Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 14

Isang Aliping Sumunod sa Diyos

Isang Aliping Sumunod sa Diyos

Isa si Jose sa nakababatang anak ni Jacob. Napansin ng mga kuya ni Jose na paborito siya ng tatay nila. Ano kaya ang naramdaman nila? Nainggit sila kay Jose at nagalit sa kaniya. Nang magkaroon si Jose ng kakaibang panaginip, ikinuwento niya ang mga ito sa kanila. Inisip ng mga kuya niya na darating ang araw na yuyukod sila kay Jose. Lalo tuloy silang nagalit sa kaniya!

Isang araw, nagbabantay ng mga tupa ang mga kuya ni Jose malapit sa lunsod ng Sikem. Inutusan ni Jacob si Jose na puntahan ang mga kuya niya. Malayo pa lang si Jose, nakita na siya ng mga kuya niya. Sinabi nila: ‘Heto na y’ong laging nananaginip. Patayin natin!’ Kinuha nila siya at itinapon sa malalim na hukay. Pero sinabi ng kuya niyang si Juda: ‘Huwag n’yo siyang patayin! Ibenta na lang natin siya para maging alipin.’ Sa halagang 20 pirasong pilak, ibinenta nila si Jose sa mga negosyanteng Midianita na papunta sa Ehipto.

Pagkatapos, isinawsaw ng mga kuya ni Jose ang damit niya sa dugo ng kambing, ipinakita sa tatay nila, at sinabi: ‘Damit ito ng anak n’yo, ’di ba?’ Kaya inisip ni Jacob na pinatay si Jose ng isang mabangis na hayop. Lungkot na lungkot siya.

Sa Ehipto, ibinenta si Jose sa mataas na opisyal na si Potipar. Pero hindi pinabayaan ni Jehova si Jose. Napansin ni Potipar na masipag si Jose at maaasahan. Kaya di-nagtagal, kay Jose ipinagkatiwala ang lahat ng pag-aari ni Potipar.

Napansin ng asawa ni Potipar na si Jose ay guwapo at malakas. Araw-araw niyang niyayaya si Jose na mahiga sa tabi niya. Ano ang  gagawin ni Jose? Sinabi ni Jose: ‘Ayoko! Masama ’yon. Nagtitiwala sa akin ang panginoon ko, at asawa ka niya. Kapag pumayag ako, magkakasala ako sa Diyos!’

Isang araw, pilit na pinahihiga ng asawa ni Potipar sa tabi niya si Jose. Hinatak niya ang damit ni Jose, pero nakatakbo ito. Pag-uwi ni Potipar, nagsumbong ang asawa niya at sinabing may ginawang masama sa kaniya si Jose. Pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Galít na galít si Potipar, at ipinakulong niya si Jose. Pero hindi pinabayaan ni Jehova si Jose.

“Magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, para maitaas niya kayo sa takdang panahon.”—1 Pedro 5:6