Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

 ARAL 96

Pinili ni Jesus si Saul

Pinili ni Jesus si Saul

Si Saul ay isang mamamayang Romano na ipinanganak sa Tarso. Pariseo siya at alam na alam niya ang Kautusang Judio, pero galít siya sa mga Kristiyano. Kinakaladkad niya sila, lalaki at babae, mula sa kanilang bahay at ipinapakulong sila. Pinanood pa nga niya ang pagbato ng mga tao kay Esteban hanggang sa mamatay ito.

Pero hindi lang mga Kristiyano sa Jerusalem ang gusto niyang ipakulong. Hiniling niya sa mataas na saserdote na papuntahin siya sa lunsod ng Damasco para maipakulong din ang mga Kristiyano doon. Nang malapit na doon si Saul, bigla siyang nasilaw ng napakatinding liwanag, at natumba siya. ’Tapos, may nagsalita: ‘Saul, bakit mo ako inuusig?’ Nagtanong si Saul: ‘Sino ka?’ Sumagot ito: ‘Ako si Jesus. Pumunta ka sa Damasco, at doon mo malalaman ang dapat mong gawin.’ Biglang nabulag si Saul, kaya inalalayan siya papunta sa lunsod.

Sa Damasco nakatira ang tapat na Kristiyanong si Ananias. Sinabi ni Jesus sa kaniya sa pangitain: ‘Pumunta ka sa bahay ni Hudas sa kalyeng tinatawag na Tuwid, at hanapin mo si Saul.’ Sinabi ni Ananias: ‘Panginoon, nabalitaan ko po ang ginagawa ng taong iyon! Ipinapakulong niya ang inyong mga alagad!’ Pero sinabi ni Jesus: ‘Puntahan mo siya. Pinili ko si Saul para ipangaral ang mabuting balita sa maraming bansa.’

Kaya hinanap ni Ananias si Saul at sinabi: ‘Saul, kapatid, pinapunta ako dito ni Jesus para buksan ang mga mata mo.’ Agad na nakakita si Saul. Natuto siya tungkol kay Jesus at naging tagasunod niya. Matapos bautismuhan, nangaral si Saul sa mga sinagoga kasama ng kaniyang mga kapuwa Kristiyano. Siguradong gulát na gulát ang mga Judio nang makita nilang nagtuturo si Saul tungkol kay Jesus. Sinabi nila:  ‘Ito y’ong nagpapakulong ng mga alagad ni Jesus, ’di ba?’

Tatlong taóng nangaral si Saul sa Damasco. Nagalit ang mga Judio kay Saul at nagplanong patayin siya. Pero nalaman iyon ng mga kapatid doon kaya tinulungan nila siyang makatakas. Pinasakay nila si Saul sa isang basket at ibinaba iyon sa pader ng lunsod.

Pagdating ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga kapatid doon. Pero takót sila sa kaniya. Pagkatapos, isang mabait na alagad, si Bernabe, ang nagdala kay Saul sa mga apostol at kinumbinsi silang talagang nagbago na si Saul. Masigasig na ipinangaral ni Saul ang mabuting balita kasama ng kongregasyon sa Jerusalem. Nang maglaon, nakilala siya bilang Pablo.

“Si Kristo Jesus ay dumating sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Sa mga ito, ako ang pinakamakasalanan.”—1 Timoteo 1:15