinabi ni Jose kay Paraon: ‘Pitong taóng magkakaroon ng maraming pagkain sa Ehipto, pero pagkatapos, pitong taon ding magkakaroon ng taggutom. Pumili ka ng matalinong tao na mag-iipon ng pagkain para hindi magutom ang mga tao.’ Sumagot si Paraon: ‘Ikaw ang napili ko! Magiging pangalawa ka sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto!’ Paano nalaman ni Jose ang ibig sabihin ng panaginip ni Paraon? Tinulungan siya ni Jehova.

Sa loob ng pitong taon, nag-ipon si Jose ng mga pagkain. Pagkatapos, nagkaroon ng taggutom sa buong lupa, gaya ng sinabi ni Jose. Kung saan-saan galing ang mga taong pumupunta kay Jose para bumili ng pagkain. Nabalitaan ng tatay niyang si Jacob na may pagkain sa Ehipto, kaya pinapunta ni Jacob doon ang 10 kuya ni Jose para bumili.

Nakilala agad sila ni Jose, pero hindi nila nakilala si Jose. Yumukod sila sa kaniya, gaya ng napanaginipan niya noong bata pa siya. Gustong malaman ni Jose kung nagbago na ang mga kuya niya. Kaya sinabi niya: ‘Mga espiya kayo. Gusto n’yong malaman ang kahinaan ng bansa namin.’ Sinabi nila: ‘Hindi po! Kami ay 12 magkakapatid na lalaki na taga-Canaan. Patay na ang isang kapatid namin, at ang bunso ay  naiwan sa aming tatay.’ Sinabi ni Jose: ‘Isama n’yo dito ang inyong bunso para maniwala ako.’ Kaya umuwi sila sa tatay nila.

Nang maubusan ulit ng pagkain ang pamilya nila, pinabalik ni Jacob ang kaniyang mga anak sa Ehipto. Isinama nila si Benjamin, ang bunsong kapatid nila. Para subukin ang mga kapatid niya, itinago ni Jose ang kaniyang basong pilak sa sako ni Benjamin at pinagbintangan niya silang ninakaw nila iyon. Nang makita ng mga lingkod ni Jose ang baso sa bag ni Benjamin, nagulat ang mga kapatid niya. Nagmakaawa sila kay Jose na sila na lang ang parusahan, huwag si Benjamin.

Ngayon, nakita ni Jose na nagbago na ang mga kuya niya. Hindi na mapigil ni Jose ang nararamdaman niya. Napaiyak siya at sinabi: ‘Ako ang kapatid n’yo, si Jose. Buháy pa ba si Tatay?’ Hindi makapaniwala ang mga kapatid niya. Sinabi niya sa kanila: ‘Kalimutan n’yo na ang ginawa n’yo sa akin. Ipinadala ako dito ng Diyos para iligtas kayo. Sige umuwi na kayo, at isama n’yo si Tatay dito.’

Umuwi sila at sinabi ang magandang balita sa tatay nila at isinama siya sa Ehipto. Pagkaraan ng maraming taon, nagkita rin si Jose at ang tatay niya.

“Kung hindi ninyo pinatatawad ang mga pagkakamali ng iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang mga pagkakamali ninyo.”—Mateo 6:15