Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 103

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

Nangako si Jehova: ‘Wala nang iiyak, masasaktan, magkakasakit, o mamamatay. Papahirin ko ang bawat luha sa kanilang mga mata. Lahat ng masasamang nangyari ay malilimutan na.’

Inilagay ni Jehova sina Adan at Eva sa hardin ng Eden para mamuhay nang payapa at masaya. Sasambahin nila ang kanilang Ama sa langit at magkakaroon sila ng maraming anak na titira sa lupa. Hindi nagbago ang layunin ni Jehova kahit na sumuway sa kaniya sina Adan at Eva. Sa aklat na ito, nakita natin na lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad. Ang Kaharian niya ay magbibigay ng maraming magagandang pagpapala sa lupa, gaya ng ipinangako niya kay Abraham.

Malapit nang mawala si Satanas, ang kaniyang mga demonyo, at lahat ng masasamang tao. Lahat ng matitirang buháy ay sasamba kay Jehova. Hindi na tayo magkakasakit o mamamatay.  Sa halip, araw-araw tayong gigising nang malakas at masaya. Magiging paraiso ang lupa. Ang lahat ay kakain ng masasarap na pagkain at magkakaroon ng sariling bahay. Magiging mabait ang mga tao, hindi malupit o marahas. Hindi na matatakot sa atin ang mga hayop, at hindi na rin tayo matatakot sa mga ito.

Napakasaya kapag binuhay-muli ni Jehova ang mga patay. Sasalubungin natin ang mga tao noong unang panahon, gaya nina Abel, Noe, Abraham, Sara, Moises, Ruth, Esther, at David. Tutulong sila sa atin para gawing paraiso ang planetang Lupa. Napakaraming gawain na puwede nating ma-enjoy.

Gusto ni Jehova na nandoon ka. Napakarami mo pang malalaman tungkol sa kaniya. Sikapin natin araw-araw na maging mas malapít kay Jehova, ngayon at magpakailanman!

“O Jehova na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, dahil nilikha mo ang lahat ng bagay.”—Apocalipsis 4:11