Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Introduksiyon sa Seksiyon 3

Introduksiyon sa Seksiyon 3

Nang sumunod na mga taon pagkatapos ng Baha, iniulat ng Bibliya ang pangalan ng iilang taong naglingkod kay Jehova. Kasama rito si Abraham, na nakilala bilang kaibigan ni Jehova. Bakit siya tinawag na kaibigan ni Jehova? Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maunawaang si Jehova ay interesado sa kaniya at gusto siyang tulungan. Tulad ni Abraham at ng iba pang tapat na mga lalaking gaya nina Lot at Jacob, malaya tayong makakahingi ng tulong kay Jehova. Makapagtitiwala tayong tutuparin ni Jehova ang lahat ng kaniyang pangako.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 7

Ang Tore ng Babel

May mga taong nagpasiyang gumawa ng lunsod at magtayo ng tore na aabot hanggang sa langit. Bakit biglang pinag-iba-iba ng Diyos ang wika nila?

ARAL 8

Sumunod sa Diyos Sina Abraham at Sara

Bakit iniwan nina Abraham at Sara ang buhay sa lunsod at nagpalipat-lipat ng tirahan sa lupain ng Canaan?

ARAL 9

Magkakaanak Na!

Paano tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako kay Abraham? Kanino sa mga anak ni Abraham ito matutupad—kay Isaac o kay Ismael?

ARAL 10

Tandaan ang Nangyari sa Asawa ni Lot

Nagpaulan ang Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomorra. Bakit winasak ang mga lunsod na iyon? Bakit dapat nating tandaan ang nangyari sa asawa ni Lot?

ARAL 11

Isang Pagsubok sa Pananampalataya

Sinabi ng Diyos kay Abraham: ‘Isama mo ang iyong anak sa isang bundok sa Moria at ihain mo siya doon.’ Paano haharapin ni Abraham ang pagsubok na ito sa kaniyang pananampalataya?

ARAL 12

Napunta kay Jacob ang Mana

Nagkaanak ng kambal na lalaki sina Isaac at Rebeka, sina Esau at Jacob. Dahil si Esau ang panganay, siya sana ang makakakuha ng espesyal na mana. Bakit ipinagpalit niya ito sa isang mangkok ng nilaga?

ARAL 13

Nagbatî Sina Jacob at Esau

Paano nakatanggap ng pagpapala si Jacob mula sa isang anghel? At paano siya nakipagbati kay Esau?